Bologna

A bolognai folyamatról intézményeknek

A bolognai folyamat az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó független, kormányközi reformfolyamat.

A létrehozandó Európai Felsőoktatási Térség elé tűzött célok:

  • megkönnyíteni a jelenlegi és a végzett hallgatók, valamint a felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók mobilitását;
  • felkészíteni a hallgatókat későbbi szakmai pályafutásukra, a demokratikus társadalmi életben aktív állampolgárként való részvételre, támogatni személyes fejlődésüket;
  • széles hozzáférést biztosítani magas színvonalú, demokratikus alapelveken és tudomány szabadságán alapuló felsőoktatáshoz.

A bolognai folyamat a Bolognai Nyilatkozatról kapta a nevét, amelyet huszonkilenc európai ország felsőoktatásért felelős minisztere írt alá az olaszországi Bologna városában, 1999. június 19-én. Mára a bolognai folyamathoz negyvenhét ország csatlakozott, melyek mindegyike aláírója az Európa Tanács Európai Kulturális Egyezményének is, és elkötelezett az Európai Felsőoktatási Térség céljai mellett. A bolognai folyamat fontos jellemzője és sikerének kulcsa, hogy az egyes országok kormányzatai mellett részt vesz benne az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az UNESCO CEPES (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított Szervezetének Európai Felsőoktatási Központja), valamint a felsőoktatási intézmények, a hallgatók, a felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók, a munkaadók és a minőségbiztosítási ügynökségek képviselői.

Miről szólnak a bolognai folyamat keretében megvalósuló reformok?

Könnyen áttekinthető és összehasonlítható végzettségek, háromciklusú rendszerbe (Bachelor-Master-PhD) szervezve. A részt vevő országok kidolgozzák nemzeti képesítési keretrendszereiket, amelyek kompatibilisek lesznek az Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszerével, és tanulási eredményeket fognak meghatározni a három ciklus mindegyikében.
Az Európai Felsőoktatási Térség Minőségbiztosítási Sztenderdjeivel és Irányelveivel összhangban álló minőségbiztosítás.
A más országban szerzett végzettségek és egyéb, felsőoktatásban szerzett képesítések fair elismerése, az Európa Tanács/UNESCO (Lisszaboni) Elismerési Egyezményének megfelelően.

A bolognai folyamat keretében olyan, a szélesebb társadalom szempontjából jelentős területeken is folyik munka, mint a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés/innováció közötti kapcsolatok, az igazságos részvétel a felsőoktatásban és az egész életen át tartó tanulás.

A bolognai folyamat megvalósításának támogatására az Európai Bizottság 2004-ben minden EU-tagállamban megalakított egy Bologna Tanácsadói Hálózatot, amely konzultációs lehetőségekkel, szakmai rendezvényekkel, honlap fenntartásával járul hozzá Magyarországon is az Európai Felsőoktatási Térség továbbfejlesztéséhez.

Magyarországon a Tempus Közalapítvány koordinálja a Bologna Tanácsadói Hálózat tevékenységét. Rendszeresen rendezünk a folyamat aktuális kérdéseit érintő szakmai szemináriumokat, amelyeknek célközönsége (felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói; szakmai szervezetek munkatársai, külföldi felsőoktatási intézmények és szervezetek munkatársai) megismerheti az európai szinten kezdeményezett újdonságok magyarországi tükröződéseit. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Nemzeti Bologna Bizottsággal szorosan együttműködve törekednek arra a Bologna tanácsadók, hogy a magyar felsőoktatás egyes résztvevőit bevonva, elősegítsék, hogy mindig az alkalmas szinten kerüljön befogadásra a folyamat céljait megalapozó ismeretanyag.

Utolsó módosítás: .