felnőtt tanulásfoglalkoztatás és pályaorientációkompetencia- és készségfejlesztés

Az ACCESS TO VET - kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással című Erasmus+ projekt a munkavállaláshoz szükséges transzverzális kompetenciák (pl. tanulás képessége, kommunikáció, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, csapatmunkára való alkalmasság, kritikus gondolkodás, stb.) fejlesztése, valamint az előzetesen megszerzett tudás beszámítása területén a nemzetközi partnerek által alkalmazott jó gyakorlatok kölcsönös megismerésére, és a partnerszervezeteink szakmai tevékenységének továbbfejlesztésére fókuszált.

Hatékony programok, jó gyakorlatok a felnőttkori tanulás elősegítéséért Békés megyében

A Békés Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában szereplő álláskeresők és a közfoglalkoztatásban állók 42%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a tanulásra kevésbé motivált. Az alacsonyan képzett álláskeresők körében elvégzett alapkompetencia felmérések is azt igazolják, hogy többségük nem birtokolja a klasszikus alapkészségeket sem, alapvető számolási, olvasási és szövegértési gondokkal küzd, nem tud megfelelően kommunikálni, informatikai eszközöket kezelni. Az alapkészségek megfelelő szintű ismeretének hiányában nem alkalmasak a szakmai képzésbe való közvetlen bevonásra, ezért számukra speciális felzárkóztatási programokat kell indítani.

A problémát felismerve a Békés Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szervként eljárva rendszeresen valósít meg a felnőttkori tanulás témájában nemzetközi projekteket. 

Az ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással című projektet 2017-2019 között egy hattagú, 5 országot képviselő (Magyarország, Írország, Olaszország, Spanyolország, Románia) nemzetközi partnerség keretében valósították meg. A projekt egyik fő eredménye a partnerszervezetek által – a képzéshez és képesítésekhez való hozzáférés javítása érdekében – alkalmazott jó gyakorlatokat bemutató gyűjtemény, illetve a projekt hatásainak mérését bemutató összefoglaló tanulmány. A hatások mérése céljából több jó gyakorlat és módszert is kipróbáltak és átvettek, melyek közül kettőt a tanácsadó és mentor munkatársak jelenleg is alkalmaznak: ezek a jó gyakorlatban alkalmazott módszerhez kapcsolódó és annak alapján a kollégák által kidolgozott mentorálási és tanácsadási dokumentumsablonok.

A projektnek fontos hozadéka az is, hogy az Írországban megismert, többek között Magyarországon is kipróbált, a hátrányos helyzetű fiatalok életvezetési modelljének további fejlesztése is megvalósul egy új, az Erasmus+ stratégiai partnerség pályázattípusában megvalósuló jelenlegi projekt során.

A felnőttek alapkészségeinek fejlesztését célzó másik, BACK TO LEARNING – Developing Key Competence of Adults for High Quality Learning Opportunities (Visszatérés a tanuláshozA felnőttek kulcskompetenciáinak fejlesztése a magasabb minőségű tanulási lehetőségek elérése érdekében) című projektet két magyarországi, továbbá német, ír, észt, máltai ésspanyol partnerből álló konzorciumban valósult meg 2018. október és 2020. szeptember között – mely a fenti projektben elért eredményekre épül.

A projektben a felnőttek alapkészség fejlesztését célzó képzések szervezésében, a tananyagfejlesztésben, a fejlesztést végző oktatók és az alacsony képzettségű felnőttek helyzetének javításáért tenni tudó szakemberek érzékenyítésében és felkésztésében alkalmazott jó gyakorlatok cseréje valósul meg.

Német és ír minta alapján a szövegértési nehézségekkel küzdők számára érthető, egyszerű nyelven megfogalmazott tájékoztató anyagokat készítettek többek között a támogatott képzéseikről és az igénybe vehető szolgáltatásaikról.

A képzés közbeni lemorzsolódás csökkentése érdekében pilot jelleggel tanulókávézót működtetnek heti 1-2 órában 2 kiválasztott képzésben a résztvevők igényeinek megfelelő témában, ahol tanácsadó és mentor kollégák egyénileg és csoportosan is foglalkoznak a felnőttekkel. A Németországban megismert tanulókávézó mintájára a résztvevők számára a bizalmas légkörön túl kávét, teát és süteményt kínálnak.        

A német önsegítő csoportok tevékenységének részleges átvételével a tanulás által sikereket elérő felnőttek osztják meg történeteiket a hátrányos helyzetű álláskeresőkkel. A képzést követően elhelyezkedett, vagy önálló vállalkozást indító egyének a kormányhivatal által szervezett csoportos tájékoztatókon, vagy a munkaerőpiaci képzések felvételijén mutatják be azt, hogy a tanácsadás és a képzés hogyan segítette a munkaerőpiaci integrációjukat. A szélesebb körű tájékoztatás érdekében néhány kiválasztott személy képzést követő életútjáról az EPALE program támogatásával kisfilm is készült. A módszer hozzájárul az álláskeresők körében a képzés iránti motiváció felkeltéséhez.

A projekt során kidolgozott jó gyakorlatok gyűjteménye itt elérhető >>

Utolsó módosítás: 2020.10.19.