Új program az egyetemek nemzetköziesítéséért

2016.04.20.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

A Campus Mundi program 9,2 milliárd forinttal támogatja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének fejlesztését a következő 5 évben. A 2016. január 1-jén indult program a hallgatói mobilitás elősegítéséhez, illetve a felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növeléséhez járul hozzá. A program nyitórendezvényét kedden tartották Budapesten.

A konferencián dr. Prőhle Gergely az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára elmondta: a mi felelősségünk a tőlünk keletre és nyugatra eső területek közötti kommunikáció segítése. Ma már kiépültek a felsőoktatás nemzetközi együttműködésekhez szükséges intézményi keretek, de ez nem működik a személyes kapcsolatok, személyes hálózatok nélkül.

Tordai Péter a Tempus Közalapítvány igazgatója hozzátette: a Campus Mundi program hat évre lehetővé teszi, hogy középtávú perspektívában gondolkozzunk és beágyazódjanak az egyes kezdeményezések a felsőoktatási intézmények tevékenységébe. Az ösztöndíjprogram mellett a Campus Mundi program fontos részét jelenti a felsőoktatási intézmények számára nyújtott szakmai támogatás, többek között műhelyek, képzési lehetőségek vagy éppen nemzetközi megjelenések biztosításával.

A program egyik célja, hogy a hazai diplomásokat felkészítse a globális verseny kihívásaira. Ennek egyik hatékony eszköze a nemzetközi mobilitási folyamatokba való bekapcsolódás. Ezért a Campus Mundi programban kiemelkedően magas ösztöndíjat kaphatnak azok a hallgatók, akik kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, és nemzetközi tapasztalatszerzés céljából szeretnének külföldön tanulni. Ezek a fiatalok a világ bármely országába utazhatnak részképzésre, szakmai gyakorlatra, illetve rövid tanulmányútra. Az új ösztöndíj lehetőség iránt komoly érdeklődés mutatkozik: a programot koordináló Tempus Közalapítvány tájékoztatása szerint az első pályázati határidőre csaknem 1500 jelentkezés érkezett.

A Campus Mundi másik kiemelt célja, hogy a hazai felsőoktatási intézményeket vonzóvá tegye a külföldről érkező hallgatók számára. Az idegen nyelvű, más kultúrából érkező hallgatókkal foglalkozó munkatársakat szakértői műhelyekkel, nemzetközi workshopokkal és szakmai képzésekkel igyekeznek felkészíteni; az intézmények nemzetközi tevékenységeinek fejlesztését tanúsítási eljárásokkal támogatják; emellett hozzásegítik az egyetemeket és főiskolákat, hogy nemzetközi oktatási kiállításokon, szakmai rendezvényeken vegyenek részt, ezzel is ösztönözve a nemzetközi hálózatépítésüket.

A nemzetköziesítés folyamatában a felsőoktatási intézményeknek, illetve az ott dolgozó oktatóknak, külügyi referenseknek vagy nemzetközi koordinátoroknak kulcsszerepük van. Erre szeretnék felhívni a figyelmet a rendezvény keretében átadott Felsőoktatás nemzetközi fejlesztéséért díjakkal is, amelyekkel a nemzetköziesítés terén aktív, innovatív kezdeményezéseket megvalósító munkatársak tevékenységeit ismerik el. A legkiemelkedőbb projekteknek járó díjakat Prőhle Gergely helyettes államtitkár és Nemeslaki András, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

A Campus Mundi program számos területen épít a 2015-ben lezárult Campus Hungary projekt eredményeire és jó gyakorlataira, valamint az idén 20 éves Tempus Közalapítvány pályáztatás és nemzetköziesítés terén szerzett tapasztalataira.

A rendezvényen Prőhle Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára és Dr. Nemeslaki András, a Tempus Közalapítvány elnöke átadta a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjat. A díjátadóról szóló összefoglalót elolvashatják ide kattintva.

 

A rendezvény az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” című projekt részeként a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg, a Tempus Közalapítvány szervezésében.

További információ: www.campusmundi.hu

Utolsó módosítás: 2016.04.28.