Papírrepülőkkel külföldre?

2019.08.07.

Magazin |

Nemformális tanulási formák szerepe az Eurodesk Minősítő Képzési Programban

Hogyan lesz egy papírrepülő-hajtogató versenyből mobilitási információszolgáltatás?

Az Eurodesk nemzetközi hálózat (többnyire ifjúsági szervezetekből álló) tagjainak egyik fő célkitűzése, hogy minél több (13-30 éves) fiatal számára nyújtson személyre szabott, megbízható információt különböző mobilitási lehetőségekről. Mégis hogyan történik ez a gyakorlatban, például 20 középiskolás fiatallal? A direkt, előadásszerű, egyirányú információátadás nem mindig bizonyul hatékonynak ennél a korosztálynál. Az Eurodesk partnereknek egy-egy alkalommal 60- 90 perc áll rendelkezésükre, hogy felkeltsék a fiatalok figyelmét akár az önkéntesség, akár egy ifjúsági csereprogramban való részvétel iránt, ezért számos nemformális tanulási módszert alkalmaznak munkájuk során. A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület Eurodesk koordinátora például 5-6 fős csapatokra osztja a fiatalokat, akikkel ismerteti a papírrepülő gyártás részletes szabályait, illetve kiadja a feladatot: készítsenek adott idő alatt a lehető legtöbb, repülésre alkalmas, szabványnak megfelelő papírrepülőt. Persze számos apró szabállyal „nehezíti” a fiatalok dolgát: egyszerre csak egy ember kezében lehet olló, egy próbareptetés engedélyezett stb. A fiataloknak ahhoz, hogy ez – minden szabályt be- és észben tartva – sikerüljön, végig kell gondolniuk és meg kell tervezniük a folyamatokat, illetve le kell osztani a szerepeket egymás között. Legyen ez bármennyire bonyolult, a messzire szálló, vagy éppen a precíz tervezési folyamat ellenére is hamar földet érő papírrepülők minden alkalommal vidám közösségi élményt adnak a fiataloknak.

Mi szükséges ahhoz, hogy a fenti gyakorlat többet adjon egy játékos délutánnál?

Elengedhetetlen, hogy felkészült ifjúsági szakember, tréner vezesse végig a gyakorlatot, aki az értékelés során a fiatalokkal közösen a friss, játék során szerzett élményekre reflektálva irányítja figyelmüket különböző nemzetközi lehetőségek irányába. Például ha a csapat sikeréhez hozzájárult valaki egy jó ötlettel, miért ne próbálná ezt ki nemzetközi közegben is akár egy ifjúsági csere során?

Hogyan épülnek be a nemformális módszerek az Eurodesk hálózat szolgáltatásaiba?

Az Eurodesk Brussels Link koordinálásával 2014-ben egy hálózati koordinátorokból, multiplikátorokból és trénerekből álló nemzetközi képzésfejlesztői csapat alakította ki az Eurodesk Minősítő Képzési Program szerkezetét és tartalmi felépítését. A képzés célja, hogy a különböző országokban dolgozó Eurodesk multiplikátoroknak legyen egy közel azonos alaptudása a hálózatról és a mobilitási információkról, illetve információszolgáltatásról. A képzési tananyagot meglévő, korábbi szakmai anyagok és képzési gyakorlatok alapján, valamint a SALTO Training of Multipliers (Ifjúság Program) módszertanban szereplő multiplikátori kompetenciák figyelembevételével állították össze. A program több egymásra épülő modulból áll, amelyek középpontjában a nemzetközi mobilitási információs munkához szükséges Eurodesk multiplikátori szerepek alapvető kompetenciái állnak, ezeket fejleszti, és az ezekhez szükséges készségek és tudásanyag elsajátítását célozza a program. 

Eurodesk Minősítő Képzés felépítése
1. modul – Eurodesk alapok
2. modul – Nemzetközi mobilitási programok
3. modul – Interakcióban a közönséggel, nemformális tanulási módszerek
4. modul – Online kommunikáció (2019. második félévében lesz elérhető)

Eurodesk multiplikátori kompetenciák: Tanuló • Kommunikátor • Információszolgáltató • Forrásszemély • Tanácsadó • Motiváló személy • Hálózatépítő • Kezdeményező

2018 őszén a magyar Eurodesk partnerek - a nemzetközi hálózatban elsők között - végezték el a 3. modult, melynek során Csalagovits Zóra tréner vezetésével mélyítették ismereteiket a nemformális módszerek területén, illetve a képzés folyamán a gyakorlatban is kipróbálták a frissen elsajátítottakat.

BERTALAN ZSÓFIA
Tempus Közalapítvány, Eurodesk nemzeti koordinátor

 

  A Pályázati Pavilon 2019. tavaszi számában további cikkeket olvashat az élményalapú tanulás
módszereiről különböző oktatási szektorokban. 

Utolsó módosítás: 2019.08.07.