Információs műveltség fejlesztése a magyarórákon

Közzétéve2015-08-04 10:30:57
ÖtletgazdaBognár Amália, http://amalianet.hu
Az elmúlt tanévekben többször is alkalmaztam tanórán és tanórán kívüli tevékenység során az internet adta lehetőségeket. Úgy gondoltam, hogy 5. évfolyamon "elültethetem" a digitális kompetencia magvait tanítványaimban, hogy mire eljutunk a már jól bevált projektekhez, arra önállóan is tudnak dolgozni. Az ily módon felépített tanév a további évfolyamokon való megerősítéssel lehetővé teszik, hogy úgy hagyják el az általános iskolát a diákok, hogy ennek a szintek megfelelő digitális kompetenciával rendelkeznek.
A módszertani ötlet ezért több részre osztható, az első lépés (első félév), ahol a gyermekek megtanulták egy könnyen kezelhető applikáció (Qr-kód olvasó) segítségével, hogy hogyan lehet interneten keresgélni, melyek azok a honlapok, amelyeket érdemes böngészni, amelyek a tanulási folyamathoz is kapcsolhatóak, és amelyek megkönnyíthetik a hétköznapi életüket is. Ebben a szakaszban az információk szűrése, tartalmak keresése és feldolgozása válik/válhat készséggé bennük. Ha tudják, hogy hogyan kereshetnek hatékonyan, ki tudják szűrni a félrevezető adatokat, tudják, hogy mit hol találnak, ha dolgozni tudnak a megszerzett tudnivalókkal, akkor a digitális írástudás készségével rendelkezni fognak. Mindezekhez irodalomórán a mesék birodalma és Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye adta a tartalmi keretet, kedvenc eszközünk pedig a Qrqqcska füzet volt. A tanulók párban dolgoztak tabletek, okos telefonok segítségével.
A második lépés (2. félév) már információkat és tartalmakat hoztak létre, interneten kommunikáltak a netikett szabályainak megfelelően, természetesen életkorukhoz illeszkedően. A feldolgozandó témakör Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye volt. Itt már nemcsak Qr-kóddal, hanem különböző programok felhasználásával dolgoztak, önállóan és párban, tabletek, okos telefonok segítségével. Az interneten való kommunikációt a tanári honlapon oldottuk meg. Ez volt az a felület, amelyen zárt csoportokban dolgoztunk, figyelve a személyiségi jogokra, illetve arra, hogy nem mindegyik diák nyílik meg mások előtt, ezért osztályszintű megoldásban kellett gondolkodnom. Nagy előnye volt még, hogy adminként felelősséggel követhettem az ott zajló eseményeket.
Harmadik lépés a tanulók digitális írástudásának felmérése volt egy rövid feladatsor alapján. Ez lehetővé teszi, hogy minden egyes tanév végén az adott évfolyamnak megfelelő szintfelmérést tegyek, és lássam, hogy az egész éves munka hozott-e fejlődést.
A módszer segítségével eljuttathatjuk tanítványainkat a tudatos felhasználó szintjére, akik majd megfelelnek a XXI. századi munkaerőpiac feltételeinek, akik folyamatos virtuális kapcsolatban lesznek egymással, és nem esnek kétségbe, ha egy feladat megoldásában, vagy munkahelyük kapcsán váltaniuk kell. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be