Erasmus+ projektklinika (1): Szükségletelemzés lépésről lépésre – Hogyan fogjunk neki? Miért van rá szükség?

2018.10.19.

Pályázat | Felsőoktatás, Önkormányzatok, Felnőtt tanulás, Ifjúság, Szakképzés, Köznevelés, Civil szervezet, EU

Gyakorlati tanácsok az Erasmus + KA2 stratégiai partnerségi projektek kezdeményezőinek…

A projektünk előkészítésének vannak elengedhetetlen lépcsőfokai. Ezek közül az egyik a reális helyzetkép felmérése, más néven a szükségletelemzés elkészítése, ami gyakorlatilag a projektünk szakmai alapozása, indoklása. Ez a szakmai elemzés indokolja mindazt, amit a projektben szeretnénk megvalósítani, amire a finanszírozást kérjük, ezért elkészítését már a pályázatírás szakaszában el kell végeznünk.


Melyek a szükségletfelmérés elkészítésének a lépései?


1. A problémák, szükségletek feltárása – alapozó szint

• A tapasztalt problémák/szükségletek első megfogalmazása, átfogó elemzése – problématérkép készítése
• Mérlegelés: Van-e megoldás nemzeti keretek között?
   o ha igen, akkor nem az Erasmus+ Program jelenti a megoldást
   o ha nincs, akkor jó helyen járunk, az Erasmus+ Program nekünk való

2. Kik a jó partnerek? – „A jó partnerség már a fél projekt.”

• Szakmai partnerek felmérése nemzeti és nemzetközi szinten: Ki dolgozik hasonló területen, küzd vagy érintett még a probléma által itthon, illetve a bevonni kívánt partnerországokban?
• Döntő a partnerség tapasztalata és kapacitása,
• lefedik a szükséges szakmai területeket,
• a konzorcium összetétele lehetőség szerint biztosítsa mindazokat a szakmai, módszertani és szervezési kompetenciákat, amelyek a sikeres megvalósításhoz szükségesek.
• oldalak, adatbázisok, pl.:
o Erasmus+ Project Results Platform http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
o eTwinning https://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm
o EPALE https://ec.europa.eu/epale/hu/home-page

Amint kezd összeállni a közös probléma köré szerveződő partnerség, úgy továbbléphetünk a projekt közös szakmai megalapozása felé. Ez már egy elmélyült, elemző, összegző munka, amit nem tudunk megspórolni, hiszen gyakorlatilag ez lesz a projektünk indoklása. Minden, amit a projektben tervezünk, erre épül.

3. A problémák, szükségletek feltárása és alátámasztása – haladó szint

• Problémák részletes feltérképezése, szükségletek beazonosítása és alátámasztása: a projekt szempontjából releváns kutatásokkal, tapasztalatokkal, szakpolitikai ajánlásokkal stb.
• Ha nincs ilyen: a projekt témájával kapcsolatban saját kutatást kell végeznünk minden partnerország nemzeti viszonyainak (jó gyakorlatainak, szakpolitikáinak, erősségeinek, fejlődési pontjainak) feltárására, majd az eredményeket, tanulságokat, illetve a beazonosított szükségleteket, igényeket összegeznünk kell a teljes partnerség szintjén, nemzetközi szinten.

MI LEGYEN A SZÜKSÉGLETELEMZÉSBEN?
• rövid összefoglalás a partnerek eltérő (és részben hasonló) nemzeti kontextusáról (pl. melyek nemzeti szinten a jó gyakorlatok a projekt témájával, a megoldandó problémával kapcsolatban; kik a főbb szakmai szereplők a területen; mi a projekt témájához kapcsolódó jogszabályok tartalma, melyek ezek erősségei, hiányosságai; melyek a kapcsolódó szakpolitikai ajánlások nemzeti szinten; befolyásolják-e az általunk kezelni kívánt problémát az oktatási rendszer sajátosságai, a helyi, tanulásmódszertani sajátosságok, megszokások - ha igen, akkor miben stb.)
• a nemzeti szinten elérhető jó gyakorlatok, releváns szakpolitikák, helyi sajátosságok tanulságainak összefoglaló bemutatása
• a kutatás során azonosított szükségletek és igények részletesebb összegzése

4. A projekt kereteinek kialakítása

• Fordítsuk át a beazonosított problémákat célokká: a célok megfogalmazása
• Azonosítsuk be a célcsoportokat
• Mi a mi konkrét, egyedi válaszunk a helyzetfelmérés eredményeire? Mi a mi megoldási javaslatunk az adott helyzetben? Mit fogunk csinálni a projektben?
• Melyek a saját szervezeti, illetve a potenciális partnerek kapacitásai (szakmai, pénzügyi ...)?

5. Mikor reális a tervezett projekt és lehet jó a pályázat?

• Ha megfelel a probléma súlyának,
• a partnerség igényeinek (saját szervezeti szükségleteinek)
• és tapasztalatainak - szakmai és projekttapasztalat!!!

6. A pályázat jellege lehet

• egymástól illetve tapasztaltabbaktól tanulás – tapasztalatcsere
• megoldási módok kifejlesztése, illetve átvétele - szellemi termék fejlesztése

JÖN! JÖN! JÖN! Indul a felkészülés a 2019-es pályázati benyújtási körre!

Milyen pályázattípusok elérhetőek Erasmus+ köznevelési/felnőtt tanulási/szakképzési/felsőoktatási stratégiai partnerségi területeken?

Regisztráljon a projektötletének megfelelő orientációs és projekttervező szemináriumra az alábbi elérhetőségeken! Ha már van egy ötlet a fejében és körvonalazódnak a potenciális partnerek is, akkor ezeken a rendezvényeken segítünk letisztítani a terveket.

Felnőtt tanulási orientációs nap, 2018. november 15.>>
Szakképzési orientációs nap, 2018. november 26.>>
Köznevelési és felsőoktatási orientációs és projekttervező nap, 2018. december 3.>>

A következő pályázati beadási határidő 2019 márciusában lesz. Készüljön fel. Segítünk.

Kapcsolat:

https://tka.hu/

info@tpf.hu

Utolsó módosítás: 2018.11.16.