Rövid áttekintés az elmúlt évek tevékenységeiről


Az Európai Bizottság 2004-től támogatja a Bologna szakértői hálózatok működését. A hálózatok működésének célja, hogy szakmai rendezvényekkel, kiadványokkal, konzultációkkal, információval segítse elő a bolognai folyamat megvalósítását és népszerűsítését.
Magyarországon a hálózatot a Nemzeti Bologna Bizottsággal szoros együttműködésben, az Európai Bizottság és az Emberi Erőforrás Minisztérium közös finanszírozásával 2004 óta a Tempus Közalapítvány (TKA) koordinálja.

Az elmúlt tíz évben a Tempus Közalapítvány a következő kiemelt területeken vett részt a bolognai folyamattal kapcsolatos tájékoztatásban, az Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) népszerűsítésében:

  • Konferenciák, szemináriumok szervezése
  • Kutatások, felmérések megrendelése, lebonyolítása
  • Szakértők részvételének támogatása külföldi konferenciákon, műhelyeken, PLA-kon
  • Kiadványok elkészítése

A bolognai folyamattal kapcsolatos tevékenységeinket nem elszigetelten végezzük, hanem minden esetben törekszünk a TKA által koordinált egyéb programokkal (pl. Erasmus+, Campus Hungary, Egész életen át tartó tanulás programja, Erasmus Mundus, Tempus, CEEPUS stb.) való szinergiák kihasználására.

A hagyományos tevékenységek (intézménylátogatások, tájékoztatás, honlap fenntartása, nemzetközi konferenciákon és képzéseken való részvétel) mellett számos figyelemre méltó tevékenységet hajtottunk végre a 2011-2013 közötti pályázati ciklusban.

1.1 Bologna szakértők és a TKA munkatársainak képzése

A hazai Bologna Tanácsadói Hálózatnak a 2011-2013-as ciklusban 14 magyar szakértő tagja volt.
16 személy vett részt összesen 13 különböző hazai és nemzetközi rendezvényen. Ezek közül érdemes kiemelni a 2011 októberében Lisszabonban megtartott „Enhancing quality through Internalisation” c. és a 2013. áprilisi madridi „Cross Border Education Conference” c. konferenciákat, ill. a 2013. júliusi Bécsben megtartott „Neighbours.Higher Education.Cooperation” c. közép-kelet-európai fókuszú nagyszabású rendezvényt is, amelyen egyik Bologna szakértőnk előadással is szerepelt.
A szakképzési szektorral való kapcsolódási pontokat kerestük a 2013 októberében megtartott Bologna és ECVET szakértői szemináriumon.

1.2 A TKA által szervezett konferenciák, rendezvények

2011-ben a közös képzések kialakítását és menedzsmentjét segítő nemzetközi JOIMAN szemináriumot szerveztünk, amelynek célja a környező országok (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia) Bologna szakértői közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése, a tapasztalatok, eredmények, nehézségek, információk megosztása volt.

A rendezvényt követően megjelentettük a JOIMAN - beszámoló a közös képzések adminisztrációjában és menedzsmentjében alkalmazott jó gyakorlatokról c. kötetet, amelynek célja megszólítani az összes olyan felsőoktatási intézményt, amely közös képzések lebonyolítását tervezi, és egyben szeretné megismerni, hogy a jelenleg futó közös képzések mely gyakorlatokat és megoldásokat alkalmazzák sikerrel.

A TKA egy kutatást finanszírozott, amelynek témája a „Kreditbeszámítás az Erasmus programok keretében” volt. A kutatási eredményeket 2012 márciusában egy konferencián - a Bologna-tevékenységeink részeként mutattuk be.
Bologna-tevékenységeink fontos eleme a felsőoktatási intézmények és a munkáltatók közötti kapcsolatok erősítése, ezzel kapcsolatosan a vállalkozói készségek és a fiatalok foglalkoztathatóságának elősegítése. 2013 júniusában a kooperatív képzések nemzetközi dimenzióiról tartottunk szakmai műhelyt, novemberben pedig konferenciát szerveztünk „Üzlet és felsőoktatás a 21. században” címmel közel száz résztvevővel.

1.3 Információs napok, vásárok

Rendszeresen tartunk tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket, amelyeknek témája az LLP, az Erasmus Mundus, a Tempus, illetve az új Erasmus+ programban való sikeres részvétel. Nagy hangsúlyt kapott az ECTS és a diplomamelléklet promóciója. Részt vettünk több oktatási kiállításon és vásáron, és nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi mobilitás népszerűsítésére a középiskolások körében. Külföldi mobilitási tapasztalatokkal rendelkező hallgatók közreműködésével középiskolásoknak szóló osztályfőnöki órákat szerveztünk országszerte 24 iskolában, ahol 1529 diákot értünk el közvetlenül, annak érdekében, hogy a felsőoktatásba belépő következő korosztály idejében tájékozódhasson a felsőoktatási évek alatt számukra megnyíló külföldi tanulmányi célú mobilitási lehetőségekről.

1.4 Kiadványok

A Bologna füzetek c. sorozat eddig kilenc kötete jelent meg, de a TKA számos további kiadványa is foglalkozik a Bolognai folyamat promóciójával és disszeminációjával (pl. Útmutató a Bologna folyamathoz; A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének folyamata 1-2.).
Számos szórólapot, brosúrát jelentettünk meg, amelyek a nemzetközi mobilitást, a nemzetköziesítést népszerűsítik.

1.5 Részvétel a Bologna munkacsoportokban

A Tempus Közalapítvány munkatársai aktívan részt vesznek mind a Nemzeti Bologna Bizottság munkájában (melynek jelenlegi elnöke egyszersmind Bologna szakértőnk is), illetve a 2015-ös jereváni Bologna Miniszteri Konferenciát előkészítő nemzetközi munkacsoportok tevékenységében.

Utolsó módosítás: 2016.11.22.