felnőtt tanuláshátrányos helyzetű fiatalok és felnőttekkompetencia- és készségfejlesztés

A Váltó-sáv Alapítvány projektjében olyan szellemi termékeket hoztak létre, amelyek nagy segítséget nyújthatnak például deviáns fiatalokkal és felnőttekkel, az iskolarendszerből kimaradó munkanélküliekkel, menekültekkel, hajléktalanokkal vagy fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezetek számára.

Mi vár a falakon kívül?

Öt ország vett részt a PRE-projektben, amely a büntetőeljárás alatt állók, az elítéltek, és a büntetésük letöltése után szabadulók társadalmi és munkaerőpiaci (re)integrációjának elősegítését célozta. Bár a nemzetközi partnerség tevékenysége egy speciális felnőtt tanulási célcsoportra irányul, a kidolgozott anyagokat számos más területen is lehet használni. A projekt eredményei jól adaptálhatók hasonló problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű, marginalizálódott célcsoportok esetén, ahol a képzés célja az önálló életvitelre, társadalmi, munkaerőpiaci beilleszkedésre való felkészítés vagy annak erősítése.

A projekt angol nyelven elérhető nyolc szellemi terméke elméleti összefoglaló tanulmányokból, elemzésekből, esettanulmányokból, tantervből, pedagógiai anyagokból és interaktív tréning gyakorlatokból áll, melyek a civil életre való felkészülésre fókuszálnak. Foglalkoznak például a digitális kompetencia fejlesztés témájával, a szociális érzékenyítéssel, az egyéni támogatás és mentorálás fontosságával, illetve javaslatokat fogalmaznak meg a szociális szövetkezetek működtetésével kapcsolatban.

A PRE-projekt honlapja >>  

Utolsó módosítás: 2020.10.19.