Az inklúzió alapvető érték - Országokon átívelő együttműködés a társadalmi befogadás előmozdítására

2021.12.14.

Magazin | Ifjúság, Köznevelés

Hogyan teremthető meg a minden egyes diák számára befogadó oktatási környezet? Hogyan lehet adaptálni a társadalmi befogadás európai jó gyakorlatait itthon? Mitől lehet sikeres egy adaptációs folyamat?

A STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education) című, az inkluzív oktatást támogató nemzeti rendszerek újragondolása projekt a társadalmi befogadás területén Európa-szerte fellelhető jó gyakorlatok felkutatására és adaptációjára, illetve magára az adaptációs folyamat kézzelfogatóvá tételére fókuszál. A Tempus Közalapítvány koordinátorként, és további 6 intézmény partnerként (összesen 6 országból) működik együtt a projekt során, amely 2019. január 31-én indult, és 2022 nyarán fog zárulni.

A projekt átfogó célja, hogy erősítsük a társadalmi befogadás témájával foglalkozó szakemberek kapcsolatát itthon és Európa-szerte, elősegítsük a kihívások közös megértését, megfogalmazását, valamint keretet teremtsünk a strukturált együttműködésnek, hogy a szakpolitikai tanulási folyamat végén elindulhasson a befogadó oktatást támogató helyi, regionális és nemzeti rendszerek újragondolása.

Mi történt eddig?

A projekt első évében az ún. „jógyakorlat-megosztó” országokban (Írország, Portugália) fellelhető, bevált jó gyakorlatokat gyűjtöttük össze szakértők segítségével. Négy ország, az ún. „tanuló országok” (Magyarország, Csehország, Szlovénia és Horvátország) vállalta, hogy feltárja saját nemzeti kontextusában az aktuális ajánlásokat, és megfogalmazza kihívásait, szükségleteit.

A második évben a tanuló országok a társadalmi befogadás területén tevékenykedő, annak gyakorlatban történő megvalósulásával is kapcsolatban álló szakértői csoportjai tanulmányutakon vettek részt egy-egy konkrét, kiemelkedő kihívásra összpontosítva. Ezeket az eseményeket a világjárványra való tekintettel online valósítottuk meg. A felkutatott, és virtuális tanulmányutakon megismert jó gyakorlatokból kiindulva a szakértők adaptációs tervet készítettek saját országukra vonatkozóan.

Mi van még előttünk?

A harmadik évben a partnerség közösen szintetizálja az eredményeket, és egy ún. európai adaptációs útmutató is készül. Ezt a metaszintű útmutatót más, jó gyakorlatok adaptálásán gondolkodó országok is használhatják a jövőben. A szakpolitikai tanulási folyamatot Európa-szerte is megismerhetővé tesszük, ugyanis egy MOOC-on is dolgozunk (nyílt online kurzus), amely a befogadó oktatás területén tevékenykedő nemzeti, regionális és helyi érintetteket segíti majd a bevált gyakorlatok bemutatása és az adaptációs folyamat kézzelfoghatóvá tétele által. Hatékony változást csak akkor tudunk elérni, ha az érintetteknél bekövetkezik a szemléletváltás, amelyet egy ún. változáskezelési eszköztár kidolgozásával támogat majd a projekt.

Milyen eredményt várunk a projekttől?

Egyrészt azt, hogy a bevont szakértők multiplikátorokként és ötletgazdákként működjenek. Országos szinten fórumokat szervezünk, ahol szakértőink bemutathatják és a résztvevőkkel megvitathatják, mit tanultak Írországban és Portugáliában tett látogatásaik során, és ismertethetik az adaptációra tett ötleteiket. Másrészt azt, hogy az adaptációs javaslatok megismertetése után induljanak el szakmai pábeszédek és viták, amelyek elősegíthetik az együttműködési formák újragondolását, a hálózatosodást, a tudásmegosztást, a szakemberek közötti szinergiák megtalálását intézményi, intézményközi és szaktudományos (felsőoktatási) szinten egyaránt, és végül, hogy az inklúziós szemlélet épüljön be az érintettek gondolkodásmódjába.

A projekt eddigi eredményei már elérhetők a STAIRS projekt honlapján illetve az ESLplus tudásportálon. Utóbbi az elmélyült tanulást támogatja a korai iskolaelhagyás témakörében.

Az érdeklődőket idén is várjuk a már jól ismert Alma a fán műhelysorozatunkon. Az aktuális műhelymunkákról kérjük, tájékozódjon a Tempus Közalapítvány honlapján, a rendezvények menüpont alatt, iratkozzon fel a TKA hírlevelére, és kövesse A tanulás jövője Facebook-oldalunkat!

Készítette: Csernovitz Adél | Tempus Közalapítvány | Tudásmenedzsment csoport

 

Utolsó módosítás: 2022.11.22.