Digitális eszközök a történelem tanításában

2018.07.30.

Oktatás és képzés 2020 | Felsőoktatás, Ifjúság, Szakképzés, Köznevelés, Civil szervezet

Projektek és óratervek a Digitális Módszertárból

A Digitális Módszertár hazánk egyik legnagyobb digitális pedagógiai ötleteket tartalmazó módszertára. Most egy olyan gyűjteményt adunk közre a módszertár ötleteiből, amelyet kifejezetten Történelem szakos tanárok számára készítettünk.

A Tempus Közalapítvány Tudástárának Digitális Módszertára (http://tka.hu/tudastar_kereso) a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötletek gyűjteménye, ahol közel 300 szakmailag lektorált jó gyakorlat közül böngészhetnek az érdeklődők. Olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával.

A kereshet ötleteket egyebek közt témakör, életkor és szükséges eszközök szerint.

További ötletekre kíváncsi? Kövesse a Tanulás jövője Facebook oldalunkat, ahol rendszeresen osztunk meg ötleteket és jó gyakorlatokat a Digitális Módszertárból!

 

Vit Olivér: Portál a múltba

A módszer egyfajta virtuális időutazás segítségével, eredeti forrásszövegekre építve aktualizálja a történelem más-más korszakait, mintha napi élő valóság lenne. Egy olyan tudatosított játékot jelent, mely a történelem egy szeletét láttatja – lehetőség szerint minél nagyobb– egységben a társadalom- és életmódtörténettel. Az egyes korszakok egy „korabeli” internetes hírportál „köntösében” jelennek meg, jellemző címlappal és annak minél részletesebb rovataival, blogokkal, interaktív felületekkel. A kortörténeti környezetbe olyan forrásokat válogattak össze, amelyek a középiskolai Nemzeti alaptantervi követelményeket is lefedik, de túl is mutatnak rajta, nagy hangsúlyt fektetve a mindennapi élet krónikájára, a mikrotörténelemre is.

 

Bognár Amália: A birodalmi sas lecsap, avagy német támadások a II. világháborúban

Komplex, több tanórát felölelő, nagyobb tematikus egységet feldolgozó módszertani ötlet. Számos IKT eszközt használ változatosan és kreatívan, együttműködésre ösztönzően, építve a diákok munkájára is. Kiemelendő a diákok egymás munkájára adható társértékelése a tanári értékelés mellett, valamint, hogy az értékelési szempontrendszer is mellékelésre került a csoportfeladatoknál. A diákok munkáin látszik, hogy sok hasznos munkát generált a projekt.

 

Vit Olivér: Budapest a térképasztalon a történelem viharában

A modern, IKT eszközök felhasználásával készült projekt bemutatja Budapest dualizmus kori kiépülésének történetét és digitalizált módon létrehoz egy Budapestről szóló helyismereti gyűjteményt, amelyet önálló forrásfeldolgozás és anyaggyűjtés segítségével a diákok fejlesztenek tovább.

A technológia felhasználásának szép példája, hogy olyan tanulási feladatok megoldása során jelennek meg online eszközök és alkalmazások, amelyek másképp csak a tanulók sokkal kisebb aktivitásával, vagy egyáltalán nem lennének megoldhatók. A módszer alkalmazása során a tanulók nem csak felhasználói a meglévő digitális tartalmaknak, hanem együttműködve a társaikkal, saját maguk is digitális produktumokat hoznak létre és osztanak meg, ami a technológia felhasználásának értékes formája – a tágabban értelmezett közösség számára is.

 

Köszönjük a pedagógusoknak a közzétett ötleteket! Hiszünk abban, hogy ezeknek az ötleteknek a megosztása komoly segítséget jelent tanároknak és szakmabelieknek az IKT eszközök használatában.

Amennyiben szeretne böngészni a feltöltött ötletek között, megteheti a Tudástár keresőjében.

Korábbi gyűjteményünket az alábbi linkekre kattintva érhetik el:

Ossza meg tanár ismerősével is!

Utolsó módosítás: 2018.07.31.