Lépéselőnyben az EU-ban (alapozó szint)

A "Lépéselőnyben az EU-ban képzés JUNIOR közigazgatási munkatársaknak" lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy magyar nyelven, egyszerű, érthető, de mégis professzionális módon uniós alapismereteket szerezzen, valamint strukturált formában sajátítsa el az uniós témákhoz kapcsolódó tudásanyagot.

 

Kiknek szól a képzés?

A képzés Önnek szól, ha mostanában került uniós / nemzetközi területre, közigazgatási intézményben dolgozik többé-kevésbé kezdőként, és szakmailag nehézséget okoz Önnek, hogy nem látja át az ügyvitelt, vagy hogy mikor, hova kell fordulnia információért, mely uniós intézmények mivel foglalkoznak, és milyen hierarchia szerint működnek. Közben pedig napi szinten szüksége van arra, hogy a szakpolitikai kérdésekkel tisztában legyen, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekkel kapcsolatot építsen, kollégákkal kapcsolatot tartson.

A képzés abban fog segíteni Önnek, hogy tisztába kerüljön az EU működésének alapjaival, ismerje az ehhez kapcsolódó kulcsfogalmakat magyar és angol nyelven, átlássa az eljárásrendet, és tudja, hogy a szakmájához kapcsolódóan milyen intézményekhez, internetes forrásokhoz érdemes fordulnia. A képzés elvégzésével bátran elindulhat a köztisztviselői pályán, meglesznek hozzá az alapjai.

 

A képzés jellemzői

A kurzus eredményes elvégzésével Ön:

 • tudni fogja értelmezni, alkalmazni és helyesen használni az EU-ban használatos alapfogalmakat;
 • ismerni és érteni fogja az EU és intézményeinek működését, képes lesz átlátni azok szervezeti felépítését, elhatárolni azok szerepkörét és hatáskörét;
 • ismerni fogja a jogforrások rendszerét, érteni azok hatályát, kötelező erejét, ennek alapján el tudja helyezni az egyes joganyagokat az EU-s jogforrások rendszerében;
 • hozzájut ahhoz az alapvető háttértudáshoz, amivel részt tud venni a formális és nem formális kommunikációban különböző rangú tisztviselőkkel;
 • képessé válik az EU testületeinek munkájában - beosztásából és feladataiból adódó szinten - részt venni, és képviselni Magyarország érdekeit;
 • ismerni fogja és a gyakorlatban alkalmazni tudja majd a különböző döntéshozatali eljárásokat, ismerni fogja a szereplők feladatait, valamint jogköreit;
 • tisztában lesz a meghatározó európai uniós átfogó stratégiákkal, politikákkal és azok megvalósításának eszközrendszerével, a hazai adminisztrációval és eljárásrenddel;
 • ismerni és érteni fogja a saját szakterülete helyét és szerepét az uniós szakpolitikák rendszerében;
 • ismerni fogja az EU szakpolitikai célok megvalósítását szolgáló intézményi és pénzügyi feltételrendszert, valamint az azokban történő magyar részvételt;
 • tisztában lesz az uniós és a hazai tervezés és fejlesztés működésével;
 • ismerni fogja az operatív programokat és a pályázás rendszerét;
 • a napi munkájához szükséges módon tájékozódni fog tudni az uniós adatbázisokban;
 • ismerni és tudatosan alkalmazni tudja majd a magyar és idegen nyelvű szakkifejezéseket, fogalmakat.

Az összesen 40 órás képzési program 5 napból épül fel. Az egyes napokon belül a következő témákat dolgozzák fel a JUNIOR kollégák szakmai igényeinek megfelelő, alapozó szinten a résztvevők:

 

Lépéselőnyben az EU-ban - állampolgári és közigazgatási ismeretek az Európai Unió működéséről 40 tanóra   
1. Az EU alapjai: Fókuszban az intézményrendszer és az EU-jog 8 tanóra
2. Döntéshozatal az EU-ban: Fókuszban a költségvetés 8 tanóra
3. Kormányközi együttműködés az EU-ban: Fókuszban a Tanács és az Európai Tanács  8 tanóra
4. Európai Politikák: Fókuszban a szakpolitikai együttműködés 8 tanóra
5. Nyelvek, pozíciók, dokumentumok az EU-ban: Fókuszban az uniós kommunikáció és munkavállalás 8 tanóra

A tananyagegységek tematikusan egymásra épülnek, de lehetőség van egy-egy (vagy több) modul önálló elvégzésére, ami sikeres teljesítés esetén tananyagegységenként is önálló tanúsítványt ad.


A képzés munkanyelve magyar.

Utolsó módosítás: .