Akkreditált Erasmus+ projektmenedzsment oktatói továbbképzés segíti a projektgenerálást és megvalósítást

2023.11.21.

Képzés | Szakképzés

2023 őszén a Tempus Közalapítvány keretein belül működő National VET Team szakértői megtartották a második akkreditált Erasmus+ projektmenedzsment oktatói továbbképzést.

Az oktatói továbbképzés célja a szakképzésben dolgozó oktatók felkészítése az Erasmus+ projektek sikeres megtervezésére és megvalósítására. A képzés iránt nagy volt az érdeklődés, és ez a képzésben résztvevők aktivitásában és motivációjában is érzékelhető tapasztalat volt.

A gyakorlatorientált továbbképzés 2023. szeptember 26-i egynapos jelenléti képzéssel kezdődött, majd ezt követően a résztvevők otthon dolgozták fel a tanultakat. Az első napon a projekttel és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmak, a projektek generálása volt a fókuszban. A résztvevők megtanulták, hogyan érdemes felmérniük saját intézményi szükségleteiket, figyelembe véve stratégiai és fejlesztési céljaikat, továbbá azt, hogy milyen módon lehet ezekhez az Erasmus+ pályázatok sikeres kidolgozásához projektcélokat megfogalmazni. A célokhoz elvárt eredményeket, illetve indikátorokat rendeltek, majd – a zárófeladat első részét képező projektterv kidolgozását megelőzően – felmérték a projekt esetleges kockázatait és közösen meghatározták azok kezelésének lehetséges módját. Október 3-án egy online konzultáció keretében beszélhették meg a szakértőkkel a felmerülő kérdéseiket.

Az október 17-i második jelenléti képzési napon a résztvevők tovább bővítették ismereteiket, illetve fejlesztették készségeiket. A képzés második napján kerültek fókuszba a tanulási eredményalapú képzési és kimeneti követelmények (KKK), valamint az, hogy ezek figyelembevételével milyen módon lehet tanulási eredményalapú munkaprogramot összeállítani. Csoportmunkában beazonosították, hogy mit jelenthet kiválasztani egy adott szakma KKK-jában megtalálható tanulási eredményt, és eldönteni, hogy azt milyen formában (önállóan vagy más tanulási eredményekkel együtt vagy szűkítve) tudják beépíteni a mobilitások munkaprogramjába. A résztvevők terveztek tanulási eredménylapú munkaprogramokat rövid és hosszú távú diák-, illetve oktatói mobilitásra. A záródolgozat feladatainak megbeszélésével fejeződött be a jelenléti képzés. A második online konzultáción a beadandó zárófeladattal kapcsolatos szakmai (és formai) elvárások tisztázása történt meg.

Az Erasmus+ projektmenedzsment oktatói továbbképzést mind a 28 résztvevő sikeresen teljesítette, nagyon magas eredménnyel: átlagosan 84%-ra. Így a szabályok szerint valamennyien tanúsítványt kaptak, amely 30 óra beszámítható kötelező oktatói továbbképzést jelent számukra. A továbbképzést 2024 tavaszán ismét meghirdetjük.

Az akkreditált Erasmus+ projektmenedzsment oktatói továbbképzés leírását itt találja.

Utolsó módosítás: 2023.11.28.