Campus Hungary projekt

Magyarországi felsőoktatási intézmények belföldi hallgatóival készített kutatás

 

Személyes és interkulturális kompetenciák, a külföldi mobilitással kapcsolatos motivációk, felkészültség és tapasztalatok a belföldi hallgatók körében

Kutatási tanulmány

A kvalitatív kutatás módszertana

A magyarországi felsőoktatási intézmények belföldi hallgatóival készített kvalitatív kutatás egyik fázisa (2013. június-július) hallgatói mélyinterjús megkérdezések keretében zajlott. A kutatás során 8 magyar intézményből kértünk fel 10 hallgatót, akik az elmúlt három évben intézményi kereteken belül részt vettek vagy a következő tanulmányi félév során részt fognak venni külföldi részképzésen/szakmai gyakorlaton. A megkérdezettek közül 9-en voltak korábban ilyen programon, 1 hallgató pedig a 2013/2014-es tanév első félévben tervezi a kiutazást.

A hallgatók kiválasztása során az első számú szempont a minél nagyobb országos lefedettség volt. Az interjúalanyok jellemzőit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mélyinterjúk során a módszernek megfelelően elsősorban nyílt kérdéseket tettünk fel a hallgatóknak, melyek gondolatébresztőként szolgáltak és segítettek a rejtett problémák feltárásában, valamint a további kutatási kérdések meghatározásában.

A hallgatói mélyinterjú vezérfonala 3 kérdéskörre bontható:

1. Interkulturális attitűdök

a. A hallgatók interkulturális nyitottsága, más kultúrákhoz kapcsolódó tapasztalatai, élményei
b. A hallgatók alkalmazkodó és konfliktuskezelő képessége idegen kulturális környezetben

2. Hallgatói motivációk, kompetenciák

a. A kiutazás motiváló tényezői, a hallgatók céljai, elvárásai
b. A kiutazáshoz, kint tartózkodáshoz szükséges készségek és azok fejlődése

3. A külföldi tartózkodásra való felkészültség

a. A kiutazáshoz szükséges információk jellege, elérhetősége, az információkeresés fő forrásai
b. A kiutazással kapcsolatos félelmek, a külföldi tartózkodás során észlelt nehézségek

A kvalitatív kutatás másik fázisában (2013. június-július) szakértői mélyinterjúkat végeztünk. A hazai egyetemek és főiskolák nemzetköziesítésének vizsgálata során 12 hazai felsőoktatási intézmény hallgatói mobilitásért felelős munkatársát kértük fel szakmai interjúra. Az egyes intézmények nemzetközi koordinátorait és a mobilitási irodák vezetőit az alábbi témakörökről kérdeztük meg. Az interjúalanyok jellemzőit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A szakmai interjú vezérfonala:

1. Mobilitási programok

a. Az intézményekben elérhető nemzetközi mobilitási programok és képzési kimenetük

2. Hazai hallgatók, motivációik

a. A különböző típusú programokra jelentkezők számának és a résztvevők arányának változása az elmúlt években
b. A legkedveltebb célországok és intézmények, a választást befolyásoló főbb szempontok, a kiutazás ideje és hossza
c. A kiutazással kapcsolatos tévhitek

3. A hazai hallgatók felkészültsége a külföldi tanulmányokra

a. Nyelvi felkészültség és a felkészülést elősegítő nyelvi kurzusok elérhetősége
b. Személyes és interkulturális felkészültség, motivációs tréningek, az interkulturális felkészítő kurzusok elérhetősége
c. A kiválasztás fő szempontjai (nyelvtudás, motivációs levél, tanulmányi átlag, személyes kompetenciák), a kiválasztás és elbírálás igazságossága, javaslatok a kiválasztási folyamat fejlesztésére

4. A magyar hallgatók tapasztalatai külföldi ösztöndíjas/szakmai gyakorlatos időszakuk során

a. A hallgatókon tapasztalt változások
b. A visszajelzések begyűjtésének módja, változtatások a beérkezett hallgatói vélemények alapján
c. A külföldi ösztöndíjjal kapcsolatos főbb pozitív visszajelzések
d. A külföldön felmerülő nehézségek

Olvasson tovább!

A teljes tanulmány letölthető:

A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. kötet (2014) - 93-148. oldal

 

Készítette: Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 projekt keretében valósult meg.

A kutatásban közreműködtek:
Bander Katalin Ph.D. hallgató (szakértői mélyinterjúk)
Bereczki Nóra egyetemi hallgató (nyílt kérdések)
Borgström Márk egyetemi hallgató (szakértői és hallgatói mélyinterjúk)
Futó Judit egyetemi hallgató (nyílt kérdések)

A kutatást az ISC Alapítvány végezte.

Projektvezető: Dr. Berács József egyetemi tanár

2013. augusztus 30.

 

Utolsó módosítás: 2017.09.18.