ifjúságkompetencia- és készségfejlesztésnemformális tanulás

A Dél-Alföldi Eurotender Ifjúsági Kulturális Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület DixIt Yourself! című projektjében a résztvevők személyes történeteiket felhasználva készítették el az interkulturalitáshoz kapcsolódó képes kártyákat a Dixit nevű játék mintájára.

Interkulturális asszociáció kártyajátékkal

A letölthető kártyákat tréningeken, fiatalokkal való munkában lehet hasznosítani asszociációs játékokhoz, feladatokhoz.

A projekt célja az interkulturális szemlélet elmélyítése, támogatása volt az ifjúsági munka területén. A részt vevő ifjúsági szakemberek, ifjúságsegítők jelentős részben fiatalokkal, kisebbségi csoportokkal dolgoztak együtt. A projektben használt szemléletet a kulturális antropológiában használt kutatói attitűdtől kölcsönözték, amelynek kulcsfogalmai az émikus nézőpont, a kulturális relativizmus és a másik kultúra elemeinek, reprezentációinak mélyebb megértésére való törekvés.

A képzés során egy 61+1 kártyalapból álló csomagot készítettek a résztvevők, melyet a népszerű Dixit kártyajáték, a történetmesélés és a vizuális-művészeti módszerek, illetve ezek kombinációja inspirált. Az interkulturális tanulás különféle kulcsfogalmaival dolgoztak (én és mások, közelebb, kíváncsiság, diverzitás, kétértelműség). Ezek mentén a résztvevők különböző történetmesélő módszerekkel osztották meg a saját történeteiket egymással, majd ezek alapján változatos művészeti módszerekkel (pl. montázs, fotó, árnyjáték stb.) készültek el a kártyákon látható alkotások. A kártyák jól használhatóak interkulturális tanulási helyzetekben.

A kártyák ide kattintva érhetők el >>

Utolsó módosítás: 2020.10.19.