szakképzéspedagógusok fejlesztése

A kétezres évek második felében egyre inkább megnőtt az igény az iskolák belső minőségkultúrájának fejlesztésére, illetve a minőségi oktatást elősegítő minőségmenedzsment megoldásokra. A szintén az ebben az időszakban kidolgozott magyar pedagógus életpálya-modell által pedig egy teljesen újszerű, ám jelentős adminisztrációs terhekkel operáló rendszer jött létre a pedagógusi szakmában, mely az új lehetőségek mellett további kihívásokat is hozott magával. Ennek támogatására az IT Study Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont vezetésével megkezdődött egy olyan alkalmazás létrehozása, mely a pedagógusok mindennapi munka- és oktatásszervezését, valamint a pályaorientáció körüli ügyintézést is könnyebbé teheti.

Minőségbiztosítási szoftverfejlesztés a pedagógusok szakmai támogatásáért

A projekt kutatási és előkészítési fázisában a pedagógusokat hosszabb online konzultációkra hívták meg, ahol 37 tanár között folyt a beszélgetés a minőség fogalmáról, az új rendszer részleteiről és számos szakmai részletről. A konzultációk egyik kiemelkedően fontos megállapítása az volt, hogy a pedagógusok közötti együttműködés és tudásmegosztás az egyik legkritikusabb kérdés a hazai iskolákban.

A „Nyílt forrású minőségbiztosítás a szakképzésben” elnevezésű projekt végeredményeképpen egy nagyon erős konzultációra és hálózati együttműködésre épülő képzést dolgoztak ki a szakértők, valamint egy minőségbiztosítást garantáló szoftver prototípusát is sikerült kifejleszteni. A képzés Magyarországon akkreditációt kapott, az alkalmazás (Educational Quality Open Software – röviden EQOS) iskolákon belüli beépítése pedig folyamatban van.

A projekt egy olyan témára fókuszált, ami az elmúlt években és napjainkban is releváns Európában a szakképzés területén. A partnerek generáltak egy általános, egyben bővíthető megoldást, amelynek közös alapja az EQAVET Referencia Keret: a szakoktatás szereplői számára komplex, nyílt minőségi módszerek és eszközök biztosítása, közösségformálás és gyakorlati alapú képzés. Mindez ingyenesen elérhető négy nyelven. A stratégiai partnerség jól megalapozottnak és célszerűnek bizonyult. Nyolc tagja öt különböző országból vett részt a projekten.

Projekt honlap >>

 

A Nyílt forrású minőségbiztosítás a szakképzésben című projekt 2018-ban Erasmus+ Nívódíjban részesült.

A projektkoordinátorral interjút és videót is készítettünk.

Utolsó módosítás: 2020.10.19.