Külföldi Nyelvtanulási Program - Gyakran ismételt kérdések

 

 

Nyelvtanárként hogyan kaphatok bővebb tájékoztatást a programról?

A programról és a további teendőkről részletes tájékoztatást küldtünk e-mailben a 9. és 11. évfolyamon, nappali tagozaton tanuló gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára képzést nyújtó köznevelési intézmények vezetői részére.

 

Milyen nyelviskolát, tanfolyamot választhatok?

A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében a célországokban működő, minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás támogatható. Mind az intézményi pályázók (csoportos kiutazás), mind az egyéni jelentkezők kizárólag a Tempus Közalapítvány oldalán feltüntetett, a Külföldi Nyelvtanulási Programban közreműködő nyelviskolákat és ezen nyelviskolák által, kizárólag erre a programra összeállított szolgáltatási csomagokkal és árakkal kialakított nyelviskolai tanfolyamokat választhatnak.

Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy más szervezetek (utazási irodák, nyelviskolák, stb.) által kínált tanfolyamok, programcsomagok a Külföldi Nyelvtanulási Program keretében nem lesznek támogathatóak!

A választható nyelviskolákat és képzési programokat a honlapunkon fogják megtalálni.

 

Milyen idősávban valósíthatók meg a nyelviskolai programok?

A nyelviskolába történő kiutazások kizárólag a nyári szünetben (2020. június 13. és augusztus 31. között) valósulhatnak meg.
Amennyiben célországi partneriskolával nyelvtanulási célú mobilitást terveznek, úgy az várhatóan 2020. május 1. és november 10. között valósulhat meg.

A pontos feltételeket a később megjelenő pályázati felhívás fogja tartalmazni.

 

Hogyan érdemes hozzákezdeni a csoportos (közoktatási intézmény/fenntartó által benyújtandó) pályázat előkészítéséhez?

Elsőként azt javasoljuk, hogy gyűjtsék össze, hány jogosult tanulójuk van, és ők mely nyelv(ek)ből vehetnének részt a programban (angol, francia és német nyelv választható, amennyiben a tanuló a nyelvet a 2019/20-as tanévben, tantervi keretek közt tanulja).

Javasoljuk, hogy mérjék fel a tanulói/szülői igényeket, hogy ki kíván, milyen nyelvből és milyen formában (egyénileg vagy intézmény által szervezett csoportos formában) részt venni a programban. A tanulói részvételi szándék jelzése nem jelent kötelezettséget az intézmény számára arra vonatkozóan, hogy megszervezze a csoportokat, de legalább pontosabb számokkal rendelkezik az igényekről és nyelvválasztásról.

Az igények ismeretében tudja a köznevelési intézmény szervezni a csoportos kiutazásokat, és felkérni a kísérőpedagógusokat.

A pályázattal kapcsolatos további lépéseket a későbbiekben tesszük közzé honlapunkon.

 

Kik tartozhatnak egy csoportba?

A program szempontjából csoportnak tekintjük azokat a diákokat, akik egy köznevelési intézményből, azonos időben, azonos nyelviskolai kurzusra (vagy azonos projektre) utaznak ki minimum egy fő kísérőtanárral, intézményi pályázat keretében. Amennyiben nem köznevelési intézmény, hanem fenntartó pályázik, akkor lehetősége van arra, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmény(ek) jogosult tanulóiból vegyesen állítson össze csoportot.

Csoportos nyelviskolai pályázat esetén 8 fő, csoportos partneriskolai pályázat esetén 16 fő a csoport minimum létszáma.

A csoport tagjai lehetnek vegyesen 9. és 11. évfolyamon tanulók.  

A külföldi nyelviskolák a kiutazó diákokat bemeneti teszt alapján osztják majd be az egyéni nyelvtudásuknak megfelelő szintű tanfolyami csoportokba.

 

Milyen feladatokat kell elvégezni intézményi (azaz csoportos) pályázat esetén?

A csoportos kiutazást a köznevelési intézmény/fenntartó szervezi. Ennek van szakmai, pedagógiai része (mely nyelvből, mely tanulóknak szervezi a külföldi nyelvi képzést), illetve technikai része (utazásszervezés, biztosítás).

A szakmai, pedagógiai szervezési feladatokat a köznevelési intézménynek kell ellátnia.
A technikai feladatokba azonban bevonhat ezen a területen járatos szolgáltatót, pl. utazási irodát.
Amennyiben a köznevelési intézmény külföldi nyelviskolák által kínált tanfolyamokra szervez csoportot, úgy a minősített nyelviskolák komplett csomagot fognak nyújtani, amelynek költségeit a Tempus Közalapítvány kiutalja a célországi nyelviskola számára:

  • legalább heti 20 nyelvóra
  • kiegészítő délutáni programok
  • hétvégi kirándulás
  • szállás (családi vagy kollégiumi elhelyezés)
  • jellemzően teljes ellátás
  • transzfer a legközelebbi repülőtér, vasút- vagy autóbusz-állomástól.

A tanulók helyi utazásaival kapcsolatos iránymutatást (a nyelviskola és szállás között, ha szükséges) szintén a fogadó nyelviskola biztosítja, költségeit a tanuló az egyéb megélhetési támogatásból tudja megfizetni.

A célországi tartózkodás folyamán tehát a nyelviskola vállalja a programok megszervezését, így ezzel a hazai köznevelési intézménynek, illetve a kísérő pedagógusoknak nem lesz feladata. A külföldi nyelviskolák a kiskorú tanulókért a nyelvtanfolyam ideje alatt teljeskörű felelősséget vállalnak.

Amennyiben a köznevelési intézmény a partnerintézménnyel közösen megvalósított nyelvtanulási célú mobilitást választja, akkor annak szakmai programját a partnerintézménnyel közösen kell kialakítani.

 

Ki lehet kísérőtanár?

A kísérőpedagógus a kedvezményezett intézménnyel (vagy fenntartójával) jogviszonyban álló, oktatási azonosítóval rendelkező pedagógus, aki a célnyelvet köznevelési intézményben oktatja, vagy a célnyelvből megfelelő nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a kedvezményezett tanulók célországban felmerülő kérdései, problémái esetén segítséget nyújthasson.

Csoportos nyelviskolai pályázat esetén amennyiben az intézménynek a csoportok létszáma miatt további kísérőpedagógusokra van szükségük, bevonhatók azok a pedagógusok is, akik az Nkt. szerint pedagógus munkakörben alkalmazhatóak, és büntetlen előéletűek, az egyéb büntetőjogi felelősségre vonatkozó szabályok hatálya alatt nem állnak, szakképzettségük alapján pedagógus munkakört tölthetnek be, és a nyelvi elvárásoknak megfelelnek.
 

Kell a kísérőtanárnak beszélnie idegen nyelven?

A kísérőtanár feladata, hogy a kiutazás során, illetve a kint tartózkodás folyamán a tanulók számára segítséget nyújtson, probléma esetében eljárjon, ehhez pedig a célnyelv megfelelő szintű ismerete elengedhetetlen. A Tempus Közalapítvány nem kér be igazolást a kísérőtanárok nyelvtudásáról. A delegáló intézményvezető/fenntartó felelőssége, hogy olyan személyt bízzon meg a feladattal, aki rendelkezik a szükséges nyelvi kompetenciával.

 

Mi a kísérőtanár feladata és mi nem az?

A külföldi nyelviskolák a kiskorú tanulókért a nyelvtanfolyam ideje alatt teljeskörű felelősséget vállalnak.

A kísérőtanár feladata az utazás koordinációja, illetve rendelkezésre állás a tanulók számára: a helyszínen nyújtott háttértámogatás, az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében adott segítség (betegség, elveszett dokumentumok, interkulturális nehézségek kezelése, stb.).

Mivel a program célja a tanulók nyelvtudásának, nyelvi kompetenciájának fejlesztése, egy sokszínű, nemzetközi környezetben való helytállásának segítése, semmiképpen nem ideális, ha ezt a folyamatot a kísérőtanár megszakítja, a tanulóknak külön programot szervez, vagy őket a külföldi nyelviskola által kínált programból bármilyen módon kivonja.

 

Milyen díjazásban részesül a kísérőtanár?

A kísérőtanároknak nyújtott szolgáltatásokról és a támogatási összegről a pályázati felhívás fog pontos információkat adni. Annyit előzetesen tudunk jelezni, hogy a kísérőtanár valamennyi költségét a program fedezi, és a nyári szünetben végzett munkáját ellentételezni fogja.

 

Hány kísérőtanár utazhat ki egy csoporttal?

A programba bevont kísérőtanárokra vonatkozóan csak minimum tanulói létszám lett meghatározva, ami  nyelviskolai pályázat esetén 8 fő. További 8 főnként lehet újabb kísérőtanárt bevonni.
Mivel a külföldi nyelviskola a kiskorú tanulók teljeskörű felügyeletét biztosítja, így a köznevelési intézmény döntése, hogy hány tanulónként látja elégségesnek a kísérőtanárok kiküldését.

 

Mi a teendő, ha egy adott iskolából nem áll rendelkezésre megfelelő létszámban kísérőtanár?

Csoportos nyelviskolai pályázat esetén amennyiben az intézménynek a csoportok létszáma miatt további kísérőpedagógusokra van szükségük, bevonhatók azok a pedagógusok is, akik az Nkt. szerint pedagógus munkakörben alkalmazhatóak, és büntetlen előéletűek, az egyéb büntetőjogi felelősségre vonatkozó szabályok hatálya alatt nem állnak, szakképzettségük alapján pedagógus munkakört tölthetnek be, és a nyelvi elvárásoknak megfelelnek.

 

A kísérőtanárnak milyen pénzügyi feladatot kell ellátnia?

A program pontos pénzügyi végrehajtásáról a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni, de abban a kísérőtanároknak nem tervezünk pénzügyi feladatot.

 

Hány tanuló vehet részt a csoportos kiutazásban egy intézményből?

Csoportok szervezésénél nincsen meghatározott maximális létszám. Tehát az intézményeknek lehetőségük van arra, hogy valamennyi jogosult és utazni szándékozó tanuló számára megszervezzék a külföldi nyelvtanulásban való részvételt. A nyelviskolák az első napon szintfelméréssel fogják a tanulókat nyelvi csoportokba osztani, amelyek létszáma kb. 8-15 fő.

 

Kinek ajánlható az egyéni kiutazás?

 Az érintett tanulóknak lehetőségük van egyéni kiutazás keretében részt venni nyelviskolai tanfolyamon. Fontos, hogy a tanuló és családja körültekintően vizsgálják meg, hogy a tanuló

-           nyelvi szintje elég magas-e ahhoz, hogy az utazás és a kint tartózkodás során kommunikálni tudjon az őt érintő kérdésekben.

-          elég rátermett-e ahhoz, hogy egyénileg utazzon ki a képzésre, és a tanuló köznevelési intézménye által biztosított kísérőtanár segítsége nélkül boldoguljon a külföldön.

-          van-e tapasztalata nemzetközi környezetben való önálló helytállásra.

-          van-e rutinja az önálló nemzetközi utazásban.

Az ilyen típusú kiutazás a 9. osztályt követően nagyon megfontolandó. Inkább 11. évfolyam után javasolható az egyéni részvétel a programban, haladó nyelvi szinten levő, nagykorú tanulók esetében.

Fontos tudni még, hogy                                                                                 

-           egyéni, nyelviskolai tanfolyamra történő kiutazás esetén, a pályázást is a tanuló, illetve családja végzi, nem a tanuló köznevelési intézménye.

-          több légitársaságnál korlátozzák bizonyos életkor alatti (jellemzően 16 éves kor alatti) személy felnőtt kísérő nélküli utazását.

Ha valaki előrehozott érettségi vizsgát tett, és nem tanulja 11. évfolyamban az adott nyelvet, mehet-e azért nyelvtanfolyamra abból a nyelvből, amelyet már értelemszerűen nem tanul a 11. évfolyamon, vagy a másik nyelvet kell választania?

Amennyiben egy tanuló az idegen nyelvből osztályozóvizsgát vagy osztályozóvizsgát és előrehozott érettségi vizsgát tett, továbbra is jogosult ugyanebből a nyelvből részt venni a célnyelvi országban nyelvtanfolyamon. A Külföldi Nyelvtanulási Program célja nem a nyelvtudást igazoló dokumentumok megszerzésének lehetővé tétele, hanem a versenyképes nyelvtudás elérése, a gyakorlás, és ez indokolt lehet akkor is, ha már megvan nyelvvizsgája/érettségije a tanulónak. Megfontolandó ugyanakkor, hogy nem hasznosabb-e a tanuló számára ezesetben, ha egy másik nyelvet választ.

 

Partnerintézményi csoportos kiutazások milyen esetben indíthatóak?

Amennyiben partnerintézményi együttműködés keretében kíván a köznevelési intézmény a célországba csoportos nyelvtanulást szervezni az arra jogosult tanulói számára, úgy a partner kizárólag célországi, tehát Ausztriában, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Máltán működő középiskola lehet. A hazai köznevelési intézmény a célországi partnerrel közösen fejlesztett és megvalósított nyelvtudást fejlesztő projektre kaphat támogatást.

 

Utolsó módosítás: 2019.12.03.