szakképzésfoglalkoztatás és pályaorientációiskolai lemorzsolódás

Napjainkban egyre nő azoknak a szakiskolai tanulóknak a száma, akiknél fennáll a lemorzsolódás vagy a korai iskolaelhagyás veszélye. Ahhoz, hogy a tanulók a lehető legtöbb információ birtokában önálló, felelős döntést tudjanak hozni a jövőbeli karrierjüket érintő kérdésekben, a szakiskolai tanárok aktív részvételére van szükség. A pályaorientációs képzés a szakiskolákban híd lehet az iskola és az üzleti világ között, megkönnyítheti az átmenetet az iskolából a munka világába.

Pályaorientációs képzések az iskolaelhagyás és lemorzsolódás megelőzése érdekében 

Az öttagú nemzetközi konzorcium Magyarországgal, Finnországgal és Bulgáriával együttműködve a Raabe Klett Kft. vezetésével kidolgozott egy átfogó karriertervezési kézikönyvet szakiskolai oktatók számára a CARMA – Career Management Skills at VET school level projekt keretében. A kézikönyvet alapul véve, a konzorciumban résztvevő két szakiskola öt-öt tanára egy ötnapos képzés keretében, a bolgár fővárosban kísérleti oktatást tartottak a saját iskolájukban, összesen 100 diáknak. A kézikönyv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat két úgynevezett multiplikátor rendezvényen ismertették és vitatták meg a szakképzésben dolgozó elméleti szakértők, intézetvezetők és döntéshozók: egy műhelymunkán (workshop), amelyet Szófiában tartanak, illetve egy budapesti nemzetközi konferencián.

Jelen projekt nagyban támaszkodik az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) ajánlásaira és az általuk összegyűjtött tudásra.

A projekt során kidolgozott termékek:

  • egy átfogó kézikönyv, amely alapján a szakiskolai tanárok – új tanári szerepeket is betöltve – segíthetik a tanulókat a pályaválasztásban, valamint abban, hogyan tervezzék meg és irányítsák önállóan a karrierjüket;
  • szakpolitikai javaslatok megfogalmazása; a projekt résztvevői összefoglalják a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatokat, amely alapján szakpolitikai változtatásokat javasolnak az egyes tagállamok és az európai uniós szervek döntéshozóinak.

Projekt honlap >>

Utolsó módosítás: 2020.10.19.