Online is elérhető ösztöndíjas mobilitások a Campus Mundi keretében

A világban a járványhelyzet miatt bekövetkezett változások a nemzetközi mobilitási programokra jelentkező hallgatókra is hatással vannak. Bár a külföldi mobilitási programok nem álltak le, a Campus Mundi ösztöndíj figyelembe vette a pályázók igényeit és a megváltozott körülményeket. Részképzés esetén átmenetileg már online lehetőségek is elérhetőek virtuális vagy blended mobilitás (legalább részben fizikai) keretében. Ezáltal az itthoni biztonságos környezetből is lehetőség nyílik a világ legjobb egyetemein ösztöndíjjal tanulni.

Mi a különbség a virtuális és a blended mobilitás között?

Virtuális mobilitás esetén a pályázó itthonról, kiutazás nélkül teljesíti a fogadóintézmény által kínált kurzusokat. Ezzel szemben a blended mobilitás során részben fizikai jelenlétre is szükség van, tehát a pályázó az ösztöndíjas időszakának egy részét a célországban tölti.

Mely ösztöndíjtípus esetében, mely országokba pályázható virtuális vagy blended mobilitás?

A Campus Mundival kizárólag részképzés esetén valósítható meg teljesen virtuális mobilitás. Szakmai gyakorlat esetében virtuális tevékenység nem támogatható, kizárólag a blended mobilitás keretében, legalább részben fizikailag megvalósuló kiutazásokra, ténylegesen megvalósuló tevékenységekre adható ösztöndíj. A pályázható országok körének tekintetében az aktuális ki-és beutazási szabályok az irányadók.

Jár-e ösztöndíj a virtuális vagy blended mobilitási időszakra?

  • Virtuális mobilitás esetén felvett és teljesített kreditenként 5.000 Ft / félév a támogatás összege. Kiegészítő támogatások erre az időszakra nem igényelhetőek.

Példa: A hallgató a félév megkezdése előtt 30 kreditet vesz fel a külföldi egyetem kurzuskínálatából, a Campus Mundi támogatási szerződését virtuális mobilitásra köti. A félév végén a tárgyait sikeresen teljesíti, erről Transcript of Records-ot kap, a külföldi kurzusok az itthoni tanulmányába beszámításra kerülnek.

A teljesített félévre az alábbi ösztöndíjat számoljuk el:
30 kredit x 5.000 Ft = 150.000 Ft / félév

  • Blended mobilitás esetén az alábbiak szerint alakul az ösztöndíj mértéke:

o   a fizikai mobilitás időtartamára az országonként meghatározott havi ösztöndíj összege adható;

o   az itthonról teljesített időszakra megszerzett kreditenként 5 000 Ft / félév időtartamarányos összege adható;

o   az elszámolható ösztöndíj összege a két – elkülönített – időszakra vonatkozó ösztöndíj összege lesz,

o   az itthonról teljesített időszakra kiegészítő támogatás nem adható.

Példa: A külföldi (Németország) félév elején 2 hónapos időtartamra szerveznek személyes oktást gyakorlati tevékenységekkel, a félév további 3 hónapjában pedig virtuális oktatás lesz, és a vizsgáztatást is online szervezik. A hallgató blended mobilitás keretében végzi el az őszi félévet a külföldi egyetemen. Pályázatával együtt szociális kiegészítő támogatást is igényelt, amit jóváhagyott a Tempus Közalapítvány kuratóriuma. A félév megkezdése előtt 30 kreditet vesz fel a külföldi egyetem kurzuskínálatából. A félév végén a tárgyait sikeresen teljesíti, erről Transcript of Records-ot kap, a külföldi kurzusok az itthoni tanulmányába beszámításra kerülnek.

A teljesített félévre az alábbi ösztöndíjat számoljuk el:

  • Fizikai mobilitás: 2 hónap x (210.000 Ft ösztöndíj / hónap + 35.000 Ft szociális kiegészítő támogatás / hónap) = 490.000 Ft
  • Virtuális mobilitás, 3 hónap: 30 kredit x 5.000 Ft = 150.000 Ft / félév, ennek 3 hónapra arányos összege: 90.000 Ft

A félévre elszámolható ösztöndíj összege: 580.000 Ft

A fizikai mobilitás tekintetében nincs változás, vagyis a külföldön töltött félévre a korábban is érvényes ösztöndíj összegeket (és kiegészítő támogatásokat) kapják a hallgatók.

Meddig lehet pályázni erre az ösztöndíjtípusra?

Pályázni folyamatosan lehet:

  • Részképzésre 2021. augusztus 31-én 23:00 óráig,
  • Szakmai gyakorlatra 2021. október 31-én 23:00 óráig,

vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig. Ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Tekintettel a projekt zárására a mobilitásokat 2022. február 28-ig bezárólag kell teljesíteni.

Hol érhető el a részletes pályázati felhívásokat?

További információk:

Ajánljuk figyelmedbe a Campus Mundi GYIK-et. Ha pedig nem találod a kérdésedre a választ, írj a campusmundi@tpf.hu címre!

Utolsó módosítás: 2021.03.18.