Felhívás előadás tartására: A felsőoktatás nemzetköziesítésének aktuális kérdései

2019.03.27.

Rendezvény | Felsőoktatás

A felsőoktatás-kutatás, valamint -fejlesztés valamennyi területének képviselőit meghívjuk szekcióelőadások megtartására a Tempus Közalapítvány konferenciáján.

FELHÍVÁS ELŐADÁS TARTÁSÁRA 

A FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZIESÍTÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
MILYEN LESZ AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS 2020 UTÁN? – KITEKINTÉSSEL A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉGRE

Budapest, 2019. június 5.
A Tempus Közalapítvány konferenciája a Campus Mundi program támogatásával 

A konferencia oldala

A Tempus Közalapítvány szeretettel meghívja Önt 2019. évi konferenciájára, amelynek célja a felsőoktatás nemzetköziesedése területén történt változások feltérképezése, a lehetséges fejlesztési irányok megismerése az oktatók és a felsőoktatási vezetők szemszögéből.

A rendezvény fórumot kíván biztosítani a nemzetköziesítés aktuális kérdéseinek megvitatására a Campus Mundi Program keretében, illetve a felsőoktatási intézményekben megvalósított kutatás-fejlesztések eredményeinek bemutatására. A konferencia lehetőséget biztosít továbbá intézményi gyakorlatok, példák megismerésére. 

 

A konferencia témája

A Tempus Közalapítvány évtizedek óta támogatja a felsőoktatás nemzetköziesedése területén az érintett szereplők tapasztalatainak, tudásának megosztását. A rendezvény ebben az évben az intézményi folyamatok mélyebb megértésére, az oktatók szerepére, lehetőségeire fókuszál, meghatározott témakörök megvitatásán keresztül.

A konferencia kiemelt témakörei, kulcstémái 

  • Több mint mobilitás? A nemzetköziesítés itthon értelmezése a hazai felsőoktatásban
  • Közép-kelet-európai regionális felsőoktatási együttműködések: belső erőforrások és külső lehetőségek
  • Megmértük: nemzetközi? – a Campus Mundi projekt keretében megvalósuló tanácsadó-értékelő eljárás tapasztalatai
  • A doktori iskolák nemzetköziesítése

Absztraktok benyújtása 

A felsőoktatás-kutatás, valamint -fejlesztés valamennyi területének képviselőit szeretettel meghívjuk szekcióelőadások (15-20 percnyi hosszú) megtartására

  • az adott témakörben végzett kutatás vagy
  • intézményi jó gyakorlat bemutatásával.

Ehhez absztrakt benyújtását kérjük a kiemelt témakörökhöz kapcsolódóan: 

  1. Több mint mobilitás? A nemzetköziesítés itthon értelmezése a hazai felsőoktatásban
  2. Közép-kelet-európai regionális felsőoktatási együttműködések: belső erőforrások és külső lehetőségek 

Az absztrakt terjedelme maximum 2000 karakter lehet.

Az absztrakt felhívás teljes szövege itt letölthető.

A benyújtás határideje: 2019. április 30.

Az absztrakt az alábbi linken keresztül nyújtható be:

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/361235?lang=hu 

A konferencián való részvétel ingyenes. A konferencián való részvételről a Tempus Közalapítvány igazolást ad.

 

A rendezvény az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” című projekt részeként a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Utolsó módosítás: 2019.03.27.