A program hálózati rendszerként működik, a tagországok az Európa Tanács projektjeihez kapcsoló témákban maximum 7 napos szemináriumokat szerveznek, amelyeken a pedagógusok valamennyi tagországból pályázat útján vesznek részt. Ezek a szemináriumok a szakmai tapasztalatszerzés mellett lehetőséget nyújtanak idegen nyelven folyó szakmai munkavégzésre, kapcsolatok kiépítésére, valamint további együttműködések megalapozására is.

Pestalozzi program

Az Európa Tanács döntése alapján 2018-tól megszűnik a Pestalozzi program, ami azt jelenti, hogy a jövőben sem workshopok, sem nyári egyetemek nem kerülnek megrendezésre. A program honlapja még egy jó ideig aktív marad, az ott felhalmozott tudás és módszerek továbbra is elérhetők lesznek: www.coe.int/en/web/pestalozzi

A pályázásra jogosultak köre

Közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok.

A pályázás módja

A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanár-továbbképző kurzust az aktuális kurzuskínálatból. A kurzus-választásnál figyelembe kell venni a leírásban megadott célcsoportot.

A választott kurzuson való részvétel pénzügyi támogatásához pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, a megfelelő pályázati űrlapon kell beadni. A pályázati űrlapot a szeminárium munkanyelvén kell kitölteni. 

Pályázati feltételek

A továbbképzési formában maximum kétévente egyszer lehet részt venni.

Pénzügyi hozzájárulás

Az elfogadott pályázók szállás- és étkezési költségeit a fogadó fél fedezi. Az útiköltséget a pályázónak vagy intézményének kell megelőlegeznie, és azt az Európa Tanács a benyújtott beszámoló, útiköltség elszámolás és a csatolt, kiutazást igazoló dokumentumok alapján utólag megtéríti.

A pályázatok bírálata

A bírálati rendszer kétlépcsős: a pályázatokat a hazai bírálók értékelik, majd az elfogadásra javasolt pályázatokat továbbítják a szervező intézménynek. A végső döntést a szemináriumot rendező külföldi fél hozza, amelyről a pályázókat közvetlenül tájékoztatja. A hazai szakértői döntésről a pályázókat a Tempus Közalapítvány értesíti.

Hiánypótlás

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el. 

Egyéb információk

Az Európa Tanács tanártovábbképzésein való részvétel a 229/2007 (VIII.31) kormányrendelet alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe. 

Utolsó módosítás: 2018.02.15.