Most érdemes pályázni szakmai látogatásokra az EGT Alap Ösztöndíj program keretében!

2017.05.13.

Pályázat | Felsőoktatás, Köznevelés, Felnőtt tanulás, Civil szervezet, Önkormányzatok, , Szakképzés

Július 24-ig várjuk a pályázatokat 2-5 napos mobilitások megvalósítására Norvégiába, Izlandra és Liechtensteinbe az oktatáshoz, képzéshez bármilyen módon kapcsolódó intézményektől.

2017-ben legkésőbb július 24-én nyújthatók be pályázatok az EGT Alap Ösztöndíj program Szakmai látogatások pályázati akciójában. A július 24-ig beérkező pályázatokat is legkésőbb 2017. október 31-ig meg kell valósítani.  A résztvevők kapcsolatot építhetnek, illetve meglévő kapcsolatot ápolhatnak Norvégia, Izland és Liechtenstein releváns intézményeivel, a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése érdekében.

Egy mobilitásban maximum 5 fő vehet részt és ugyanazon intézmény egy határidőre maximum 5 pályázatot nyújthat be. Az elnyerhető támogatás mértéke 1000 euró/fő/látogatás.

A Szakmai látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázatok technikai benyújtási határidői 2016-2017-ben az alábbiak szerint alakulnak:

Technikai benyújtási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postára adási határidő)

Eredmény várható időpontja

A kiutazás ajánlott legkorábbi időpontja

2017. április 20.

2017. június 14.

2017. június 21.

2017. július 24.

2017. augusztus 30.

2017. szeptember 5.

A felhívásokat magyar és angol nyelven tesszük közzé a mellékletekkel együtt a www.tka.hu és www.norvegalap.hu oldalakon.

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a pályázati felhívás a Nemzeti Kapcsolattartó jóváhagyását követően 2017. február 7-én módosult, melynek értelmében nyertes pályázóinknak a tervezett mobilitásokat legkésőbb 2017. október 31-ig szükséges megvalósítani.

A program forrásait az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és Magyarország központi költségvetése biztosítja. Az Ösztöndíj program teljes időtartama alatt 121 399 euró használható fel ebben a pályázati akcióban. Amennyiben további források válnak elérhetővé – pl. átcsoportosítás egyéb pályázati akciók keretéből, úgy ez az összeg változhat.

A pályázatot – regisztrációt követően – magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani a https://nora.norvegalap.hu/ oldalon az Aktuális pályázati kiírások menüponton belül a megfelelő felhívásra kattintva. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati anyag két részből áll: a határidőig véglegesíteni kell az online pályázatot és postára kell adni az aláírt nyilatkozatot is. A pályázati határidőnél későbbi postabélyegzővel beküldött nyilatkozatokat nem tudjuk figyelembe venni! Hiánypótlásra nincs mód.

További tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban az Ösztöndíj program Program Operátora, a Tempus Közalapítvány nyújt az egtalaposztondij@tpf.hu e-mail címen.

Utolsó módosítás: 2017.05.17.