ifjúsághelyi ifjúsági munka fejlesztése

A Europe Goes Local projekt eredményeképpen elkészült a Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája. Az Erasmus+ nemzeti irodák együttműködésével megvalósult projekt a helyi ifjúsági munka fejlesztését tűzte ki célul, és az elkészült kiadvány konkrét iránymutatássá alakítja az ifjúsági szakemberek tevékenységeinek céljait megfogalmazó dokumentumokat.

A Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája

A Europe Goes Local projekt egyik ihletője, inspirálója az Európai Ifjúsági Konvenció (European Youth Work Convention) záró dokumentumában megfogalmazott megállapítás, amely szerint a fiatalokkal való együttműködés megvalósításának felelősei nagyrészt a helyi szinten tevékenykedő szereplők. A helyi vagy települési ifjúsági munkában számos szereplő vesz részt: a települési önkormányzati testületek képviselői, a területen dolgozó, városházi ifjúságügyi munkatársak és helyi civil szervezetek. Az ő együttműködésük nélkül nem valósulhat meg hatékonyan a fiatalokkal és az értük végzett munka, és a siker érdekében a szektorok közötti kooperáció sem maradhat el.

A Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája a projekt eredményeképp létrejött eszköz, amely a minőség megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, konkrét iránymutatássá alakítja az ifjúsági munka területén rendelkezésre álló, annak céljait megfogalmazó dokumentumokat. A Charta egy egész Európára kiterjedő konzultációs folyamat során alakult ki. Létrehozója és tulajdonosa így az európai ifjúsági munka közössége, amely­ben mindazok – a döntéshozóktól kezdve egészen az ifjúságsegítő szakemberekig és fiatalokig – érintettek, akik tevékenyek az ifjúsági munkában és annak fejlesztésében.

A Charta célja, hogy hozzájáruljon a helyi szintű ifjúsági munka továbbfejlesztéséhez. Ennek érdekében megha­tározza, hogy az milyen alapelvek szerint valósuljon meg, és ezen alapelvekhez igazodva hogyan történjen a különböző területeinek, elemeinek kialakítása.


A Helyi Ifjúsági Munka Európai Chartája ITT OLVASHATÓ magyar nyelven.

A Europe Goes Local projektről további információ ITT érhető el.

Utolsó módosítás: 2020.10.19.