Campus Mundi projekt

Kutatási tanulmány a hazánkban teljes- és részképzésben tanuló külföldi hallgatók véleményének bemutatása érdekében.

 

HALLGATÓI VÉLEMÉNYFELMÉRÉS 2016 - MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FELSŐOKTATÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZERINT

Kutatási tanulmány

A Tempus Közalapítvány (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektszámú Campus Mundi projekt keretében történő) megbízásából kutatást végeztünk a hazánkban teljes- és részképzésben tanuló külföldi hallgatók véleményének feltárása érdekében, vizsgálva a hazánkkal, oktatási szolgáltatásainkkal, valamint a mobilitással kapcsolatos percepciókat és attitűdöket.

A 10 kvalitatív mélyinterjú mellett készült egy nagy mintás kvantitatív felmérés: 72 különböző országból származó, 27 hazai felsőoktatási intézményben tanuló, 1566 külföldi hallgató válaszai alkotják az adatbázist. A válaszadók nagy része (81%-a) Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, 12%-a pedig az Erasmus program keretében tanult nálunk.

Kutatásunk célja a hazánkban teljes- és részképzésben tanuló külföldi hallgatók véleményének feltárása a következő témákat illetően:

  • pozitív és negatív percepciók Magyarországról,
  • a külföldiekkel szemben tapasztalt attitűdök és viselkedés,
  • a magyar kultúráról kialakult kép,
  • a különböző feltételekkel és lehetőségekkel (szállás-, szórakozási, közlekedési, sportolási és vásárlási lehetőségek) kapcsolatos attitűdök és elégedettség,
  • az oktatási intézmény kiválasztására vonatkozó döntés vizsgálata, a döntéshez felhasznált információforrások elemzése,
  • a felsőoktatási intézmény oktatási színvonalának megítélése, a hallgatói szolgáltatásokkal való elégedettség,
  • a mobilitással kapcsolatos vélemények.

Emellett a Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő teljes idejű és részképzéses hallgatók esetében a következő témakörök kerültek még felmérésre: 

  • az ösztöndíj folyósításával, a szálláskereséssel és az egészségbiztosítással kapcsolatos segítségnyújtással való elégedettség,
  • az intézmények által biztosított információadással és a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség,
  • a hallgatói tanácsadást és mentorrendszert illető elégedettség.

 

Olvasson tovább!

A teljes tanulmány letölthető: Hallgatói véleményfelmérés 2016 - Magyarország és a magyar felsőoktatás a külföldi hallgatók szerint

 

Készítette: 
Malota Erzsébet, egyetemi docens
A kutatás a EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektszámú Campus Mundi program keretében valósult meg.
2016. augusztus 31. 

 

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország kormányának támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Mrd. Ft EFOP és 2,3 Mrd. Ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus Közalapítvány kezelésében. 
Projektszám: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001

 

 

 

Utolsó módosítás: 2017.09.18.