köznevelésművészeti nevelésnemformális tanulás

A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda módszertani ajánlást és 30 órás tehetségműhely programot dolgozott ki TALENT - Tehetséggondozás és Alternatívák a művészeti nevelésben: Lendület, Eredetiség, Néphagyományok és Tudás projektje során.

Tücsök Zenekar zenei tehetségműhely – 30 órás program

A tehetséggondozás a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda egész életében jelen van, a tehetséges gyermek személyisége, tehetségtulajdonságainak kibontakoztatása rendkívül fontos az intézmény számára. A „TALENT” program kidolgozásával tehetséggondozó munkájukat sikerült nemzetközi együttműködés keretei között megvalósítani, továbbadni egy olyan a zenei nevelésre alapozott egyedi jó gyakorlatot, mely sikeresen alkalmazható a partnerintézményekben, a Tücsök Zenekar Zenei Tehetségműhely publikált, minősített jó gyakorlatát. A projektbe partnerként a csíkszeredai Kis herceg Óvoda kapcsolódott be. Mindkét intézményből 5-5- pedagógus vett részt a projekt kidolgozásában és megvalósításában.

A TALENT program mozaik szavai, a művészeti nevelésen és a projekt keretén belül minden Tehetséggondozás, Alternatívák, Lendület, Eredetiség, Néphagyományok, Tudás érvényre jutott.

A tehetséggondozó zenei jó gyakorlat óvodai csoporton kívüli tevékenységként kiválóan beépíthető a pedagógiai programba: heti egy alkalommal, 35 percben, egy nevelési év alatt 30 órás tehetséggondozó program a kaposvári jó gyakorlat mintájára megvalósítható. A sikeres megvalósítás érdekében a 30 órás program, módszertani ajánlót online is elérhetővé tették az Erasmus+ Project Results Platformon (EPRP):

A TALENT projekt további célja a partnerség bővítése más határon túli óvodákkal, hogy a zenei tehetséggondozó jó gyakorlat még szélesebb körben ismertté váljon, ennek eredményeként az óvodákban végzett munka gazdagodik, az új módszerek alkalmazásával a pedagógusok kompetenciái fejlődnek, a gyerekek és szülők elégedettebbek lesznek, mindez javítja környezetünket, melyben a munka folyik.

Utolsó módosítás: 2020.10.19.