Beküldve
Tanár neve
TémakörIdegen nyelv, Társadalomismeret és gazdaság, Művészetek, Szociális és életviteli nevelés, Környezettudatosság, Kapcsolódás Európához, interkulturalitás
Fejlesztett kulcskompetenciákIdegen nyelvi kommunikáció, Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Célcsoport


Korosztály szerint
Munkaforma
Hol ismerte meg a gyakorlatot
Milyen keretek között ismerte meg a gyakorlatot?

Kulcsszavak a módszertani ötlethez

Auditív készségek | Szóbeli szövegértés, szövegalkotás | Problémamegoldás | Asszociatív gondolkodás | Kreatív gondolkodás | Kritikai gondolkodás | Érvelés | Személyes és társas készségek | Drámajátékok bevonása | IKT eszközök alkalmazása a tanórán | Kooperatív megközelítés | Projektszerű megvalósítás | Játék | Csoportdinamika kialakítása | Kísérletezés