Campus Hungary projekt

Kutatási tanulmány a 2010 és 2013 között Magyarországon tanuló külföldi hallgatók véleményéről

 

A hazánkban tanuló külföldi cserehallgatók véleménye Magyarországról és magyarországi tanulmányaikról

Kutatási tanulmány

A kutatás előzményei, célja

A Tempus Közalapítvány a TÁMOP 4.2.4.B/2 projekt keretében megbízta az ISC Alapítványt, hogy felmérést végezzen a 2010 és 2013 között Magyarországon tanuló külföldi hallgatók véleményének megismeréséhez.

A kutatásnak számos előzménye volt a témában. Az elmúlt években több olyan kvalitatív és kvantitatív kutatást is végeztünk, amelyek a külföldi hallgatók véleményét mérték fel.

A külföldi hallgatók körében Magyarországról és a magyar oktatásról kialakult imázst először 2003-ban egy 500 fős budapesti mintán OTKA kutatás keretében mértük (Berács – Malota 2004), oktatásturizmus szempontú megközelítésben is interpretálva a felmérés tanulságait (Berács – Malota 2007).

A külföldi hallgatók Magyarországon szerzett tapasztalataira vonatkozó – 2003. és 2012. között, 14 szemeszteren keresztül végzett – kvalitatív kutatásaink során megfogalmazódtak azok a fő kérdéskörök, melyek alapján egy külföldi hallgató hazánkat megítéli, és melyek egy standardizált kérdőív elkészítéséhez nyújtottak széleskörű háttéranyagot.

Országos vizsgálatunk 2010-ben e témában a Tempus Közalapítvány megbízásából készült, melynek eredményeit a Bologna füzetek sorozatban publikáltuk. A Balassi Intézet 2013-as külföldi diákok mobilitásról alkotott véleményéről szóló tanulmánya szintén irányt mutatott a kérdőív fejlesztését, kiegészítését illetően.

Jelen kutatásunk célja a nálunk részképzésben tanuló külföldi hallgatók mobilitásról alkotott véleményének feltárása és összehasonlítása a közép-magyarországi és a konvergencia régiókban a következő témákat illetően:

  • a külföldi hallgatók Magyarországon szerzett pozitív és negatív tapasztalatai, a külföldiekkel szemben tapasztalt attitűdök és viselkedés,
  • a hallgatókban kialakult országimázs,
  • a különböző feltételekkel és lehetőségekkel (szálláslehetőségek, szórakozási, közlekedési, sportolási és vásárlási lehetőségek) kapcsolatos attitűdök és elégedettség,
  • az oktatási intézmény kiválasztására vonatkozó döntés vizsgálata, a döntéshez felhasznált információforrások elemzése,
  • a magyarországi idegen nyelvű képzések színvonalának megítélése, a hallgatói szolgáltatásokkal való elégedettség.

Olvasson tovább!

A teljes tanulmány letölthető:

A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. kötet (2014) - 5-48. oldal

 

Készítette: Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 projekt keretében valósult meg.

A kutatásban közreműködtek:
Bereczki Nóra egyetemi hallgató (nyílt kérdések)
Borgström Márk egyetemi hallgató (hallgatói mélyinterjúk)

A kutatást az ISC Alapítvány végezte.

Projektvezető: Dr. Berács József egyetemi tanár

2013. augusztus 30. 

 

Utolsó módosítás: 2017.09.18.