köznevelés szakképzésiskolai lemorzsolódás

Az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a pedagógusok és a tanulók motiváltságának támogatását tűzte ki Erasmus+ projektje céljául, ennek érdekében dolgoztak ki módszertani anyagokat.

Módszertani anyagok, kurzusok és társasjáték, hogy pozitív légkörű legyen az iskola, motiváltak a tanárok és boldogok a diákok

Az intézmény kérdőíves állapotfelmérést végzett a diákok körében, amely alapján egyértelműen kirajzolódott a diákok motivációinak hiánya, iskolai kudarcai és a lemorzsolódás, mint napi szinten egyre súlyosabban jelentkező probléma. A projekt másik célkitűzése a dolgozók egészségének védelme volt.

A motiválatlanság, iskolai kudarcok, lemorzsolódás okait részterületekre bontották:

  • pozitív légkörű iskola kialakítása, ahol a tanulás és tudás élménnyé válik;
  • hatékony pályaorientáció elősegítése;
  • tanulói önismeret, önértékelés fejlesztésének módjai;
  • új oktatási módszerek, tanulásszervezési és óravezetési eljárások megismerése és beépítése a gyakorlatba;
  • az IKT eszközökben rejlő oktatási lehetőségek kiaknázása; a mérés-értékelés új alapokra helyezése.

Az intézmény módszertani gyűjteményt és társasjátékot készített, valamint egy linkgyűjteményt is összeállított, amely módszertani ötleteket és oktatási anyagokat tartalmaz. A projekt során megismert és a nagyközönséggel a projekttermékek révén megosztott módszerek közül az intézmény sokat használ a mindennapi oktatási munka során is.

A projekt honlapja >>

Utolsó módosítás: 2020.11.23.