Az Erasmus+ programmal az oktatás minőségének fejlesztéséért

2019.12.18.

Magazin | Köznevelés

A köznevelést támogató intézményi pályázati lehetőségek

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAINAK MOBILITÁSA (KA101)

Mit nyújthat ez a projekttípus?

 • Külföldi továbbképzéseken, illetve szakmai látogatásokon vehet részt, vagy egy külföldi oktatási intézményben oktathat,
 • fejlődik az idegennyelvi tudása,
 • szakmai inspirációt és megújulást hozhat az intézménybe,
 • külföldi szakmai kapcsolatokat építhet ki és erősíthet meg,
 • növelheti intézménye szakmai elismertségét a külföldi tapasztalatok beépülését követően,
 • további nemzetközi mobilitási és együttműködési projektek megvalósítását alapozhatja meg.

Milyen intézmények vehetnek részt a projektekben?

 • Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap vagy középfokú művészeti iskolák, egyéb köznevelési intézmények
 • Kevésbé tapasztalt projektmegvalósítók számára is ajánlott

További információt talál a Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázattípusról ide kattintva >>

PROJEKTPÉLDA

A gimnáziumban a tanárok régóta tapasztalják, hogy módszertani megújulásra van szükség azért, hogy megtalálják a közös hangot a gyerekekkel. Egy 15 hónapos projekt keretében a fizika és biológia szakos tanár angol nyelvtanfolyamon vesz részt, a tanfolyamot követően egyikük egy szakmai továbbképzést is elvégez a fogadó országban, a másik pedig egy külföldi iskolában vesz részt szakmai látogatáson, melyhez az intézményvezető-helyettes és az iskolapszichológus is csatlakozik. A cél, hogy az iskola munkatársai mind a kurzusok, mind a szakmai látogatások tapasztalatait beépítsék saját pedagógiai gyakorlatukba, és a tanultakat megosszák kollégáikkal.

***

ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229)

Mit nyújthat ez a projekttípus?

 • Iskolák és/vagy óvodák közötti tapasztalatcserét, együttműködést hozhat létre kollégáival,
 • megoszthatja kollégáival ötleteit, tanulhat tőlük,
 • projektszerű tevékenységeket valósíthat meg,
 • intézménye projektjét diákok és tanárok rövid és/vagy hosszú távú mobilitása egészítheti ki,
 • megismerheti külföldi oktatási intézmény(ek) mindennapjait,
 • szakmailag inspirálódhat, megújulhat,
 • megerősödik az idegennyelv-tudása,
 • intézménye nemzetközi kapcsolatai bővülhetnek,
 • könnyedebb szakmai témában dolgozhat együtt a partnerintézményekkel.

Milyen intézmények vehetnek részt a projektekben?

 • Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alapvagy középfokú művészeti iskolák
 • Kevésbé tapasztalt projektmegvalósítók számára is ajánlott

PROJEKTPÉLDA

A három ország iskolájának együttműködésében zajló projekt első esztendejében több, tanulást segítő applikáció használatát sajátítják el a projektben részt vevő intézmények tanárai és diákjai, valamint a holland partnerintézmény a területen szerzett tapasztalatait osztja meg a többi iskolával. A projekt második évében a partnerintézmények továbbképzéseket tartanak, belső teszteket végeznek és mindegyik megismert alkalmazáshoz oktató videót készítenek. A projekt célja, hogy az iskolák a megismert applikációkat fokozatosan beépítsék a mindennapi tanítási/tanulási folyamatba.

***

VEGYES INTÉZMÉNYI ÖSSZETÉTELŰ KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK – TAPASZTALATCSERÉRE IRÁNYULÓ PROJEKTEK (KA201)

Mit nyújthat ez a projekttípus?

 • jó gyakorlatokat vehet át a partnerintézményektől,
 • jó gyakorlatokat oszthat meg a partnerintézményekkel,
 • az oktatási ágazaton túlmutató problémák megoldásán dolgozhat kollégáival,
 • szektor- és szakmaközi intézményi együttműködéseket működtethet,
 • tapasztalt külföldi szakmai szervezetekkel közösen találhatnak megoldást egy közösen felvetett kérdésre, problémára,
 • nemzetközi tudásmegosztást és hálózatépítést indíthat el,
 • szakmailag inspirálódhat, megújulhat,
 • projektmenedzsment technikákat sajátíthat el,
 • különlegesség: nem csak köznevelési intézmények hozhatnak létre projektet, vehetnek részt az együttműködésben.

Milyen intézmények vehetnek részt a projektekben?

 • Alapítványok, egyesületek, cégek, kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek, iskolák, óvodák, bármilyen egyéb intézménytípus
 • Közepesen tapasztalt projektmegvalósítók számára is ajánlott

További információt talál a Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek pályázattípusról ide kattintva >>

PROJEKTPÉLDA

A konzorcium olasz és magyar iskolájában magas a lemorzsolódási arány, és az intézmények még nem találtak hatékony módszert ennek csökkentésére. A projekt célja, hogy a svéd és bolgár egyesület, valamint az észt iskola részvételével zajló projektben a szervezetek megismerjék egymás jó gyakorlatait, és egy közös jó gyakorlat gyűjteményt hozzanak létre, amelyet a projektben részt vevő szervezetek, valamint a területen kihívásokkal szembesülő intézmények használhatnak.

***

VEGYES INTÉZMÉNYI ÖSSZETÉTELŰ KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK – SZELLEMI TERMÉKET KIDOLGOZÓ PROJEKTEK (KA201)

Mit nyújthat ez a projekttípus?

 • Hiánypótló, innovatív szellemi terméket fejleszthet a partnerintézmények kollégáival,
 • fajsúlyosabb szakmai tartalom kidolgozását vállalhatja,
 • az oktatási ágazaton túlmutató problémák megoldásán dolgozhat kollégáival,
 • szektor- és szakmaközi intézményi együttműködéseket működtethet,
 • tapasztalt külföldi szakmai szervezetekkel közösen találhatnak megoldást egy közösen felvetett kérdésre, problémára,
 • nemzetközi tudásmegosztást és hálózatépítést indíthat el,
 • szakmailag inspirálódhat, megújulhat,
 • projektmenedzsment technikákat sajátíthat el,
 • már működő külföldi eredményeket és gyakorlatokat adaptálhat intézménye,
 • különlegesség: nem csak köznevelési intézmények hozhatnak létre projektet, vehetnek részt az együttműködésben.

Milyen intézmények vehetnek részt a projektekben?

 • Alapítványok, egyesületek, cégek, kis- és középvállalkozások, kutatóintézetek, iskolák, óvodák, bármilyen egyéb intézménytípus
 • Tapasztalt projektmegvalósítók számára ajánlott

További információt talál a Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek pályázattípusról ide kattintva >>

PROJEKTPÉLDA

A projekt célja, hogy a nemzetközi konzorcium 10-14 éves diszlexiás diákok számára tematikusan rendezett, angol és német nyelv tanulását segítő digitális oktató csomagot hozzon létre. Az anyag készségfejlesztő feladatokat, egyéni és csoportfeladatokat tartalmaz, amelyek rugalmasan felhasználhatók. A tananyag szakmai összeállításáért a magyar egyetem felel, a technikai támogatást a svéd informatikai cég nyújtja, a speciális célcsoport tanulási igényeinek meghatározásában a dán szakmai szervezet nyújt segítséget, a feladatokat pedig a magyar, szlovák és német iskolák diákjai és tanárai tesztelik.

Összeállította: HLAVATÝ ILDIKÓ
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda 

 

Az összefoglaló a Pályázati Pavilon 2019. őszi számában jelent meg. 

Lapozzon bele a magazinba ide kattintva >>

Utolsó módosítás: 2019.12.18.