Digitális eszközök az iskolában is

2019.07.08.

Magazin | Köznevelés

Állandó fejlődésre késztet, felfrissíti a hétköznapi munkát, elősegíti a szakmai és módszertani megújulást. Ezt mondják azok a tanárok, akik az iskolában is használnak digitális eszközöket, például okostelefont, tabletet vagy interaktív táblát. Ön próbálta már?

A tanórák színesítésének és a tanulók motiválásának egyik legjobb módja, ha közelebb hozzuk a diákokhoz a tananyagot: akár úgy, hogy órán is használhatják a mobileszközeiket. De hogy ne uralkodjon el a káosz a tanteremben, a pedagógus irányítására, felügyeletére is szükség van. Hogy kezdjük el az iskolában az IKT eszközök használatát? Először érdemes mások bevált módszertani ötleteit kipróbálni az óra egyes részein, majd egyre bátrabban kísérletezni. Ebben segít a pedagógusoknak a Digitális Módszertár

„Mutasd meg tanítványaidnak, hogy az IKT eszközök használatával hogyan lehetnek aktív részesei az új ismeretek befogadásának, és hogyan válhatnak tudatos felhasználóvá!” - Bognár Amália, Digitális Pedagógus díjazott 

Jelenleg több mint 350, gyakorló tanárok által feltöltött, kreatív és innovatív módszertani anyag található a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárában, amelyet bárki használhat. Ennek célja, hogy támogassa a pedagógusok szakmai fejlődését, valamint, hogy a tanárokat jó példák bemutatására, az egymástól való tanulásra és tudásmegosztásra ösztönözze. Az adatbázis használatával a pedagógusok a tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek megújításához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét, a mindennapi iskolai tevékenységeik során alkalmazható módszereket tanulhatnak másoktól. 

„Az IKT csak eszköz, a lényeg továbbra is a tartalom. De a hagyományos eszközök már kevésbé kötik le a diákokat.” - Dénesné Szak Andrea, Digitális Pedagógus díjazott 

Digitális Módszertárban a többi között témakör, célcsoport vagy a fejlesztendő kompetenciák alapján lehet keresni, és kifejezetten kezdő IKT felhasználók is találhatnak itt ötleteket tanóráik színesítéséhez. A módszertani anyagok legtöbbje az infokommunikációs technológiák alkalmazásához, a magyar nyelv és irodalom vagy a természettudományos tantárgyak oktatásához kapcsolódik, de a feltöltött ötletek között akadnak egészségneveléssel, divattal vagy népművészettel foglalkozó témák, sőt, óvodások és sajátos nevelési igényű gyerekek számára kidolgozott ötletek is. A módszertani anyagok között emellett találhatunk példát a játékosításra (gamifikáció), tükrözött osztályterem megvalósítására és a digitális történetmesélésre egyaránt. 

„Mi lenne az a három tanács, amit a digitális pedagógiában kevésbé jártas kollégáknak adnék? Merni, merni és harmadszor is merni!” - Eszteleczki Péter, Digitális Pedagógus díjazott 

A Tempus Közalapítvány minden évben új pályázati felhívással (2019-es pályázati felhívás) és a legjobb ötletek beküldőinek elismerésével ösztönözi az új módszerek bemutatását. A leginnovatívabb tanárok Digitális Pedagógus díjat (2018-as díjazottak) kapnak, a legjobb ötletek pedig – szakmai lektorálás után – bekerülnek a bárki által használható Digitális Módszertárba. 

„Az IKT eszközök a legmegfelelobbek arra, hogy a hátrányos helyzetu diákjaim elhelyezkedési esélyeit javítsam.” - Tóth Éva, Digitális Pedagógus díjazott


Pörgesse fel a tanóráját digitális módszerekkel

TÖRTÉNELEM

MATEMATIKA

Vit Olivér Portál a múltba című projektjében egyfajta virtuális időutazásra hívja a diákokat. A történelmi korszakok az ő óráin egy-egy korabeli internetes hírportál köntösében jelennek meg. A módszer olyan készségek megtanítására is alkalmas, mint az információ szűrése, a hírérték megértése, a vitakultúra fejlesztése. A projekt során tanári irányítás mellett, online felhasználható forrásgyűjtemények segítségével a diákok készítik el a következő téma „híroldalát”. Ehhez a pedagógus meghatározhatja a rovatok tartalmát, vagy fogalmakat és kulcskifejezéseket adhat meg, amelyeket a szerkesztés során fel kell használni, de a diákcsoportok töltik meg tartalommal és vizuális elemekkel a történelmi weblapokat.

 Dr. Szárnyasné Tóth Teréz Gauss Budapesten című módszertani ötlete egy virtuális kirándulás – matematikai feladatokkal fűszerezve. Elsősorban 12-18 éves tanulóknak ajánlják, hiszen a példák az iskolai tananyag részét képezik. Körbekalauzolnak Budapest belvárosában, de nemcsak történelmi, kulturális, építészeti és földrajzi szempontból mutatják be a fővárost, hanem játékos matematikai példákon keresztül is. Több látványosság adatait csempészték bele az egyenletekbe, a sík- és térgeometriai, valamint sorozatos és halmazos feladatokba, és megadták a megoldásokat is. A módszer alapján bármilyen városban készíthető hasonló feladat, fotókkal, ismertető leírásokkal, ábrákkal, kvízkérdésekkel és természetesen matematikai feladatokkal.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

IDEGEN NYELV

Éder Márta Időutazás Süsüvel című módszere bármely iskolatípusban megvalósítható. A projektben a tanulók Süsüt keltik életre, aki most találkozik először a digitális világgal. A pedagógus segítségével a felsőbb évfolyamos diákok sok-sok tevékenységet kínálnak az alsóbb éveseknek. A tanulók csoportokba szerveződnek, majd gyűjtőmunkát végeznek, játszanak, filmet, képregényt, GIF-et, promóciós videót, felvilágosító társasjátékot készítenek. Mindezt kép- és videószerkesztő programokkal, kiterjesztett valósággal, saját filmstúdióval. A produktumokat bemutatják társaik előtt, majd több helyen megosztják, és egy online faliújságra is feltöltik, ahol mindenki látja a másikét, ami rendkívül inspiráló a gyerekek számára. Tóthné Bán Gyöngyi Skype használatával fejleszti diákjai idegennyelvtudását. A tanórák keretein belül a gyerekek „találkoznak” más országok tanulóival, és velük különböző tevékenységeken (prezentációk, játékok, kvízek) keresztül gyakorolják az angol nyelvet. Az órák első felében általában előadást tartanak egy-egy témáról, amit a gyerekek közösen készítenek el, majd együtt játszanak, zenélnek, énekelnek. Nagyobb gyerekekkel „Találd ki, hol vagyok!” játékot is játszanak, amikor földrajzi, kulturális és történelmi kérdések segítségével kell kitalálni, hogy a partneriskola vajon hol található.KÉMIA 

Színes kémia címmel osztotta meg ötletét Filep Doina Otília. Nyolcadikos tanulóival egy olyan alkalmazást használnak, ahol online laboratóriumi kísérleteket is végezhetnek a diákok. A kiválasztott témakörben van mód ismétlésre, de a tanulók új ismereteket is szerezhetnek a feltöltött forrásanyagok segítségével, valamint gondolattérképeket készíthetnek, hipotéziseket, következtetéseket fogalmazhatnak meg. A portált segítségül lehet hívni egy-egy témakör vagy egész tananyag esetében, a diákok csoportban és önállóan is dolgozhatnak. Szép, színes, különleges elrendezésben ismerhetik meg a fogalmakat, szavakat, önállóan kísérletezhetnek, és ha ezáltal sikerül felkelteni az érdeklődésüket, sokkal motiváltabbak lesznek a tanórai foglalkozásokon. 

A módszertani ötletekről és a szükséges eszközökről bővebben olvashat a Digitális Módszertárban, 
digitalismodszertar.tka.hu oldalon.

GYŐRPÁL ZSUZSANNA
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

  A Pályázati Pavilon 2019. tavaszi számában további cikkeket olvashat az élményalapú tanulás
módszereiről különböző oktatási szektorokban. 

Utolsó módosítás: 2019.08.06.