Lépéselőnyben az EU-ban (haladó szint)

A 40 órás "Lépéselőnyben az EU-ban képzés SENIOR közigazgatási munkatársaknak" segít Önnek, hogy magabiztosabban tudja képviselni a szakterülete, csoportja érdekeit mind az intézményen belüli, mind az intézményen kívüli, hazai és nemzetközi munkavégzés során. LÉPJEN MAGASABB SZINTRE!

Kiknek szól a képzés? 

A képzés Önnek szól, ha nem érik már nagy meglepetések az uniós kapcsolattartás terén, itthonról már több éve közvetve együtt dolgozik az EU brüsszeli szakdiplomatáival, az egyes főigazgatóságok magyar szakértőivel, és rendelkezik a szakterületéhez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel, de úgy érzi, hogy ezt a tudást jó lenne rendszerben látni, és ismereteit tovább bővíteni.

A képzést akkor ajánljuk elvégzésre, ha Ön felelősséget érez saját munkájáért, és képes az adott szakma feladatainak megoldására, problémahelyzetek felismerésére és adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására, de tudja, hogy szüksége van a szakterületéhez, rokon szakterületekhez kapcsolódó tudásának további mélyítésére. Abban fog tudni előrelépni a képzést követően, hogy adott esetben egy csoport eredményeit és kudarcait is magabiztosan fel tudja vállalni, döntéseiket, érdekeiket tudja képviselni, az intézményen belüli társosztályokkal, illetve a társintézményi kollégákkal mélyebb szakmai dolgokról is tudjon kommunikálni.

 

A képzés jellemzői

A képzés abban fog segíteni Önnek, hogy rendszerezi a szigetszerűen meglévő tudást, segíti meglátni az összefüggéseket, és olyan szakmai finomságokat sajátíthat el az uniós kitekintés során, melyek a területen eltöltött több év ellenére is újak lehetnek az Ön számára. A képzés megerősíti Önt abban, hogy képes legyen az EU testületeinek munkájában - beosztásából és feladataiból adódó szinten - részt venni, és képviselni az intézménye és szakterülete érdekeit.

 

A kurzus eredményes elvégzésével Ön:

  • rendelkezni fog a szakterületéhez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel, és az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik;
  • képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és lebonyolítására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, egyedi és komplex alkalmazására;
  • képessé válik az EU testületeinek munkájában beosztásából és feladataiból adódó szinten részt venni, és képviselni az intézménye és szakterülete érdekeit;
  • fel tudja vállalni a felelősséget szakmai csoportja munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért; szakmai döntéseiket, érdekeiket képviselni tudja;
  • ismeri a szakterülete szakszókincsét (anyanyelven és legalább egy idegen nyelven).

Az összesen 40 órás képzési program 5 napból épül fel. Az egyes napokon belül a következő témákat dolgozzák fel a résztvevők a SENIOR kollégák szakmai igényeinek megfelelő, haladó szinten:

 

Lépéselőnyben az EU-ban - állampolgári ismeretek az Európai Unió működéséről 40 tanóra                          
1. Az EU alapjai: Fókuszban az intézményrendszer és az EU-jog 8 tanóra
2. Döntéshozatal az EU-ban: Fókuszban a költségvetés 8 tanóra
3. Kormányközi együttműködés az EU-ban: Fókuszban a Tanács és az Európai Tanács 8 tanóra
4. Európai Politikák: Fókuszban a szakpolitikai együttműködés 8 tanóra
5. Nyelvek, pozíciók, dokumentumok az EU-ban: Fókuszban az uniós kommunikáció és a munkavállalás 8 tanóra

A tananyagegységek tematikusan egymásra épülnek, de lehetőség van egy-egy (vagy több) modul önálló elvégzésére, ami sikeres teljesítés esetén tananyag-egységenként is önálló tanúsítványt ad.

A képzés munkanyelve magyar.

 

 

Utolsó módosítás: .