Erasmus+ a felnőtt tanulásban

Mi az Erasmus+ célja a felnőtt tanulás területén? 

Ki pályázhat a programban?

A program keretében az intézmények mobilitási projekteket és stratégiai partnerségeket valósíthatnak meg. 

Magyarázat a  felnőtt tanulás /felnőttoktatási szektor definíciójához

A 2018-as Erasmus+ útmutató a 313. oldalon definiálja a felnőtt tanulók és felnőttoktatást végző szervezetek fogalmait. Az Erasmus+ program és az Európai Uniós megközelítés a felnőttoktatást tekintve némileg különbözik a hazai értelmezéstől, ezért fontosnak tartjuk, hogy az Erasmus+ útmutatóhoz magyarázatot, példákat adjunk.

Az Erasmus+ program szempontjából felnőttoktatásnak tekintünk minden olyan nem szakmai célú, azaz nem munkakör betöltésére jogosító oktatási programot, ami felnőtteket érint, történjen az:

Nem tartozik ide a felsőoktatási képzés és a szakképzés, illetve a munkakör betöltésére jogosító felnőttképzés (OKJ illetve FEOR rendszerbe illeszkedő képzések), szakmai továbbképzés.

Tipikusan felnőttoktatást nyújtó szervezetek a népfőiskolák, nyelvoktatási intézmények, közművelődési intézmények, felnőttek oktatásával foglalkozó civilszervezetek stb.

Felnőtt tanulók azok, akik a fent értelmezett felnőttoktatásban/felnőttkori tanulási folyamatban vesznek részt, jogviszonytól függetlenül.

Felnőttoktatók azok, akik felnőttoktatási céllal foglalkoznak felnőttekkel, alapkészségeket oktatnak, trénerek, akik különböző készség- vagy kompetenciafejlesztő tréningeket tartanak, nyelvoktatással foglalkoznak.

 

Pályázattípusok

Utolsó módosítás: 2017.11.24.