Nem. Aktív hallgatói jogviszony csak a Campus Mundi ösztöndíjas időszakban szükséges.

Amennyiben a pályázáskor és a tervezett tevékenység megvalósításakor nem rendelkezik magyarországi küldő intézménnyel, akkor nem jogosult a Campus Mundi pályázat benyújtására.

Igen, kivéve rövid tanulmányút esetén a doktorjelölteket.

A Campus Mundi pályázat szempontjából doktorjelöltnek számítjuk:

 • A 2016-os tavaszi pályázati fordulóban pályázatot benyújtók közül az a hallgató, aki PhD képzésén megszerezte az abszolutóriumát, de még nem védte meg doktori disszertációját.
 • A 2016-os őszi pályázati fordulóban pályázatot benyújtók közül az a hallgató, akinek PhD képzése után elfogadták a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését.

Igen, a Campus Mundi ösztöndíjra nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók egyaránt pályázhatnak. (Praktikus tanács: levelezős hallgatók számára a hallgatói jogviszony nem jelent társadalombiztosítási jogviszonyt, ez csak a nappali képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozik. Amennyiben egy levelezős hallgató külföldi tanulmányaihoz vagy szakmai gyakorlatához ösztöndíjat kap, akkor az ösztöndíjas időszakra saját magának kell gondoskodnia a társadalombiztosítási járulék megfizetéséről.)

Igen, de az egyes pályázati felhívásokban rögzített elvárásokat a doktorandusz hallgatóknak is teljesíteniük kell.

Igen. A törzslapot vagy az azt helyettesítő „Igazolás tanulmányi adatokról” nevű mintadokumentumot a tanulmányi osztály/tanulmányi hivatal stb. adja ki vagy állítja ki, hitelességét aláírással és pecséttel igazolja. Ügyeljenek arra, hogy a szkennelt verzión is látszódjon az aláírás és a pecsét.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetében:

 • Nyelvvizsga-bizonyítvány (államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány), vagy
 • nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §), vagy
 • a küldő intézmény nyelvi lektorátusának igazolása a nyelvtudás szintjéről, vagy
 • nyelvi tanszék igazolása a nyelvtudás szintjéről, vagy
 • akkreditált nyelviskola által kiadott hivatalos igazolás a nyelvtudás szintjéről.

Rövid tanulmányút esetében:

 • Nyelvvizsga-bizonyítvány (államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány), vagy
 • nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §)

A hatósági bizonyítvány és a honosítási határozat csak az eredeti bizonyítványokkal együtt érvényes

Csak jól olvasható dokumentumot töltsenek fel, mert a rossz minőségű, olvashatatlan dokumentumokat nem tudjuk értékelni.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

Mindkettő szükséges, mert a szakvezető/tanszékvezető/intézetvezető a pályázat szakmai relevanciáját értékeli (pl. beszámítás lehetséges-e), míg az intézmény nemzetközi koordinátora a hallgató státuszát és az intézmények közötti kétoldalú szerződéses háttér meglétét igazolja.

Rövid tanulmányút esetén:

Elegendő a szaktanári ajánlás, mivel ebben az esetben nem szükséges a bilaterális intézményi szerződéses háttér.

A pályázati felhívás mellékleteként megtalálja a szakmai értékelés részletes szempontjait és az egyes szempontokra adható pontszámokat.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén: amennyiben Campus Mundi ösztöndíjpályázatában Erasmus+ programországot jelöl meg, akkor az Erasmus+ szabályoknak megfelelően a képzési szintenként maximális 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjból hátralévő időszakra pályázhat (Erasmus+ önfinanszírozó státuszú kiutazás). Ha nem Erasmus+ programországba szeretne kiutazni, akkor a korábbi Erasmus+ hónapszámot nem kell figyelembe venni.

Rövid tanulmányút esetén: a korábbi Erasmus+ ösztöndíjas időszak nem releváns.

Az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályok értelmében minden képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) legfeljebb 12 hónapra kaphatnak a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjat, és ugyancsak legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat, ha részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra pályáznak. A pályázat beadásakor tehát csak a jelenlegi képzési szintjén „felhasznált” Erasmus+ és Campus Mundi ösztöndíjas időtartam számít.

Rövid tanulmányút esetében nincs összefüggés az Erasmus+ és Campus Mundi időtartama között. Campus Mundi rövid tanulmányút megvalósításához a projekt időtartama alatt (2016. és 2021. között) egy hallgató legfeljebb öt alkalommal nyerhet támogatást (képzési szinttől függetlenül).

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

A döntésvárható időpontja az intézményi bírálattól és javaslattételtől számított 2 hónap. Ezt követően kezdődhet a támogatási szerződések megkötése.

Rövid tanulmányút esetén:

A döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejétől számított 4 hónap.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén: 

Az ösztöndíj összegét a célország-kategória és az időtartam alapján, félhavi kerekítés elvével határozzuk meg. A félhavi kerekítés elve: a teljes hónapokat követő tört hónap időtartamát kerekítjük lefelé, fél hónapra, vagy felfelé teljes hónapra. A teljes hónapokon túl 1-10 nap: lefelé kerekítjük; 11-20 nap: félhavi összegre kerekítjük; 21-31 nap: felfelé, plusz egy havi ösztöndíjra kerekítjük az ösztöndíj összegét. Az időtartamba a fogadó intézmény igazolásának időtartamán kívül a pályázati felhívásban rögzített utazási napok is beszámíthatók.

Példák:

1) kezdő dátum: 2016. szeptember 5., befejező dátum: 2017. január 20. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően január 4-ig 4 teljes hónap, január 5-től +15 nap, ami fél hónap, tehát 4,5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

2) kezdő dátum: 2016. szeptember 5. , befejező dátum: 2017. január 27. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően január 4-ig 4 teljes hónap, január 5-től +22 nap, amit felfelé, plusz egy hónapra kerekítünk, tehát 5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

Amennyiben a hallgató kiegészítő támogatást (támogatásokat) nyer:

 • útiköltség-támogatás esetén az útiköltség-támogatás összegével emelt összeg lesz a támogatás teljes összege;
 • szociális kiegészítő támogatás és tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatása: a kiegészítő támogatások az ösztöndíjas időtartamra kerültek megállapításra. Amennyiben az ösztöndíjas időtartam csökken, a kiegészítő támogatások összege is arányosan csökken.

Rövid tanulmányút esetén:

Az ösztöndíj összege a célország kategóriájától és a tanulmányút napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra. A fogadó intézmény által leigazolt időtartamhoz 1+1 utazási napot adunk hozzá. A teljes támogatás összege az utazási napokat is tartalmazza.

Példák:

1) Célország: Svédország (magas megélhetési költségű ország kategóriája), kezdő dátum: 2016. augusztus 1., befejező dátum: 2016. augusztus 12., időtartam: 12 nap + 2 utazási nap=14 nap

1-5 napig: 24 800 Ft/nap, vagyis 5 X 24 800 Ft=124 000 Ft
6-10 napig: 14 880 Ft/nap, vagyis 5 X 14 880 Ft=74 400 Ft
11-14 napig: 9 920 Ft/nap, vagyis 4 X 9 920 Ft=39 680 Ft
Összesen: 238 080 Ft az ösztöndíj összege

2) Célország: Észtország (alacsonyabb megélhetési költségű ország kategóriája), kezdő dátum: 2017. január 15., befejező dátum: 2017. január 18., időtartam: 4 nap + 2 utazási nap=6 nap

1-5 napig: 18 600 Ft/nap, vagyis 5 X 18 600 Ft=93 000 Ft
6. nap: 11 160 Ft
Összesen: 104 160 Ft az ösztöndíj összege

Ha a pályázó igényelt útiköltség-támogatást, valamint a hazai felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága eléri vagy meghaladja az 1000 km-t a Distance Calculator adatai alapján, a pályázó részesülhet utazási támogatásban, ha ezt pályázatában igényelte. A támogatás összege a távolságtól függően kerül megállapításra a Campus Mundi rövid tanulmányút pályázati felhívásban közzétett táblázat alapján.

Nem. Külföldi állampolgárságú hallgató is pályázhat, amennyiben magyarországi tanulmányait nem valamilyen ösztöndíjprogram keretében teljesíti. (A pályázati felhívás, pályázati felület ugyanakkor csak magyar nyelven érhető el!)

A támogatási szerződés megkötését a pályázó kezdeményezheti a mobilitás kezdete előtt két hónappal a www.scholarship.hu oldalon a szerződéskötéshez szükséges adatok megadásával és a mellékletek feltöltésével.

A támogatási szerződés hatálybalépését követően várhatóan 30 napon belül megtörténik az ösztöndíj folyósítása a hallgató számlájára. 

A Campus Mundi ösztöndíj egyik célja, hogy az Erasmus+ önfinanszírozó státusszal rendelkező hallgatóknak anyagi támogatást nyújtson. Tehát amennyiben Erasmus+ programországba szeretne pályázni részképzésre vagy szakmai gyakorlatra, feltétlenül pályázza meg párhuzamosan az Erasmus+ státuszt is a felsőoktatási intézményében. Az Erasmus+ programországok listája elérhető itt: https://www.erasmusplus.org.uk/participating-countries

Amennyiben nem Erasmus+ programországba pályázik (ezeket hívjuk Erasmus+ partnerországoknak), nincs szükség az Erasmus+ pályázat beadására, ettől függetlenül szükséges az egyeztetés a küldő intézmény nemzetközi irodájával.

Rövid tanulmányút esetén nincsen szükség Erasmus+ státuszra egyik célország esetében sem.

Ha olyan külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezik részképzésre, amelyikkel Erasmus+ együttműködési megállapodása van a küldő egyetemnek, illetve ha Erasmus+ programországban megvalósuló szakmai gyakorlatra pályázik, akkor Erasmus+ státuszra is pályáznia kell, és ezt el is kell nyernie. Ha olyan külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezik, amelyik nem Erasmus+ programországban található, és amellyel nem Erasmus+, hanem egyéb bilaterális egyezménye van a küldő felsőoktatási intézménynek, illetve ha nem Erasmus+ programországban megvalósuló szakmai gyakorlatra pályázik, akkor nem szükséges az Erasmus+ pályázat benyújtása. Rövid tanulmányút esetén nincsen szükség Erasmus+ státuszra egyik célország esetében sem.

Amennyiben a pályázó Erasmus+ zero grant státusszal és Campus Mundi támogatással utazik ki, mindenben meg kell felelnie az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályoknak is. (Az Erasmus+ jogosultságok megilletik, viszont az Erasmus+ program által előírt kötelezettségeket is teljesítenie kell.)

A Campus Mundi és Erasmus+ pályázatoknak eltérő beadási határidejük lehet. Következő Campus Mundi pályázati határidők:

Részképzés – 2017. március 30. 23 óra; 2017. szeptember 30. 23 óra

Rövid tanulmányút – 2017. április 10. 23 óra; 2017. október 10. 23 óra

Szakmai gyakorlat: folyamatos, az aláírt fogadólevél megléte esetén bármikor benyújtható a pályázat (technikai határidő: 2017. július 31. 23 óra, a következő pályázati időszak 2017. augusztus elején indul és 2018. február 28-án 23 óráig lehet a pályázatokat véglegesíteni).

A küldő felsőoktatási intézmény Erasmus+ pályázati határideje az intézmény honlapján megtalálható, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátortól érdemes megkérdezni.

 

 

 

Nem, a kettős finanszírozás nem lehetséges. Az Erasmus+ pályázat beadása az Erasmus+ státusz miatt szükséges, csak ezzel lehet Erasmus+ partneregyetemre részképzésre, vagy EGT tagországba, valamint Macedóniába és Törökországba szakmai gyakorlatra kiutazni. Az Erasmus+ ösztöndíjról le kell mondania, az Erasmus+ státusz mellé az ösztöndíjat a Campus Mundi program biztosítja.

A Tempus Közalapítvány online pályázati rendszerében a 2017. évi határidők a következők:

Részképzés – 2017. március 30. 23 óra; 2017. szeptember 30. 23 óra

Rövid tanulmányút – 2017. április 10. 23 óra; 2017. október 10. 23 óra

Szakmai gyakorlat: folyamatos, az aláírt fogadólevél megléte esetén bármikor benyújtható a pályázat (technikai határidő: 2017. július 31. 23 óra, a következő pályázati időszak 2017. augusztus elején indul és 2018. február 28-án 23 óráig lehet a pályázatokat véglegesíteni).

A pályázat beadása az online pályázati űrlap kitöltésével, valamint a csatolandó mellékletek feltöltésével együtt érvényes.

Forintban. Az ösztöndíj összegét devizaszámlára is tudjuk utalni, ez esetben az összeget a jóváírás napján érvényes árfolyamon, devizában írja jóvá a számlavezető bank.

Csak magyarországi bankszámlára utalunk.

Nem; csak lakossági folyószámlára. Arra fontos figyelni, hogy olyan számlát nyisson az ösztöndíjas, amelyhez igényelhető dombornyomott bankkártya, mert a nem dombornyomott kártyát sok helyen nem fogadják el. Érdemes megérdeklődni a bankban, hogy a bankkártyához jár-e valamilyenfajta biztosítás (baleseti, poggyász, stb.).

Amennyiben az EGT valamely országába vagy Svájcba szól az ösztöndíj, akkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, ez a sürgősségi ellátásokra jogosít az EU tagállamaiban. Ha az EGT-n kívüli országba szeretne utazni, akkor valamelyik biztosítótársasággal kell szerződést kötni legalább a sürgősségi ellátásokra. Többféle konstrukció létezik külföldön tanuló hallgatók számára, érdemes ezzel kapcsolatban az interneten tájékozódni.

Ha a pályázó Erasmus+ zero grant státusszal utazik ki szakmai gyakorlat teljesítése céljából, akkor – az Erasmus+ szabályok értemében – felelősség- és balesetbiztosítást is kell kötnie, amennyiben a fogadó intézmény nem biztosítja azokat számára.

Az ösztöndíj csak hozzájárulás a külföldi költségek finanszírozásához, nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét. Az ösztöndíj a szakmai program/képzés, illetve a külföldi tartózkodás során felmerülő költségekre használható fel. A támogatási összeggel elszámolni nem kell.

Nem; csak az ösztöndíjas saját nevén lévő számlára utal a Tempus Közalapítvány.

Nem. Nem kell elszámolni az elnyert ösztöndíjjal. 

Ugyanakkor:

 • a támogatás időtartam-alapú, ezért ha a teljesített időtartam a szerződésben rögzített időtartamnál rövidebb lesz, akkor az időtartam arányában a különbözetet vissza kell utalni;
 • visszafizetési kötelezettsége keletkezhet az ösztöndíjas hallgatónak akkor is, ha a minimális követelményeket nem teljesítette (részképzés esetén min. 20 ECTS kredit teljesítése a fogadó egyetemen, szakmai gyakorlat esetén min. heti 30 munkaóra).

Nincsen. Arra fontos figyelni, hogy olyan számlát nyisson az ösztöndíjas, amelyhez igényelhető dombornyomott bankkártya, mert a nem dombornyomott kártyát külföldön sok helyen nem fogadják el.

A program célországonként és mobilitási programonként változóan szabályozza az útiköltség-támogatás kérdését:

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

Rövid tanulmányút esetén:

 • útiköltség-támogatás igényelhető abban az esetben, ha a fogadó szervezet és az itthoni felsőoktatási intézmény székhelye közötti távolság legalább 1000 km.

A távolság meghatározására a Distance Calculator-t használjuk: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Nem. Az utazási átalány összegével nem kell elszámolni.

Az ösztöndíjas időszaknak a felhívásban jelzett záró határidőig be kell fejeződnie, tehát 

 • a 2016/2017. tanévben kiutazóknak 2017. szeptember 30-ig haza kell érnie;
 • a 2017/2018. tanévben kiutazóknak 2018. szeptember 30-ig haza kell érnie

A Campus Mundi ösztöndíjtípusaira nem lehet csoportosan pályázni.

Nem, a Campus Mundi ösztöndíjakra csak BA/BSc, MA/MSc, osztatlan és PhD/DLA képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

Nem, ebben az esetben elegendő a személyi igazolványának szkennelt változatát feltöltenie a nyelvvizsga helyett.

Nyelvvizsga helyett a küldő felsőoktatási intézmény nyelvi lektorátusa vagy nyelvi tanszéke által kiadott, a nyelvtudás szintjére vonatkozó igazolást kell ebben az esetben feltölteni.

Igen, a pályázat feltétele a minimum B2 szintű komplex nyelvtudás megléte. Ugyanakkor ha a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást ír elő, akkor az az irányadó.

A jogszabály értelmében az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél is felsőfokú nyelvvizsgának minősül. Tehát nyelvtudás igazolására csatolhatja a diplomáját. (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §)

Nem, a Campus Mundi ösztöndíjakra csak (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan és PhD/DLA képzésben részt vevő) hallgatók pályázhatnak.

Európai országok:

Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán;

valamint az Európán kívüli országok pályázhatók a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeken kívül (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek)

 

 

 

 

Csak a részképzési ösztöndíj esetében feltétel a küldő és a fogadó egyetem közötti, hallgatói cserékre vonatkozó szerződés megléte. Szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút esetében nem szükséges az intézmények közötti szerződés.

Igen, figyelembe véve a következőket:

Az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályok értelmében minden képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) legfeljebb 12 hónapra kaphatnak a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjat, és ugyancsak legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat, ha részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra pályáznak.

Önköltséges hallgatóként a küldő intézménynek a Campus Mundi ösztöndíjas időszakra (félévre) is meg kell fizetni a költségtérítés összegét.

A tanulmányi osztály vagy tanulmányi hivatal által pecséttel és aláírással hitelesített olyan dokumentumot fogadunk el,

 • melyen szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, oktatási nyelve, munkarendje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint az összesített korrigált kreditindex értéke
 • javasoljuk  a ,,Pályázati dokumentumok” menüpontban található ,,Képzési adatok igazolása; Igazolás tanulmányi adatokról” mintadokumentum használatát

Nem, mert a külföldön teljesített tevékenységet be kell számítani az itthoni képzésbe; így ha az ösztöndíjas időszak befejező időpontja előtt záróvizsgázik vagy védi meg a doktori disszertációját, akkor nem jogosult a támogatásra. Javasoljuk, hogy akkor adjon be pályázatot, amikor a következő képzési szintjén már aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A mellékleteket magyar nyelven kérjük csatolni. Amennyiben a hallgató külföldi állampolgárként idegen nyelvű képzésben vesz részt, és a küldő intézmény elfogadja az idegen nyelvű mellékleteket, akkor azok benyújtása is engedélyezett részképzésre és szakmai gyakorlatra történő pályázás esetén.

A pályázat szempontjából releváns képzésén teljesített összes félév és kurzus beleszámít ebbe a típusú átlagba.

Az online pályázati felületen a következő lapfüleken lehet dokumentumokat csatolni: „Pályázat adatai, egyéb adatok, csatolandó dokumentumok”; „Fogadó intézmény és pályázott tevékenység”; „Kiegészítő támogatási igények”; „Nyilatkozatok”.

Mindig az adott dokumentumra vonatkozó mezőnél lehet fájlokat csatolni, a „Feltöltés” gombra kattintva (az egérrel ráállva jelenik meg a felirat).

Feltöltés után érdemes ellenőrizni, hogy megfelelő-e a feltöltött fájl (az a fájl került-e feltöltésre, amit szeretett volna csatolni, illetve megnyílik-e a fájl).

Nem, a kétfajta képzés összesített korrigált kreditindexét elkülönülten kezeljük.

Igen, amennyiben nem miniszteri ösztöndíjasként tanulnak valamely felsőoktatási intézményben.

A mintadokumentum szabadon szerkeszthető. Elegendő egy-két oldal, a tevékenység jellegétől függően. (A kutatómunka általában hosszabb leírást igényel). Az értékelés nem a szöveg hossza, hanem tartalma és minősége alapján történik.

Nem, csak az „Alapadatok” lapfül mezőit. Ezeket a mezőket azonban a véglegesítésüket követően már nem tudja módosítani, ezért a végelegesítésük előtt ellenőrizze le a megadott adatokat. Az „Alapadatok” véglegesítése után megjelenő lapfüleken ügyeljen arra, hogy a „Mentés” opcióra kattintson. Ha ezeken a lapfüleken a kötelező mezők kitöltését követően a „Véglegesítés” lehetőségre kattint, akkor a pályázata automatikusan benyújtásra kerül, és már nem tudja az adatokat, dokumentumokat módosítani.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

A tanulmányi osztály vagy tanulmányi hivatal által kiadott igazolást tudunk elfogadni, melyen szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, oktatási nyelve, munkarendje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma és az összesített korrigált kreditindex értéke.

Javasoljuk a ,,Pályázati dokumentumok” menüpontban található ,,Képzési adatok igazolása; Igazolás tanulmányi adatokról” mintadokumentum  használatát, ebben minden, a bírálathoz, pontozáshoz szükséges információ szerepel. 

Rövid tanulmányút esetén nem kérjük az összesített korrigált kreditindex értékét igazolni. 

Több oka is lehet: előfordulhat, hogy a küldő felsőoktatási intézmény még nem bírálta el a pályázatát, ezért arról nem tudott dönteni a TKA kuratóriuma. Lehetséges, hogy az értesítő levelet a levelezőrendszer a spam mappába tette, ezért érdemes azt is ellenőrizni. Az is előfordulhat, hogy a pályázó nem kapta meg az e-mailen elküldött értesítést, ez esetben érdemes a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen érdeklődni az eredményről. (Tapasztalataink szerint a hotmail, citromail és yahoo levelezési rendszereket használók esetében nem mindig érkeztek meg a kiértesítő levelek.)

A Campus Mundi pályázat esetében Campus Mundi szociális kiegészítő támogatásra, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Campus Mundi kiegészítő támogatásra lehet pályázni a Campus Mundi pályázat beadásakor. Campus Mundi ösztöndíjjal és Erasmus+ zero grant státusszal nem lehetséges Erasmus+ szociális kiegészítő támogatást, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Erasmus+ kiegészítő támogatást igényelni. (Kiegészítő támogatás csak abból a pályázati keretből (forrásból) adható, amelyikben a hallgató ösztöndíjas státuszt kap.)

Nem, a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet más ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a Campus Mundi pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe, a másik ösztöndíjról le kell mondania. Nyertes Campus Mundi pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Ugyanakkor a Campus Mundi ösztöndíj időtartama alatt – aktív hallgatói jogviszonya alapján – a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az elnyert tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat.

Néhány javasolt lehetőség:

 • Élménybeszámoló tartása felsőoktatási intézmény által szervezett rendezvényeken, külügyi börzén, információs napokon, állásbörzén, szakmai konferencián
 • Interjú adása a TKA Facebook oldala számára
 • Mobilitási óra tartása végzős középiskolai osztálynak
 • Élménybeszámoló/cikk írása nemzetközi mobilitást népszerűsítő (online) kiadványba, egyetemi újságba/honlapra
 • Blog, videóblog vezetése
 • Képsorozat készítése vándor-fotókiállítás számára

Tartalmi követelmény:

kérjük a szakmai eredmények kiemelését, kitérve az alábbiakra:

 • miért (volt) hasznos a tanulmányaihoz a külföldi részképzés / szakmai gyakorlat / rövid tanulmányút?
 • mit profitál a jövőre nézve a Campus Mundi ösztöndíjas időszakból?
 • jár-e, járt-e valamilyen szakmai eredménnyel a külföldi tartózkodás?
 • egyéb, egyéni eredmény(ek) megfogalmazása.

Kérjük kiemelni továbbá, hogy megvalósított tevékenységéhez Campus Mundi ösztöndíjat nyert el.

Igen: hazatérése után, a beszámolóban kell majd összefoglalnia, hogy milyen módon teljesítette a promóciós tevékenységét, és ezt igazolni is kell. Bővebb információ az „Ösztöndíjas hallgatóknak” című fejezetben.

A küldő és a fogadó egyetem közötti együttműködési megállapodás általában rögzíti, hogy mely tématerületről, milyen képzési szinten hány hallgató ki-, és beutazását támogatják a felek. A küldő intézménynek az Erasmuson kívüli, ún. kétoldalú szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan is van pályázati rendszere, ezért valószínűleg ez esetben is két pályázatot kell beadni. A fogadó intézménnyel kapcsolatos kérdések esetén is tud hasznos információkat adni az intézményi koordinátor.

Ugyanakkor az Erasmus+ programországokon kívüli országokba Erasmus+ kreditmobilitási projektje is lehet a küldő intézménynek, e szempontból is fontos az érdeklődői és a későbbi kiutazói létszámok folyamatos nyomon követése.

Általában igen, de célszerű ezt a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységével egyeztetni. Mivel a kiutazás csak a küldő és a fogadó felsőoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján jöhet létre, így a küldő intézmény tud felvilágosítást adni a szerződésben foglalt lehetőségekről. 

Igen, olyan fogadó egyetemre, mely az Erasmus+ programon kívül, egyéb kétoldalú megállapodás keretében biztosít részképzésre lehetőséget, és amelyik nem Erasmus+ programországban található.

Az alábbi országok értendőek európai országok alatt:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

Ezekbe az országokba történő kiutazás esetén 1-1 napot számítunk utazásra.

Minden, a programban részt vevő felsőoktatási intézmény közzéteszi hallgatói számára azon intézmények listáját, ahová részképzésre lehet pályázni. Ezen kívül az online pályázati rendszerben is megtalálható ez a lista, ebből választva jelölheti meg a pályázó hallgató, hogy mely intézményben szeretne résztanulmányokat folytatni. (Az online pályázati rendszerben a listát folyamatosan frissítjük.)

A pályázati rendszerben felajánlott partneregyetemek közül csak azt jelölheti meg a pályázó hallgató, amelyik a hallgató jelenlegi képzésének megfelelő tématerületen biztosít részképzésre lehetőséget. (Vagyis csak a hallgató szakjához kötődő tématerületre lehet intézményt megjelölni.)

A motivációs levelet (tanulmányi tervet), a szaktanári ajánlást és intézményi jóváhagyást, valamint az oktatási nyelv ismeretét igazoló dokumentumot célegyetemenként kitöltve kérjük csatolni.

Attól a szervezeti egységtől kérje az igazolást, amely kezeli a felsőoktatási intézményben a rendszeres szociális támogatási ügyeket.

Ha Erasmus+ programországba pályázik, akkor igen, hiszen a Campus Mundi ösztöndíj Erasmus+ programországok estében az Erasmus+ státuszhoz kötődik.

Abban az esetben kell kreditarányosan visszafizetni az összeget, ha a hallgató mulasztásából nem sikerült megszerezni az előírt krediteket, és ha a pótvizsga vagy pótvizsgák sem sikerültek.

Folyamatosan lehet szakmai gyakorlat pályázatot benyújtani a www.scholarship.hu pályázati felületen. Akkor nyújtsa be pályázatát, ha a fogadó szervezettől megkapta a fogadólevelet, és ezt fel tudja tölteni pályázati mellékletként. A döntés, szerződéskötés és ösztöndíj utalás folyamatosan történik, várhatóan 2,5 – 3 hónapot vesz igénybe, tehát azt javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal nyújtsa be a pályázatát.

Az őszi és a tavaszi pályázati fordulók szétválasztása miatt két technikai határidőt kell figyelembe venni: az őszi pályázati forduló keretében február 28-án 23 óráig, a tavaszi pályázati fordulóbanedig július 31-én 23 óráig lehet benyújtani pályázatot. A technikai határidőig nem véglegesített (azaz benyújtott) pályázatok elvesznek!

Nem, ilyen esetben az Erasmus+ szakmai gyakorlati lehetőséget ajánljuk. Bővebb információ a küldő intézmény Erasmus+ honlapján érhető el, vagy Erasmus+ intézményi koordinátortól kérhető.

A küldő intézménynek tudnia kell, hogy hány hallgató tervezi a kiutazást egy adott időszakban, és kérdés esetén hasznos információkat is tud adni.

 • A küldő intézmények általában rendelkeznek adatbázissal a korábbi szakmai gyakorlati helyekről, erről a nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységet érdemes megkérdezni;
 • érdemes szaktársakkal, korábbi Erasmus hallgatókkal is beszélgetni, tapasztalataikat megkérdezni;
 • az oktatóknak is lehetnek jól bejáratott külföldi céges kapcsolatai;
 • vannak kifejezetten külföldi szakmai gyakorlatok szervezésével foglalkozó cégek, ezek széleskörű céges kapcsolatokkal működnek, jellemzően munkaterületenként külön gyűjtve teszik közzé az aktuális gyakornoki pozíciókat. (Amennyiben ezek a szolgáltatások nem ingyenesek, akkor a hallgatónak saját forrásból kell a költségeket finanszíroznia!) Az interneten viszonylag egyszerű kereséssel sok ilyen típusú céget találhatnak.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek szakmai gyakorlat esetén:

 • uniós intézmények és egyéb uniós szervek, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista az ec.europa.eu/institutions/index_en.htm honlapon érhető el);
 • uniós programok irányítását végző szervezetek, például Erasmus+ nemzeti irodák (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős finanszírozás elkerülése miatt).

Az alábbi országok értendőek európai országok alatt:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

A pályázati felhívás meghatározza az elfogadható szakmai és közéleti önkéntes tevékenységek körét: szakmai szervezetben betöltött tisztség, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

Sajnos ebben az esetben nem jogosult pályázni a hallgató, hiszen az ösztöndíjas időtartam során nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal. Pályázatot beadni csak akkor lehet, ha a pályázat beadásának időpontjában és a mobilitás teljes időtartama alatt ugyanazon a szakon (és képzési szinten) tanul a hallgató, hiszen az ösztöndíjas időszak alatt teljesített krediteket vagy szakmai gyakorlatot be kell számíttatni az itthoni tanulmányokba. Végzős hallgatóként tehát nem lehetséges pályázni, ez esetben meg kell várni, míg a következő képzésén lesz legalább egy lezárt féléve.

Igen, amennyiben a munkakör, az elvégzendő feladatok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.

Nem. Szakmai gyakorlathoz csak a szakmai gyakorlatra vonatkozó ösztöndíjat lehet megpályázni. Ennek minimális időtartama 2 hónap.

Attól a szervezeti egységtől kérje az igazolást, amely kezeli a felsőoktatási intézményben a rendszeres szociális támogatási ügyeket.

Szakmai gyakorlat esetében a fogadólevél nem pótolható, azt a pályázat benyújtása előtt fel kell tölteni a pályázati felületre. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos (a technikai határidők figyelembevételével) Ezért csak akkor véglegesítse online pályázatát, ha a fogadólevelet is csatolni tudta. Legalább 3 hónappal a szakmai gyakorlat tervezett kezdő időpontja előtt érdemes benyújtani a pályázatot annak érdekében, hogy a bírálat, döntés, támogatási szerződés időben létrejöhessen.

A kiírásban szereplő időszakoknak megfelelően – sávosan. Tehát ha valaki például (utazással együtt) 14 napos ösztöndíjat nyer el Észtországba, akkor az ösztöndíj kiszámításának módja a következő: 5x18 600 Ft + 5x11 160 Ft + 4x7 440 Ft = 178 560 Ft.

A regisztrációs díjat külön nem finanszírozza a program. Az elnyerhető ösztöndíjak a felhívásban szereplő napi, illetve havi összegeket jelentik.

Egynapos programra nem lehet pályázni. Azonban a pályázó a szakmai programjába beépítheti az egynapos konferenciát is.

Ennek az ösztöndíjnak fontos célja, hogy kutatásokat is lehetővé tegyen. A pályázat beadásának időpontjában nem szükséges az aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása.

A tevékenység megvalósításakor ugyanakkor szükséges az aktív hallgatói jogviszony vagy a doktorjelölti jogviszony igazolása.

A 2016. őszi pályázati fordulótól a Campus Mundi ösztöndíj szempontjából doktorjelöltnek számítjuk a fokozatszerzési eljárásban részt vevő hallgatókat.

Az útiköltség-támogatás felhasználását nem kell  bizonylatokkal vagy számlákkal elszámolni.

Sajnos ebben az esetben nem jogosult pályázni a hallgató, hiszen az ösztöndíj megvalósítási időszakában nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal.

Pályázatot beadni csak akkor lehet, ha a pályázat beadásának időpontjában és a mobilitás időtartama alatt ugyanazon a szakon (és képzési szinten) tanul a hallgató.

Ez valóban kockázattal jár; ha a pályázó nem kapja meg az ösztöndíjat, más forrásból kell biztosítania a kiutazás költségeit.

A pályázat beadásakor érdemes figyelembe venni, hogy a pályázati határidő után várhatóan 4 hónappal születik meg a döntés.

Nem, a szűkös anyagi források miatt csak nemzetközi szakmai/tudományos konferencián történő előadást tudunk ösztöndíjjal támogatni.

Konferencia-előadás esetén fel kell tölteni az absztraktot és az absztrakt elfogadásáról szóló igazolást (ez utóbbi később pótolható).

A fogadólevelet az eredményhirdetés után, sikeres pályázat esetén lehet pótolni. Ha a pályázat eléri a támogatható pontszámot, úgynevezett „feltételesen támogatott” státuszba kerül. Hiányzó fogadólevelét a www.scholarship.hu oldalon a szerződéses adatok megadásakor tudja majd póltólag feltölteni.

A támogatási szerződés addig nem jöhet létre a TKA és a pályázó között, amíg a fogadólevél nem kerül pótlólag feltöltésre.

A csatolandó mellékletek között megtalálható a fogadólevél, ezt kell kitöltetni a konferencia szervezőjével, és ezt kell csatolni a pályázathoz. A konferenciaregisztráció igazolása pótolható a támogatási szerződés megkötéséig.

Nem. A rövid tanulmányútra szóló ösztöndíjnak nem célja a nyelvtanulás támogatása.

Nem. A szűkös anyagi források miatt a nyári egyetemi programokon való részvétel nem támogatható.

 • A 2016-os tavaszi pályázati fordulóban pályázatot benyújtók közül az a hallgató, aki PhD képzésén megszerezte az abszolutóriumát, de még nem védte meg doktori disszertációját.
 • A 2016-os őszi és a későbbi pályázati fordulókban pályázatot benyújtók közül az a hallgató, akinek PhD képzése után elfogadták a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését.

Igen. Ebben az esetben kérjük, hogy csatoljon egy igazolást a pályázatához a fokozatszerzési eljárásban való státuszáról. 

A bankszámla-igazolást a szerződéskötéskor kérjük feltölteni az online felületre, hogy munkatársaink összevethessék a számlaszámot a szerződésben megadott banki adatokkal. A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel.

Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasoljuk feltölteni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza).

A pályázatban megadott promóciós vállaláson lehet változtatni a későbbiekben. Javasoljuk, hogy olyan promóciós tevékenységet tervezzen vagy valósítson meg,, amelyet színvonalasan meg tud valósítani. A GYIK pályázóknak szóló részében talál számos ötletet erre vonatkozóan.

Az online felület „Beszámoló” fülén tudja leírni, hogy a vállalt promóciós tevékenységét mikor és hogyan valósította meg. Amennyiben online tevékenységről van szó (blog, videóblog, online magazin stb.), akkor annak elérhetőségét, linkjét szükséges megadni.

Ha nyomtatott sajtóban jelent meg cikke, élménybeszámolója, szkennelje be és fájlként csatolja a „Beszámoló” felületen. Abban az esetben, ha cikkét, élménybeszámolóját nem publikálta, töltse fel a fájlt és az ahhoz kapcsolódó fényképeket. Amennyiben előadást tartott élményeiről, tapasztalatairól, kérjük, csatolja az alábbi linkről letölthető teljesítésigazolást kitöltve: http://www.tka.hu/palyazatok/4832/tamogatott-palyazoknak

A Learning Agreement During the mobility részében lehetséges a változások nyomon követése: ebben kell jelezni, hogy mely kurzusokat akarja törölni, helyettük mely kurzusokat akarja felvenni a hallgató. A változtatások után is meg kell lennie a minimális kreditszámnak (20 ECTS), de javasoljuk a 25-30 kreditnyi kurzus meglétét.

A formanyomtatvány elérhető itt: http://tka.hu/palyazatok/4832/tamogatott-palyazoknak

Ez esetben kezdeményezhető a szerződésmódosítás az online felületen. A módosításhoz kérjük megadni a módosított időtartamot és egy rövid indoklást a módosítás okáról.

A szerződésmódosítási igényt elbíráljuk, jóváhagyás esetén támogatásiszerződés-módosítás készül, elutasítás esetén ennek okáról értesítjük az ösztöndíjas hallgatót.

Utolsó módosítás: 2017.02.20.