Beszámoló - Tanulási eredmények alapú kurzustervezés és értékelési módszerek - IKT módszertani műhely

2017.07.19.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

Miért fontos a tanulási eredmény kitűzése? Hogyan határozzuk meg, hogy mi legyen egy kurzus célja? Milyen tudással, képességekkel rendelkezzen a hallgató a kurzus végén?

Milyen attitűdöt várunk el tőle és milyen mértékben számítunk önálló felelősségvállalására és döntéshozatalára? Hogyan biztosítsuk a hallgatók sokféleségének megfelelően az egyénre szabott, hallgatóközpontú oktatást, a rugalmas tanulási utakat és ezt hogyan támogatják a web 2.0-ás eszközök? Hogyan és milyen IKT eszközökkel mérhetjük a különböző módon, esetleg különböző tevékenységek révén elért tanulási eredményeket?

Ezekre a kérdésekre kínált megoldási javaslatokat a Tempus Közalapítvány Tanulási eredmények alapú kurzustervezés és értékelési módszerek – IKT módszertani műhely elnevezésű blended (online + 3 kontaktalkalom) kurzusa 2017. május 20. és június 25. között.

A kurzus tanulási eredmények alapú kurzustervezés és értékelési módszerek része megosztva Bajzáth Angéla és Bay Gábor közreműködésével valósult meg. Az IKT módszertani segédletekért és a gyakorlati műhelyekért Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn volt a felelős.

A kurzus sikeres teljesítéséhez, a több mint 80 résztvevőnek olyan feladatokat kellett megoldania, amelyeket már az őszi kurzusok során fel tudnak használni. Így továbbfejlesztették tanulási eredmény alapon kurzustematikájukat, és  a bemutatott IKT eszközökből pedig választhattak, hogy melyeket tudják saját kurzusuk szervezése, megvalósítása során leghatékonyabban felhasználni. Így volt, aki infografikával készítette el kurzusfelhívását, a határidőkről idővonalat készített, a Socrative alkalmazással gyorstesztet alkotott, az előzetes tudás felmérésére online gondolattérképet készített, QR kóddal kincskereső feladatokat kreált vagy a megismert tesztkészítő rendszerekkel a Moodle-ön belül, vagy a Redmenta alkalmazással online ismeretmérő eszközöket hozott létre. A kurzust sikeresen teljesítők online elismerő oklevelet kaptak.

A kurzusról az oktatók írtak egy-egy rövid reflexiót, amely a Tempus Közalapítvány nemzetközi blogjai között megtalálható

Utolsó módosítás: 2017.07.20.