Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat ösztöndíjak - változások a pályázatok bírálata és a döntés kapcsán

2019.05.06.

Pályázat | Felsőoktatás

A Campus Mundi projekt 2016. januárban indult és 2021. augusztusig biztosít külföldi részképzéshez, szakmai gyakorlathoz és rövid tanulmányúthoz ösztöndíjakat.

A folyamatos pályázási lehetőségnek köszönhetően minden hónapban érkeztek, érkeznek pályázatok, melyekről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma havonta döntést hoz. A program egyre nagyobb népszerűségének köszönhetően a pályázói létszám intenzíven emelkedik, és látványosan, az előre tervezetthez képest kiugróan nő az Európán kívüli célországba kiutazni szándékozó hallgatók aránya.

A projekt költségvetése meghatározott létszámú hallgató támogatását biztosítja, az egyes mobilitás típusok és célország kategóriák tekintetében is meghatározott kvóták állnak rendelkezésünkre. Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt hátralévő időszakában rendelkezésünkre álló kvótákat az egyes mobilitási típusok és célországok típusai szerint:

A projekt hátralévő időszakában pályázható kvóta (2019.05.01-től 2021. március 30-ig)
Szakmai gyakorlat, összesen 1149
Európán belüli, Erasmus zero grant státuszú Campus Mundi létszám 1049
Egyéb, Európán kívüli országba kiutazó Campus Mundi létszám 100
Részképzés, összesen 1717
Európán belüli, Erasmus zero grant státuszú Campus Mundi létszám 1242
Egyéb, Európán kívüli országba kiutazó Campus Mundi létszám 475
Rövid tanulmányút, összesen 667
Rövid tanulmányút kiutazói létszám 667
Campus Mundi ösztöndíjas helyek száma, összesen 3583

Az Európán kívüli célországokba pályázó hallgatók létszámának és arányának növekedése miatt a következő döntések születtek:

  • az Európán kívüli célországba kiutazó hallgatók esetében a támogatott ponthatár magasabb, mint az Európán belüli kiutazások esetében – az intézkedés eredményeként csak a legkiválóbb hallgatók kaphatnak kiemelkedő összegű ösztöndíjat;
  • 2019. május 1-től Stipendium Hungaricum partnerországba* pályázatot benyújtó hallgatók számára az ösztöndíj összegén felül útiköltség támogatást már nem biztosít a projekt;
  • részképzésre pályázó hallgatók legfeljebb 5 hónapra kaphatnak támogatást;
  • szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók legfeljebb 3 hónapra kaphatnak támogatást;
  • 3 hónapnál hosszabb Európán kívüli külföldi szakmai gyakorlat megvalósítása esetén, ha a hallgató több, egymást követő 3 hónapos időszakra nyújt be pályázatot, csak az első pályázat támogatható.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

Sok sikert kívánunk leendő pályázóinknak!

 

A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országok listája

Utolsó módosítás: 2019.05.27.