PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/37/2018 - KA3 – A szakpolitikai reform támogatása

2018.12.05.

Pályázat | Szakképzés

A szakoktatási és szakképzési (VET) szolgáltatók hálózatai és partnerségei

Célkitűzés

E felhívás célja, hogy támogassa a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók transznacionális és nemzeti hálózatainak és partnerségeinek létrehozására irányuló projekteket az alap- és továbbképzés terén, azzal a céllal, hogy európai szinten támogassa a szakpolitikai mérlegelést, valamint növelje a nemzeti és regionális szintű európai szakoktatási és szakképzési politikák ismertségét és előmozdítsa megvalósításukat.

A felhívás általános célkitűzése alulról építkező partnerségek létrehozására irányuló pályázatok benyújtása, amelyek ösztönzik a transznacionális és nemzeti szakoktatási és szakképzési szolgáltatók hálózatainak és partnerségeinek létrehozását nemzeti és európai szinten egyaránt. A projekteknek javítaniuk kell a szakoktatás és -képzés minőségét és hatékonyságát, javítaniuk kell a hatását és jelentőségét a tanulók és a munkáltatók számára, valamint határokon átnyúló együttműködést kell kialakítaniuk a szakoktatás
és -képzés minősége és vonzereje tekintetében.

Az e pályázati felhívás keretében finanszírozott pályázatoknak elő kell segíteniük a szakoktatási és szakképzési szakpolitikai menetrend uniós és nemzeti szintű végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást, a menetrend terjesztését és támogatását, a szakképzéssel kapcsolatos ismeretek, visszajelzések és tapasztalatok cseréjét, valamint a szakképzési kiválósághoz kapcsolódó bevált módszerek megosztását.

Támogatható partnerségek

  • Nemzeti, regionális vagy ágazati szakoktatási és -képzési szervezetek
  • Európai szakoktatási és -képzési szolgáltató ernyőszervezetek

Tevékenységek

A tevékenységeket 2019. szeptember 1. és 2019. november 1. között kell megkezdeni.
A projektek időtartama 24 hónap.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat legkésőbb 2019. január 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani.

Az Európai Bizottság honlapjáról letölthető a teljes pályázati felhívás, mely tartalmazza a támogatások odaítélési szempontjait és a költségvetésre vonatkozó információkat is egyaránt.

Utolsó módosítás: 2018.12.05.