Mi lesz az ösztöndíjammal? - Tudnivalók a nemzetközi programokban részt vevő hallgatók számára

2020.04.15.

Hír | Felsőoktatás

Az utóbbi időben sok egyetemista került nehéz helyzetbe a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlatok meghiúsulása miatt, és a bizonytalanságból fakadóan sajnos több téves híresztelés is szárnyra kapott az ösztöndíjakat illetően.

A Tempus Közalapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy senkit ne érjen pénzügyi hátrány, arra törekszünk, hogy minden hallgatónak meg tudjuk téríteni a felmerülő költségeket, és mindenki megkaphassa a neki járó ösztöndíjat.

Figyelembe véve, hogy egy-egy hallgató milyen hosszú időt töltött külföldön, illetve hogy milyen extra költségei merültek fel, egyedi döntésekre van szükség. Van, akinek az útja nem sokkal a kiutazás után szakadt félbe; van, akinek már a vége felé közeledett; van, aki viszonylag közeli országba utazott; van, aki egy távoli kontinensre, nagyon eltérő utazási költségekkel; lesz, akinek sikerül a többletköltségei egy részét visszaszerezni a repülőtársaságtól vagy a szállásadótól; lesz, akinek nem. 

Tételesen nem kell elszámolni az ösztöndíjjal, de a vis maior miatti körülményeket szükséges dokumentálni (e-mailek, szállásköltség, utazási bizonylatok). Ezek alapján vélhetőleg ki tudjuk fizetni mindazokat a költségeket, amelyek a vis maior helyzetből fakadnak (pl. a korábbi hazautazásra megvásárolt repülőjegy, a teljes időszakra kifizetett szállásköltség, ha annak fel nem használt részét nem sikerült visszakapni stb.), és a hallgatók megkaphatják a külföldön töltött időszakra szóló ösztöndíjukat is.

Ennek érdekében fontos, hogy a hallgatók tájékoztassák a támogatójukat (a felsőoktatási intézményüket, illetve a Tempus Közalapítványt) arról, ha megszakították az ösztöndíjas időszakukat – hiszen megoldást találni csak azokra a helyzetekre tudunk, amiket ismerünk.

Ugyanakkor az is belátható, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek nincsenek a külföldi mobilitás miatt folytatólagosan felmerülő költségeik (pl. nem kellett kifizetniük a szállást több hónapra előre, és már hazautaztak), számukra az itthonlétre és az itthoni tanulásra nem indokolt a teljes mobilitási ösztöndíjat folyósítani.

Nagyon jó lehetőségnek tartjuk, ha a külföldi kurzusokat távoktatási formában el tudják végezni a hallgatók, hiszen ez elősegítheti a kreditek elismerését és beszámítását, a vállalt félévük teljesíthető lesz. Azt azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy maga az ösztöndíj a külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó támogatási forma, nem lehet valamiféle kárpótlásként értelmezni arra az esetre, ha valaki nem tudja külföldön befejezni a félévét.

Az egyetemek nemzetközi koordinátoraival folyamatosan egyeztetve azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a vis maior esetszám intézményi szinten és országosan is egyedileg kezelhető mennyiségű, maximális rugalmasság, méltányosság mellett, de a szakmai észszerűség keretei között.

Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az ösztöndíjas hallgatókat az aktuális helyzetről, érdemes itt tájékozódni.

Az érintett hallgatók számára egy „forródrót” is elérhető szintén a honlapon, ahol igyekszünk minél gyorsabban válaszolni a felmerülő kérdésekre.

A Tempus Közalapítvány minden körülmények között igyekszik az ösztöndíjprogramok szabályaival összhangban, korrekt megközelítést alkalmazni, ami az érintettek mobilitási időszakának ösztöndíját és a járványhelyzetből adódóan felmerült többletköltségeket egyaránt megtéríti.

Utolsó módosítás: 2020.04.15.