felnőtt tanulásfoglalkoztatás és pályaorientációiskolai lemorzsolódáskompetencia- és készségfejlesztés

Az oktatás, a képzés és a munka világán kívül rekedt (NEET) fiatalok támogatását tűzte ki céljául az EDUNET Alapítvány Erasmus+ felnőtt tanulási projektje. A projekttermékek között tréneri kézikönyv, utókövetési útmutató és tanulmányok is találhatók.

Tréneri anyag NEET fiatalokat segítőknek

Lengyel, skót és német partnerekkel valósította meg Reaching the lost generation című Erasmus+ felnőtt tanulási projektjét az EDUNET Alapítvány. A projekt célja a NEET (Not in Education, Employment or Training – az oktatás, a képzés és a munka világán kívül rekedt) fiatalok fejlődésének támogatása. A projekt során az alábbi projekttermékeket hozták létre:

Alapozó tanulmány

A NEET fiatalok helyzetét méri fel a 2014-es tanulmány. Bemutatja az általános európai helyzetet, valamint a négy országra (Lengyelország, Skócia, Németország és Magyarország) jellemző állapotokat is.

Tréneri kézikönyv

A kézikönyv NEET fiatalokkal foglalkozó trénereknek készült. Tartalmazza a tréneri szerep lényegét és az arra való felkészülés módjait, valamint tanácsokat ad a programban részt vevő fiatalok kiválasztásához, a kompetenciák felméréséhez, a tréning megtervezéséhez és a folyamat irányításához.

Utókövetési útmutató

Segítség a résztvevők életútjának nyomon követéséhez: az útmutató révén felmérhető, hogy a fiatalok az általuk megfogalmazott tervekhez képest hol tartanak az életükben. A kapcsolat fenntartása emellett lehetőséget kínál a szükség szerinti segítségkérésre és segítségnyújtásra is.

Záró tanulmány

A konkrét példákkal, adatokkal és fotókkal illusztrált kiadvány átfogó képet ad a hároméves munka céljairól, kereteiről, eredményeiről és hatásairól. A program eszköztárának és a megvalósítás folyamatának bemutatása mellett pedig felvázolja a NEET célcsoport európai helyzetét alakító legfontosabb trendeket is.

A projekt eredményei >>

 

Utolsó módosítás: 2020.10.19.