A Tempus Közalapítvány nemzeti ECVET szakértői csoportjának szerepe a szakképzés megújításában

2020.01.24.

Hír | Szakképzés, Köznevelés

10 évvel ezelőtt jelent meg az Európai Parlament és a Tanács ECVET (Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer) ajánlása.

A jubileumi évben a Tempus Közalapítvány által működtetett Nemzeti ECVET Szakértői Csoport képviselői nemzetközi és hazai fórumokon képviselték a magyar szak- és felnőttképzés ügyét és gyűjtöttek tapasztalatot az európai helyzetről, fejlesztési irányokról. Emellett a TKA különböző rendezvényein az ECVET eszközök népszerűsítésével támogatták a magyar szakpolitika céljainak megvalósítását. 

Az elmúlt években számos nemzeti reform és nemzetközi projekt bizonyította, hogy az ECVET elvek alkalmazása (tanulási eredmények alapú követelmények a szakképesítések tervezésekor, tananyagegységekre bontás, előzetes tudás elismerése, képesítési keretrendszer alkalmazása stb.) a munkaerő-piac elvárásainak megfelelő, rugalmasabb szakképesítések tervezését eredményezi, és növeli az egyén lehetőségeit képességei és kompetenciái fejlesztésére. Napjainkra a munka világa és a szakképzés a gyors technológiai fejlődés, az éghajlatváltozás, a globalizáció, a demográfiai változások és az új üzleti modellek hatására új kihívásokkal szembesült.

A nemzetközi ECVET fórumok sokat foglalkoztak a szakképzés jövőjével. A legfontosabb megállapítások:

  • Munkaerőpiaci kihívások következtében az élethosszig tartó tanulás szerepe tovább erősödik.
  • A foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség javítása érdekében a szakképzés stabil alapképzés és rugalmas ráépülő elemek rendszere kell legyen.
  • A szakképzés legyen magas színvonalú, vonzó és innovatív, tanulóközpontú, rugalmas és moduláris. A magas szintű digitális készségek nélkülözhetetlenek.
  • Az igények változására való gyors reagálás érdekében szakképzési szolgáltatóknak bizonyos szintű autonómiát kell biztosítani, ehhez viszont erős minőségbiztosítási folyamatok szükségesek.
  • A jövő szakképzésében az érdekeltek bevonása, szerepvállalása hangsúlyozottabban megjelenik. A szakképzésnek a duális képzés irányába kell elmozdulnia.
  • A nemzetköziesítési folyamatok erősödnek – a szakképzési mobilitások jelentősége a szakképzésben nagyobb lesz.

Az világosan látszik, hogy az ECVET alapelveinek jelentősége megmarad a szakképzésben az egész életen át tartó tanulás (LLL) érdekében kialakítandó rugalmas tanulási utak, az előzetes tudás elismerése és az eredményes tanulói nemzetközi mobilitások tekintetében.

Az utóbbi években a Tempus Közalapítvány egyre gyakrabban számít az ECVET szakértőkre a tudásmegosztás érdekében. A szakképzésben gyors változásokhoz való alkalmazkodásban és a minőségi mobilitások megvalósításában nagyon fontos feltétel a kompetens tanárok jelenléte a szakképzésben, ez alapvetően meghatározza a szakképzés eredményességét. Ezért figyelmet kell fordítani a tanárok kompetenciáinak folyamatos fejlesztésére. A TKA a szakképzésben dolgozó tanárok jobb felkészítése érdekében a nemzeti ECVET szakértőket a múlt évben is bevonta a pályázati szemináriumok programjába. Emellett a szekértők részvételével sor került egy interaktív szakmai műhely megtartására „XTalks-to-ZED – Fókuszban az együttműködés” címmel, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedemi és Iparkamaránál és a Szegedi Szakképzési Centrumban megrendezett felkészítő tréningjére „Tanulási eredmény alapú megközelítés a szakképzésben” témában. Egyértelműen kijelenthető, hogy az ECVET szakértői kör egyre jobban beépült a TKA tevékenységébe.

A nemrégiben megválasztott új Európai Bizottság szakpolitikai felelőseinek nyilatkozataiból azt tudhattuk meg, hogy az új finanszírozási időszak kiemelt prioritása lesz a magas színvonalú szakképzés, a rugalmas tanulási útvonalak, valamint a felnőttek továbbképzésének és átképzésének támogatása. Az ECVET vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az ECVET eszközök és a kapcsolódó szakpolitikai témák továbbra is nagyon nagy hangsúllyal lesznek jelen a következő időszak szakmai fórumain, de az irányítás és a munka keretei változhatnak.

Utolsó módosítás: 2020.01.24.