Országokon átívelő együttműködés a társadalmi befogadás előmozdítása céljából

2019.08.01.

Magazin |

A Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportja évek óta koordinál olyan projekteket, amelyek a társadalmi igazságosságot befolyásoló tényezőkkel, pl. a korai iskolaelhagyással foglalkoznak. Számos olyan szervezettel és intézménnyel építettünk ki szoros kapcsolatot Magyarországon és Európa-szerte, amelyek a társadalmi befogadás különféle aspektusaival foglalkoznak, annak előmozdításán fáradoznak. Evidens lépés volt számunkra, hogy a legfrissebb lehetőségre, az Európai Bizottság Social Inclusion Through Education and Training elnevezésű szakpolitikai felhívására reagálva újabb projektötlettel álljunk elő STAIRS néven.

 

Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education (Az inkluzív oktatást támogató helyi rendszerek újragondolása)

A projekt 2019. január 31-én indult, 2022-ben fog zárulni, és a társadalmi befogadás területén Európa-szerte fellelhető jó gyakorlatok adaptációjára, továbbá magára az adaptációs folyamatra fókuszál. A Tempus Közalapítvány mint koordinátor vesz részt, és további 6 intézmény (összesen 6 országból) fog együttműködni a projekt során.

A STAIRS célja, hogy a magasan teljesítő, jó gyakorlatokat megosztó országokban (Írország, Portugália, továbbá Ausztria, esetleg Svédország, Dánia, Olaszország, Skócia és Észtország – előbbiek partnerként, utóbbiak közreműködőként) fellelhető tapasztalatokat szakértők segítségével összegyűjtse, amelyekből aztán nemzeti szintű adaptációs terveket dolgozhatnak ki a tanuló országokban (Magyarország, Csehország, Szlovénia és Horvátország). A projekt során születik majd egy Európai adaptációs útmutató is, a nemzeti adaptációs tervek létrejötte után. A nemzeti adaptációs tervek a négy kelet- közép-európai ország számára íródnak, alkotói pedig olyan helyi szakemberek lesznek, akiket célzottan választunk ki a tanulási folyamatban való részvételre és a tanultak helyi hasznosításában való közreműködésre. A tervek célja az lesz, hogy nemzeti szinten tegyék alkalmazhatóvá a látott jó gyakorlatokat az iskolák világában. Az Európai adaptációs útmutatót pedig a részt vevő országok szakemberei együttesen hozzák majd létre azzal a céllal, hogy a tanulási folyamat során szerzett tapasztalatok, valamint azok országspecifikus ajánlásai európai szintre emelkedhessenek, és más, tanulni és jó gyakorlatokat adaptálni kívánó ország is felhasználhassa a projekt során felhalmozódott tudást. Európai szintű szakpolitikai ajánlások kidolgozása szintén a projekt egyik kulcsfontosságú célkitűzése.

A STAIRS akroníma betűi a következő szavakat jelölik:

STAKEHOLDERS TOGETHER: ÉRDEKELTEK EGYÜTTESEN

Projektünk erősíteni kívánja a társadalmi befogadás témájával foglalkozó szakemberek kapcsolatát országos, közép-kelet-európai és európai szinten, fejleszteni együttműködési stratégiáikat, elősegíteni a kihívások közös megértését, megfogalmazását, keretet teremteni a strukturált partnerségnek, tiszteletben tartva a részt vevő országok heterogén kulturális kontextusát.

ADAPTING IDEAS: ÖTLETEK ADAPTÁLÁSA

A társadalmi befogadás területén tevékenykedő, annak gyakorlatban történő megvalósulásával is kapcsolatban álló szakemberekből álló csoport feladata sokrétű lesz. Az adott ország szükségleteinek és érvényben lévő nemzeti ajánlásainak feltárása után tanulmányutakon vehetnek részt egy-egy konkrét, kiemelkedő kihívásra összpontosítva (amely lehet minden tanuló országban teljesen eltérő). A jó gyakorlatokat megosztó országokban találkozhatnak saját szakmai megfelelőjükkel, majd hazatérve multiplikátorokként működhetnek.

TO READJUST LOCAL SYSTEMS: HELYI RENDSZEREK ÚJRAGONDOLÁSA

Mit várunk ezektől a szakemberektől? Elsősorban azt, hogy multiplikátorként és ötletgazdaként működjenek. Országos szinten vitafórumok szervezését és blended learning kurzusok szervezését tervezzük, amelyek alkalmával szakértőink bemutathatják és megvitathatják, hogy mit tanultak Írországban és Portugáliában tett látogatásaik során, bemutathatják az adaptációra vonatkozó elképzeléseiket, és nemzeti adaptációs tervet terjeszthetnek elő. Továbbá azt tervezzük, hogy a tanuló országok szakértői együttesen létrehoznak egy Európai adaptációs útmutatót – egy olyan meta-szintű útmutatót, amelyet más országok, amelyek jó gyakorlatok adaptálásában gondolkodnak, használhatnak a jövőben.

TO PROMOTE INCLUSIVE EDUCATION: AZ INKLUZÍV OKTATÁS TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL

A részt vevő országok mindegyike az inklúzió különböző szintjén áll, ennek megfelelően különböző gyakorlatok megfigyelésére és adaptálására van szükségünk. A partnerség közös missziója természetesen az inkluzív oktatás támogatása.

SZŰCS MARIANNA
Tempus Közalapítvány, Tudásmenedzsment csoport

 

  A Pályázati Pavilon 2019. tavaszi számában további cikkeket olvashat az élményalapú tanulás
módszereiről különböző oktatási szektorokban. 

Utolsó módosítás: 2019.08.01.