közneveléstermészettudományok

Az elektronika és a programozás alapjai számos területen megjelennek, folyamatosan növekszik az ilyen szakemberekre való igény a munkaerőpiacon. Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium elektronikai témájú innovatív tananyagot fejlesztett ki a köznevelés számára, amelyet Kristálytiszta Elektronika névre keresztelt tankönyv formájában adnak ki.

Kristálytiszta elektornika

A több száz oldalas, összesen 24 tananyagrészt tartalmazó tankönyvet egy információs nap és fizika szakkör alkalmával tesztelték a diákokkal a partnerintézmények szakmai felügyeletével.

A középiskolásoknak írt oktatási anyag fejlesztése az Erasmus+ programban valósult meg. A stratégiai partnerség által végzett igényfelmérés igazolta a következtetést, hogy a köznevelésben szükség van egy átfogó tananyagra, amely a diákok számára érthető módon foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat a matematikai alapoktól kezdve, az elektronikai eszközök és alkatrészek használatán át az egyszerű vezérlések megvalósításáig. A kétéves stratégiai partnerségben két szlovákiai és egy romániai gimnázium vett még részt, ezekben az intézményekben is tesztelték a tananyagot.

Az iskola fizikai fakultációra járó tanulói közül többen is jelezték tanáruknak, hogy villamosmérnökök szeretnének lenni, de olyan is van köztük, akinek a fizikusi pálya az álma. Az intézmény szakvezetője, informatikai vezetője, Pájer Szabolcs elmondása alapján a továbbtanuláshoz hasznos anyagok, ismeretek állnak tankönyvben a diákok rendelkezésére.

A Kristálytiszta Elektronika tankönyv közvetett eredményeként bővülni fognak a részt vevő diákok készségei, képességei, tudása. Nemcsak a projekt partnerei, hanem az összes oktatási szektor hozzáfér majd a tananyaghoz, valamint a többnyelvűség lehetőséget teremt a felhasználásra az Európai Unió teljes területén.

A projekt elérhetősége: crystalclearelectronics.eu/

 

Utolsó módosítás: 2020.10.19.