Bemutatkoznak a magyar részvételű Európai egyetemi szövetségek

2019.07.24.

Hír | Felsőoktatás, EU

2019. június végén az Európai Bizottság bejelentette az Európai egyetemek elnevezésű új pályázattípus 17 nyertes szövetségét, amelyek közül ötnek van magyar tagja.

A pályázók közös célja, hogy országhatárokon átívelő európai campusokat hozzanak létre. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a magyar részvételű szövetségeknek milyen hosszú távú terveik vannak, és hogyan kívánják megvalósítani célkitűzéseiket.

Szövetség neve Magyar résztvevő
CHARM-EU (Reconciling Humanity with the Planet) Eötvös Loránd Tudományegyetem
CIVICA (European University of Social Sciences) Közép-Európai Egyetem
EDUC (European Digital UniverCity) Pécsi Tudományegyetem
EU4Art (Alliance for Common Fine Arts Curriculum) Magyar Képzőművészeti Egyetem
EUGLOH (European University Alliance for Global Health) Szegedi Tudományegyetem

CHARM-EU – Reconciling Humanity with the Planet

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (HU)
 • Trinity College Dublin (IE)
 • Universitat de Barcelona (ES)
 • Université de Montpellier (FR)
 • Universiteit Utrecht (NL)

A CHARM-EU (CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile) konzorcium a Barcelonai Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem szövetségéből jött létre a 2018-2019-es tanévben. Mint neve is mutatja, a partnerség kutatás-alapú elvekre épülő struktúrában képez majd olyan elhivatott szakembereket, akik a XXI. század globális környezeti és társadalmi kihívásaira keresnek formabontó, érdemi megoldásokat.

Az intézmény minden szociális és anyagi akadálytól függetlenül, a legszélesebb körben lesz hozzáférhető az érdeklődők számára, központi célkitűzése pedig, hogy megvalósítsa a hallgatók önálló tanulási stratégiáinak teret biztosító, illetve az oktatók, kutatók és a nem oktató-kutató munkatársak szakmai igényeit is kielégítő dinamikus, személyre szabott tanulási és tanítási tevékenységeket és mobilitást.

Az ELTE a szövetségen belüli munkamegosztásban az utóbb említett két területért, a mobilitás és az inkluzivitás koordinációjáért vállalt felelősséget. Ezeken kívül a projekt megvalósításának fő munkaterületei a következők: projektmenedzsment; a létrehozandó egyetem vezetési struktúrájának és működésének kidolgozása; tananyag-fejlesztés; tanítási és tanulási módszertan kifejlesztése; a három éves együttműködés utolsó szakaszát jelentő próbaidőszak koordinációja; hosszabb távú tervezés; fenntarthatóság és disszemináció. Ezek mindegyikéért egy-egy egyetem felel, de természetesen a partnerek minden tevékenységben részt vesznek.

A majdani új európai egyetem programkínálatában olyan kulcsfontosságú, átfogó területek kerülnek középpontba, mint az egészségtudományok, a digitalizáció, a fenntartható fejlődés és az inkluzív társadalom. Az új intézmény szoros kapcsolatot ápol a vállalati szférával is, és társult partnerként számos olyan multinacionális vállalat működik vele együtt, melyek az említett területek egyikéhez kapcsolódnak.

További információ: https://twitter.com/charm_eu

*

CIVICA – The European University of Social Sciences

 • Közép-európai Egyetem (HU)
 • European University Institute (IT/kormányközi)
 • Handelshogskolan i Stockholm (SE)
 • Hertie School of Governance (DE)
 • Institut d'Études Politiques de Paris (FR)
 • Școala Națională de Studii Politice și Administrative (RO)
 • Universitá Commerciale Luigi Bocconi (IT)

A Közép-európai Egyetem, a Bocconi Egyetem, az Európai Egyetemi Intézet, a Sciences Po, a Hertie School of Governance, a román Nemzeti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem és a Stockholmi Közgazdasági Egyetem együttműködésével alapította meg az Európai Társadalomtudományi Egyetemet (CIVICA). A London School of Economics társult partnerként vesz részt az együttműködésben.

A társadalomtudományok, bölcsészettudományok, üzleti menedzsment és közpolitika terén vezető európai felsőoktatási intézmények összefogásával a CIVICA 38 000 európai és a világ más tájairól érkező diákot, 7 000 oktatót és 3 000 egyetemi adminisztrátort köt majd össze. 

A CIVICA egyetemközi kampusza a kulturális, nyelvi és nemzeti határokon átívelve kapcsolatot teremt a társadalmak között az oktatás, a tanulás, a kutatás és az innováció területén. A konzorcium a projekt első három évében egy olyan Európai Campus alapjait fogja lefektetni, ahol a tudás szabadon áramolhat, a diákok és tanárok szabadon mozoghatnak az alap- és mesterképzéstől a doktori, posztdoktori képzésen át a felnőttoktatásig. Cél, hogy a harmadik év végére az Európai Campus már az intézmények hallgatóinak és dolgozóinak legalább felét magába foglalja.

A Közép-európai Egyetem a kutatás és a társadalmi felelősségvállalás területén kap vezető szerepet, ugyanakkor minden egyéb tevékenységbe is bekapcsolódik. A kutatás négy területre fog fókuszálni: az Európai Unió, Földünk válsága, a demokrácia helyzete a 21. században, valamint az új technológiák alkalmazása a társadalomtudományokban és a belőlük eredő társadalmi kihívások elemzése. E témakörökben a CEU vezetésével munkacsoportok alakulnak, amelyek innovatív kutatási és oktatási módszereket és új kutatási témákat fognak kidolgozni és javasolni a konzorcium, illetve az európai tudományos közösség számára.

További információ: https://www.civica.eu/

*

EDUC – European Digital UniverCity

 • Pécsi Tudományegyetem (HU)
 • Masarykova Univerzita (CZ)
 • Universitá Degli Studi di Cagliari (IT)
 • Universität Potsdam (DE)
 • Université de Rennes I (FR)
 • Université Paris Nanterre (FR)

A European Digital UniverCity egy hat egyetemből álló szövetség, melynek tagjai – a Pécsi Tudományegyetem, a brno-i Masaryk Egyetem, a párizsi Nanterre Egyetem, a szintén francia Rennes I Egyetem, a Potsdami Egyetem, illetve a Cagliari Egyetem – az európai felsőoktatás megújításán és a résztvevők közös Európa-tudatának megerősítésén dolgoznak.

A szövetségben részt vevő felsőoktatási intézmények egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszert fognak kiépíteni, valamint összehangolják és átjárhatóvá teszik a saját képzési struktúráikat. További célkitűzés, hogy egy új online campus kialakításával, valamint a virtuális és fizikai mobilitás egyedi keverékével hosszú távon megvalósítsák a szövetség 160 000 hallgatója és 20 000 oktatója nagy részének mobilitását. A projekt részét képezi az is, hogy az öt ország nyelvét és kultúráját kölcsönösen beépítik egymás tananyagába, ez által is erősítve a közös identitás kialakítását.

A három éves projekt végére egy olyan modell létrehozása és tesztelése a cél, amely új irányt szabhat a közös európai felsőoktatásnak, miközben az egyes partnerintézmények nemzetközi láthatósága is erősödik. A PTE a szövetség nemzetköziesítési munkacsomagjának koordinálását végzi, amelyben a partnerek afrikai kapcsolatainak összehangolásától az interkulturális hetek szervezéséig számos közös projekt található.

*

EU4ART – Alliance for Common Fine Arts Curriculum

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem (HU)
 • Accademia di Belle Arti di Roma (IT)
 • Hochschule für Bildende Künste Dresden (DE)
 • Latvijas Mākslas akadēmija (LV)

Az EU4ART című projektet azért hozta létre négy európai képzőművészeti egyetem (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Drezdai Művészeti Akadémia, Lett Művészeti Akadémia és a Római Művészeti Akadémia), hogy közös, rugalmas képzési struktúrákat alakítson ki festőművész, szobrászművész és grafikusművész szakokon. Ezek a tantervek lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy a tanulmányaikat személyre szabják, megválaszthassák, hol és mikor folytassák azokat, és már hallgatóként nemzetközi közegben dolgozhassanak.

A mintatantervek összehangolása során az EU4ART projekt feltárja és kibontakoztatja a mester-tanítvány képzési módszertan műhelygyakorlatait, közös tematikák alapján történő oktatási modellt hoz létre, továbbá közös kiállításokat valósít meg. Mindezeken túlmenően mentorrendszerrel segíti az új mintatanterv alapján képzést végzők és oktatók mobilitását; angol képzőművészeti szakszótárt alakít ki és megfelelő nyelvi képzéseket biztosít. A mobilitás és a nyelvtanulás kölcsönösen erősíti egymást: a nyelvtudás növeli a külföldi tanulmányok iránti érdeklődést; a külföldi tanulmányok javítják a nyelvi készségeket, és egyaránt segítik a más kultúrák és a saját identitás megértését.

A projektben a Magyar Képzőművészeti Egyetem fogja vezetni a közös mintatanterv kidolgozásáért felelős munkacsoportot, a Drezdai Művészeti Akadémia a műhelyhálózatok feltérképezését, illetve a műtermi gyakorlatok módszertanának összehangolását végző munkacsoport összefogását. A Római Művészeti Akadémia irányításával működő munkacsoport az idegen nyelvi továbbképzés és az angol képzőművészeti szakszótár kialakításával fog foglalkozni, a Lett Művészeti Akadémia pedig a projekt szakmai eredményeinek minél szélesebb körben történő ismertetését összehangoló munkacsoport vezetését fogja ellátni. A projekt megvalósításának időtartama 3 év.

*

EUGLOH - European University Alliance for Global Health

 • Szegedi Tudományegyetem (HU)
 • Communauté d’Universites et Etablissements Université Paris-Saclay (FR)
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (DE)
 • Lunds Universitet (SE)
 • Universidade do Porto (PT)

A világ legjobb egyetemeinek top 2 százalékába tartozó Szegedi Tudományegyetem a Paris-Saclay Egyetemmel, a Lundi Egyetemmel, a Portói Egyetemmel és a müncheni Ludwig Maximillian Egyetemmel alkotott konzorciummal adta be a European University Alliance for Global Health (EUGLOH) pályázatot, amely 3 évre nyert támogatást az Európai Egyetemi Szövetségek programban.

Az európai egyetemek élvonalába tartozó öt partner közötti együttműködés lehetőséget teremt az Európai Unión belül egy újfajta egyetemi struktúra létrehozására, a hallgatók, doktoranduszok, dolgozók és kutatók mobilitására, valamint közös tanterv vagy modulok kidolgozására. A rugalmas tantervek az európai diploma megszerzése mellett lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy tanulmányaikat személyre szabják: megválaszthatják például, melyik partnerintézményben és mikor folytatják tanulmányaikat.

A program tematikája a globális egészség, amelyhez az egészség értéklánc mentén a szövetségben részt vevő intézmények valamennyi egysége csatlakozhat, mind az oktatás, mind a partner egyetemekkel indítandó új kutatási programok területén. A szövetség hosszú távú stratégiájának megvalósításával előmozdítja a közös európai értékeket és identitást, növeli az egyetemi hallgatók és dolgozók mobilitását, és javítja az európai felsőoktatás minőségét.

Utolsó módosítás: 2019.08.26.