Az Erasmus+ pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felnőttkori tanulás területén.

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELNŐTT TANULÁSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja

A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

Innovációt támogató partnerségek

 A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

2017-ben több mint 1 200 000 EUR-s támogatási keret (felnőtt tanulás, stratégiai partnerségek pályázattípus) 80%-a innovációt támogató projektek, 20%-a pedig jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek számára lesz elkülönítve. Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű  projekt támogatását is.

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2015-ös, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek

A pályázásra jogosultak köre

Támogatható tevékenységek

- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;

Prioritások

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

A felnőtt tanulás oktatási szektorra vonatkozó prioritások

1. Az alacsony képzettségű vagy alacsony képességű egyéni felnőtt tanulóknak szóló tanulási lehetőségek fejlesztése és bővítése annak érdekében, hogy elsajátíthassanak alapvető írás-olvasási, számolási és digitális készségeket, beleértve az informális és nem-formális oktatásban megszerzett készségek értékelését.

Improving and extending the supply of high quality learning opportunities tailored to the needs of individual low-skilled or low-qualified adults so they acquire literacy, numeracy or digital skills, including through the validation of skills acquired through informal and non-formal learning;

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

2. A felnőttoktatás iránti igény és a felnőttoktatás kihasználtságának növelése hatékony tájékoztatás, iránymutatás és motivációs stratégiák által, amelyek ösztönzik az alacsony képzettségű vagy alacsony képességű felnőtteket arra, hogy írás-olvasási, számolási és digitális készségeiket fejlesszék;

Increasing the demand and take-up through effective outreach, guidance and motivation strategies which encourage low-skilled or low-qualified adults, to develop and upgrade their literacy, numeracy and digital skills;

3.A felnőttekkel foglalkozó pedagógusok kompetenciáinak kiterjesztése és fejlesztése, különösen az alacsony képzettségű vagy alacsony képességű felnőtteknek történő írás-olvasási, számolási és digitális készségek tanítása terén, beleértve az IKT hatékony használatát.

Extending and developing educators' competences, particularly in the effective teaching of literacy, numeracy and digital skills to low-skilled or low-qualified adults, including through the effective use of ICT.

A prioritások további részletes leírását lásd a 2017-es Erasmus+ Útmutatóban.

A támogatás mértéke, önrész kérdése

A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).

Általános szabály:

Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöléséhez (2016-os)

A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2017-es évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

A pályázatok beadási határideje

2017. március 29. déli 12 óra

A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

Bethleni Zsuzsanna (zsuzsanna.bethleni{kukac}tpf.hu)

Frigyes Edina (edina.frigyes{kukac}tpf.hu)


Telefon: 06-1/237-1300

Utolsó módosítás: 2017.02.17.