Függvények filmje

Közzétéve2015-08-15 09:37:18
ÖtletgazdaTarczal-Márta Edit,
Minden évben nagy gondot okoz a 8. osztály felvételi utáni motivációja, különösen igaz volt ez a 2014-2015- ben végzett osztályunkra. Nem tanultak, órán csak ásítoztak, amit persze az sem segített, hogy óráiknak fele 6. órában volt. A digitális nemzedék konferencián, az animációkészítés a tanórán szekcióban, amit Mihályi Krisztina és B. Tier Noémi vezetett, kaptam az ötletet, hogyan tudnék még év végéig egy utolsó lendületet adni az alul motivált társaságnak. A lineáris függvények témakörét dolgoztuk fel, animáció készítésével, közben összeállítottunk egy tananyagot ehhez a részhez kapcsolódóan az alsóbb évfolyamnak is.
1) A projektet "Kahoot" -ozással indítottuk, amit előzetes tudás felmérésére és az érdeklődés felkeltésére találtam ki. A Kahoot tulajdonképpen egy online szavazó rendszer, amelyen bejelentkezés után, a csoport kódját beírva, saját telefonról, laptopról, asztali gépről és tabletről is szavazhatunk.
2) Ezt a lépés a csoportok megalakítása követte, ami gyorsan ment a TeamUp program segítségével, amit más projektben is használtunk már, így csak a már kész osztályban alakítottunk új csoportokat. Az új teamek meg is kapták első feladatukat, az értékelési szempontok összeállítását, amire a StickyNotes-t használtuk.
3) Ezután megismerkedtek a tanulók a MonkeyJam program és a MovieMaker alapjaival, ehhez képeket készítettek mobiljukkal, digitális fényképezővel, azokat letöltötték a számítógépre, javították, átméretezték a Microsoft Office 2010- zel, majd vicces rövid kisfilmeket készítettek és osztottak meg.
Házi feladatként azt kapták, hogy egyénileg készítsenek Kahoot-os feladatokat, amiket juttassanak el hozzám még a következő óra előtt emailben vagy a Facebook-on privát üzenetben.
4 ) A következő órákon a stábok feladata a lineáris függvények ábrázolásáról animáció készítése volt, annak szem előtt tartásával, hogy az alsóbb osztályosoknak egy szemléltető anyag legyen.
5) Az anyagok elkészülte után azok bemutatására, értékelésére, majd feltöltésükre a Facebook-os csoportba került sor, ennek a csoportnak a szülők is tagjai.
A projekt és a későbbi értékelés részét képezte, hogy a tanulók minden óra után értékelték az órán elvégzetteket, tapasztalataikat, nehézségeket, terveiket feljegyezték és meg is osztották egymással és velem egy közös dokumentumon keresztül OneDrive-on egy Excel táblában.
Az órai munkák értékelése a ClassDojo nevű programban zajlott. Ahol közösen osztogattunk koronát, lájk jeleket, az előzetesen megbeszélt értékelési szempontok alapján.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be