köznevelésnyelvoktatáspedagógusok fejlesztése

Az angol és a német nyelv tanításához készítettek hasznos tudástárat a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium mobilitási projektben résztvevő munkatársai.

Módszertani tudástár: angol és német nyelv tanításához

Projektjük elsődleges célja az volt, hogy az iskolában tanító nyelvtanárok módszertani és pedagógiai ismeretei fejlődjenek, hogy a külföldi kollégáik példáin keresztül új, a hatékony nyelvtanításhoz szükséges új módszereket sajátítsanak el, amiket elsősorban a nyelvi előkészítős osztályokban tudnak alkalmazni. Az iskola projektjének másodlagos célja volt, hogy a résztvevő kollégák interkulturális kompetenciái fejlődjenek, valamint az iskola nemzetközi kapcsolatai erősödjenek a fogadó nyelviskolákkal folytatott együttműködés során – jövőbeli, közös projektekre is gondolva. 

A pedagógusok három, egymástól eltérő fókuszú továbbképzésen vett:

  • A brightoni kurzuson résztvevő kolléga a dráma és szerepjátékok nyelvi órákon történő felhasználásához került közelebb, megtapasztalta a filmek és videók hasznát, illetve olyan tanítási- tanulási technikákat sajátított el, mint a tapasztalaton alapuló módszer.
  • A regensburgi német kurzuson résztvevő kolléga az alábbi módszereket sajátította el: állandó ismételtetés módszere, asszociatív feladatok, memory-kártyák útján történő szógyakorlás, képek összerakása részekből és diszkusszió az adott témáról, vagy kiscsoportos és páros munkamódszerek.
  • A harmadik, Máltán zajló angol nyelvi kurzus az alábbi tevékenységekhez adott segédeszközöket: szókincsgyakorlás, kiejtésgyakorlás, hibajavítás, a helyes és folyékony beszédre szoktatás.

A projekt klasszikus tanári mobilitási tevékenységet fedett le („School education staff mobility”), melynek során a résztvevők igen részletes és gazdag projekthonlapot készítettek, ami a kiutazó pedagógusok képes-írásos beszámolóin kívül önálló tudástárral is rendelkezik, ahol német és angol nyelv tanítását és tanulását elősegítő módszertani anyagok, videók, hasznos linkek találhatóak. 

A tudástárra kattintva az alábbi módszertani eszközöket tudja elérni:

  • Szókincs, szövegértés és nyelvhelyesség fejlesztésre alkalmas angol nyelvű oldalak.
  • Linkek német nyelv gyakorlására, német órai felhasználásra.
  • Videók, kisfilmek angol és német órai felhasználásra.

Utolsó módosítás: 2020.10.19.