Nyilatkozat a minőségi felsőoktatásért

2018.06.27.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

Párizsban üléseztek az Európai Felsőoktatási Térség miniszterei

A párizsi miniszteri konferencia résztvevői megerősítették együttműködési szándékukat a jobb európai felsőoktatás és az alapvető értékek védelme érdekében. A találkozót lezáró nyilatkozat kiemeli, hogy az Európai Felsőoktatási Térség tagországainak közös célja egy olyan szakpolitikai környezet kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények megvalósíthassák társadalmi küldetésüket, polgári szerepvállalásukat, és megerősíthessék az etikai alapelveik érvényesítését. A Párizsi Nyilatkozat szövege már magyarul is elérhető.

20 évvel a bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) első mérföldkövét jelentő Sorbonne Nyilatkozat megjelenését követően rendezték meg a párizsi miniszteri konferenciát május 24-25-én. A mára 48 országot magában foglaló EFT sikertörténetnek tekinthető, és tevékenységeiben a kormányok képviselőin kívül számos más szervezet is aktív szerepet vállal: hallgatók, egyetemek és ezek szövetsége, oktatók és felsőoktatásban dolgozó munkatársak, az Európai Bizottság, az Európa Tanács és a munkáltatók képviselői, szakmai szervezetek.  Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériumával szoros együttműködésben a Tempus Közalapítvány is részt vesz a hazai fejlesztésekben képzések, szemináriumok és konferenciák szervezése, kutatások lebonyolítása és kapcsolatok építése révén.

A bolognai folyamattal és az Európai Felsőoktatási Térséggel kapcsolatos információkat a Tempus Közalapítvány folyamatosan frissülő szakmai portálon teszi közzé, amely a www.bolognafolyamat.hu címen érhető el.

Célkitűzések a mobilitás és a minőségi oktatás érdekében

A már magyar nyelven is elérhető Párizsi Nyilatkozat szerint a mobilitás növelése, a végzettségek és a külföldön folyatott tanulmányok elismerése kapcsán továbbra is nagyon nagy szerepet kap a minőségbiztosítás, amelynek egyik legfontosabb záloga az Európai Minőségbiztosítási Szabványoknak és Iránymutatásoknak való megfelelés mind nemzeti, mind pedig intézményi szinten. Folytatódik a nemzetközi közös képzések európai szintű minőségbiztosítását, akkreditációját segítő néhány éve indult kezdeményezés (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) is.

A küldöttek három kiemelt vállalást határoztak meg a következő időszakra, amelyek elengedhetetlenek a további sikeres együttműködéshez. Az alábbi témák fejlesztésén, kidolgozásán 2018-2020 között munkacsoportok fognak dolgozni:

  • háromciklusú képzés működtetése, összhangban az EFT képesítési keretrendszereivel és az Európai Kreditátviteli Rendszerrel (ECTS),
  • megfelelés a Lisszaboni Elismerési Egyezményben vállaltaknak,
  • minőségbiztosítás, összhangban az Európai Minőségbiztosítási Szabványokkal és Iránymutatásokkal.

Innováció az oktatásban és a tanulásban

A nyilatkozat talán leginkább előremutató és újszerű része az innovatív tanulással és oktatással foglalkozó önálló pont – igaz ez az irány már az előző, jereváni miniszteri találkozót követően is nagy hangsúlyt kapott. A miniszterek azt a célt tűzték ki, hogy az EFT-ben minél több új, innovatív és inkluzív oktatási és tanulási módszer vagy megközelítés kapjon teret, természetesen a már ismert egész életen át tartó tanulás keretei közt. Az EFT támogatni fogja a felsőoktatási intézményeket abban, hogy új oktatási és tanulási stratégiákat, valamint interdiszciplináris programokat dolgozzanak ki, és a munka alapú tanulás lehetőségeit is előnyben részesítsék. Felhívják az intézményeket és az oktatókat arra is, hogy készítsék fel a hallgatókat a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázására (nyílt és rugalmas tanulás, adatelemzés, digitális oktatás). Akár az előző témában, de általánosságban is támogatni kell az oktatók továbbképzését, a kutatási lehetőségeiket, amelyek a valóban minőségi oktatást elősegíthetik.

A dokumentum a záró soraiban néhány fontos európai vagy globális fejleményre hívja fel a figyelmet. Ilyen például az Európai Egyetemek hálózata néven ismertté vált új kezdeményezés, amely egyrészt lehetőséget kínál majd a hallgatóknak arra, hogy különböző uniós tagállamokban folytatott tanulmányok kombinálásával szerezzenek diplomát, másrészt általánosságban az európai egyetemek nemzetközi versenyképességének javításához is hozzájárul.  Másik példaként az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak elérését emeli ki a Nyilatkozat, és felhatalmazza a bolognai folyamat nyomon követéséért felelős munkacsoportot, hogy kezdeményezzen párbeszédet a világ más régióival és jelentős szervezeteivel.

A következő miniszteri konferenciának 2020-ban Róma ad majd helyet.

További információ az Európai Felsőoktatási Térségről: www.bolognafolyamat.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre! >>

Ne maradjon le a Tempus Közalapítvány legfrissebb híreiről, rendezvényeiről, kiadványairól és 
a legfontosabb pályázati információkról!

Utolsó módosítás: 2018.07.31.