Szociális alapú ösztöndíjak a felsőoktatási intézményeken kívül

 

A felsőoktatási intézmények anyagi támogatással biztosítják a rászoruló hallgatót abban, hogy tanulmányai során felmerülő anyagi nehézségei mérséklésre kerüljenek.(hivatkozás a 3. cikkre). Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében azonban az intézményen kívül is léteznek támogatási lehetőségek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több olyan ösztöndíj pályázatot is meghirdet a rászoruló hallgatók részére, melyek közvetlen pályázás során érhetőek el a felsőoktatási intézményeken kívül. Jelen cikk ezen ösztöndíjak közül hivatott bemutatni néhányat, illetve segít eligazodni az egyéb elérhető szociális ösztöndíjak között.

 

Bursa Hungarica ösztöndíj

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, (hivatkozás az 1-es cikkre) a felsőoktatásban résztvevő illetve jelentkező hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, illetve a felsőoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben vesznek részt, vagy érettségi előtt álló középiskolások. Az ösztöndíj csak azon hallgatók számára érhető el, akiknek a települési önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz. Az érettségi előtt álló középiskolások számára az ösztöndíj „B” típusú pályázata, míg az „A” típus a már hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok számára érhető el. Az ösztöndíj folyósítási időtartama az „A” típus esetén két tanulmányi félév, míg a „B” típus elnyerése esetén hat egymást követő tanulmányi félévben részesül maximum havi 10 000 Ft-os ösztöndíjban a diák. A pályázás elektronikusan, a Bursa Hungarica elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszeren (EPER rendszer) keresztül valósul meg.  A pályázók részére készült felhasználói kézikönyv hasznos segítséget nyújt a pályázat során.

 

Út a Diplomához

Az önköltséges/költségtérítéses hallgatók számára a jelenlegi jogszabályi környezet kevés lehetőséget biztosít ösztöndíjak elnyerésére. Elérhető azonban az Út a diplomához program, mely célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. A program két komponensből tevődik össze, mely keretén belül az „A komponens” esetén havonta 125.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető egy tanévre vonatkozóan, a „B” komponens keretében pedig egy önköltség támogatás igényelhető, amely nem haladhatja meg az önköltségi díj 95%-át, maximum 400.000 Ft mértékben nyerhető el. Az út a diplomához program pályázati útmutatója alapján a pályázatokat kizárólag az elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerben lehet benyújtani.

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók támogatása érdekében a kormány megalapította a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat. A programcélja, hogy azokat az érettségiző fiatalokat, akik elkötelezettek a tanári hivatás iránt, jelentkezési döntésükben is ösztönözze a tanári tanulmányok, majd a tanári pálya, a tanári életforma választására. A programban biztosított ösztöndíj mértéke alapesetben eléri a 25 000 Ft-ot havonta, de egyes kiemelt természettudományi és egyéb megállapított hiány szakok esetében a mértéke elérheti a havi 75 000 Ft-ot is. Az ösztöndíj pályázása elektronikus illetve papír alapon történik egyszerre. Az elektronikusan kitöltött adatlapot postai úton is el kell juttatni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.

 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj


Az ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai vagy paraolimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereznek. A programban való részvétel feltételei közé tartozik, a be nem töltött 35. életév, az aktív egyesületi tagság, a hallgatói jogviszony, valamint a nemzeti válogatottban való kerettagság. Az ösztöndíjhoz szükséges jelentkezési és kitöltési lap itt érhető el.

 

További Ösztöndíjak:

A felsőoktatási intézményekben elérhető szociális alapú ösztöndíjakról szóló cikkünkben (hivatkozás a 3. cikkre), valamint a felsőoktatási intézményekben elérhető teljesítmény alapú cikkünkben (hivatkozás a 4. cikkre) említett ösztöndíjak mellett érdemes tájékozódni a további ösztöndíj lehetőségek tekintetében, melyre többek között az ösztöndíjkereső nyújt lehetőséget.

 

Diákhitel:

A Diákhitelt 2001-ben hozta létre Magyarország Kormánya azon hallgatók számára, akik felsőoktatási tanulmányaikat anyagi nehézségeik, hátrányos helyzetükből kifolyólag nem tudják finanszírozni. A diákhitel képzési formától függetlenül, tehát államilag támogatott és önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára is elérhető. A program során két külön kategóriát különböztetünk meg. A diákhitel 1 szabad felhasználású hitel, mely igénylése esetén havi maximum 50.000 Ft-ot igényelhet a hallgató, felhasználását tekintve azt saját belátása szerint bármire elköltheti. A diákhitel 2-t kizárólag önköltséges képzésben résztvevő hallgatók vehetik igénybe, a felvehető összeg pedig maximum a képzési költség összege. A diákhitel visszafizetését illetően szintén kedvezőek a jelenlegi feltételek, hiszen a hallgatói jogviszony megszűnése után, illetve legkésőbb 40. életév betöltését követő negyedik hónap első napjától kell megkezdeni a hitel törlesztését.

 

Linkgyűjtemény:

Felsőoktatási intézmények:
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak 
Emberi Erőforrások Minisztérium:
http://www.emet.gov.hu/
Bursa Hungarica ösztöndíj:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati adatlapja:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/Bursa/bursa_2016_b/palyazati_urlap_b_2016.pdf
Bursa Hungarica elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszer (EPER)
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Bursa Hungarica elekronikus pályakezelési és együttműködési rendszer (EPER) felhasználói kézikönyv
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hirek/Bursa/2014_09_16_felhasznaloi_kekikonyv_palyazoknak/felhasznaloi_kezikonyv_palyazoknak.pdf 
Út a Diplomához program felhívása:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz1/
Út a Diplomához program pályázati kiírása:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/ut_a_diplomahoz/2015/utr_ud_2015_palyazati_kiiras_2015_06_01_oh_foat_tffat_vegleges___4_.pdf
Út a Diplomához program pályázati útmutatója:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/ut_a_diplomahoz/2015/ut_a_diplomahoz_utmutato_2015_08_03_vegleges.pdf
Klebersberg képzési ösztöndíj elekronikus felülete:
https://osztondij.klik.gov.hu/ 
Elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszer:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/eper_segedletek/kezikonyvek/eper_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv_2013_09_09.pdf
Osztatlan tanárképzés:
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=17923&kepzes=O
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj:
http://klik.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij         
Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2015/2016. tanév 2. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről:
http://klik.gov.hu/download/3/51/41000/Kreditindex%20szintek%202015_16%20tan%C3%A9v%202f%C3%A9l%C3%A9v.pdf
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj:
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/felsooktatas/magyar-sportcsillagok-osztondij/magyar-sportcsillagok
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj jelentkezési adatlap és kitöltési útmutató:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/sportert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ismet-lehet-jelentkezni-a-magyar-sportcsillagok-osztondijara
Felvi.hu Ösztöndíjkereső:
https://www.felvi.hu/hallgatoknak/osztondijkereso
A diákhitel 1 felvételének lehetőségei:
http://www.diakhitel.hu/erdeklodoem/diakhitel1/ki-veheti-fel-a-diakhitel1-et
A diákhitel 2 felvételének lehetőségei:
http://www.diakhitel.hu/erdeklodoem/diakhitel2/ki-veheti-fel-a-diakhitel2-t

Utolsó módosítás: 2016.10.25.