Intézkedések az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat-és hatáskörébe tartozó ösztöndíjprogramok vonatkozásában

2020.03.20.

Hír | EU, Önkormányzatok, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Felsőoktatás

Információ a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában a kormány 41 / 2020 (III.11.) határozatának 10. § b) pontja alapján.

Ki- és beutazások felfüggesztése

  • A támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek.
  • Azon pályázatok esetében, ahol még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, kérjük a külföldi utak elhalasztását.
  • A már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat, törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket. A hazatérésük kapcsán foganatosítandó intézkedésekről tájékoztatást kapnak.

Amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak.

  • Azoknak a külföldi pályázóknak, akik még nem tartózkodnak Magyarországon, az országba történő beutazása azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül.
  • A már Magyarországon tartózkodó támogatott személyek folytathatják megkezdett tanulmányi, oktatási vagy kutatási programjaikat, de a veszélyhelyzet időtartama alatt nem utazhatnak külföldi országba.

o   Esetleges halaszthatatlan külföldi utazási terveiket jelentsék és egyeztessék a küldő intézménnyel és a támogató szervezettel az utazás előtt legalább 5 nappal.

o   Ha az ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tartózkodó támogatott személy egyéni körülményeire való tekintettel a veszélyhelyzet alatt elhagyni kényszerül az országot, részletes tájékoztatást kap a visszautazás feltételeiről, a beutazási feltételek esetleges változásait is beleértve.

A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések előkészítése folytatódik, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak. 

További speciális intézkedések

Erasmus+

Az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében kizárólag azon tevékenységek folytathatók, amelyek külföldi utazásoktól, nemzetközi találkozóktól függetlenül végezhetők. A megvalósító szervezetektől a TKA folyamatos tájékoztatást kér a projekteket érintő eseményekről és azok változásairól.

Campus Mundi

A Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15 „Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”) keretében a következő tanévre szóló pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

 

2020. március 16.

Utolsó módosítás: 2020.03.20.