Kiutazási korlátozások feloldása a nemzetközi felsőoktatási programokban

2020.06.26.

Hír | Felsőoktatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2020. június 25-i döntésének értelmében, a 2020. március 15-én bevezetett kiutazási korlátozások feloldásával a mobilitási lehetőségek újra megnyílnak.

A Tempus Közalapítvány által koordinált felsőoktatási ösztöndíjprogramok keretein belül az ösztöndíjas kiutazások 2020. 06. 25. naptól újra megvalósíthatók, az adott célország beutazási rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek és a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek, valamint a fogadó intézmény fogadókészségének a figyelembevételével.

A Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában az alábbi intézkedések betartása mellett szervezhetőek az ösztöndíjas kiutazások.

Az ITM által felügyelt valamennyi nemzetközi mobilitási program kapcsán a TKA – a lehetőségeihez mérten, a hazai hivatalos szervek által közzétett és a külföldi partnerektől kapott információk alapján – tájékoztatást ad a pályázóinak és ösztöndíjasainak a külföldi (és hazai) beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, amelyek befolyásolhatják az ösztöndíjas tartózkodást és az együttműködések megvalósítását a https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzetidejere  oldalon. (Egyéb hasznos források: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsokhttps://reopen.europa.eu

A szerződéskötés és a kiutazás előtt az ösztöndíjas felelőssége az adott célország beutazási rendelkezései és a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedések, valamint a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek ismerete, illetve a fogadó intézmény fogadókészségének egyeztetése.

Pályázók számára:

 • az egyes mobilitási programokra az aktuális felhívások alapján lehet pályázatot benyújtani;
 • a már benyújtott pályázatok értékelése és a támogatói döntések előkészítése folyamatos, a támogatási döntések a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek a figyelembevételével hozhatók meg.

Támogatott ösztöndíjasok számára:

 • Kiutazások előkészítése:
  • a támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai megvalósíthatók;
  • a támogatott személyeknek egyrészt az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről, és amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani;
  • a még meg nem kötött támogatási szerződések megköthetőek – szükség szerint a mobilitás periódusának módosításával;
  • az ösztöndíjas felelőssége a megfelelő biztosítás megkötése;
  • a mobilitási tevékenységek megvalósíthatóak fizikai és virtuális mobilitás keretében is, azonban a virtuális mobilitás időszakára mobilitási ösztöndíj nem adható;
  • javasoljuk, hogy a programok elvárásai szerinti minimum időtartamot tartalmazó részben fizikai mobilitást is tartalmazó utakat tervezzenek. Teljesen virtuális mobilitás nem tervezhető és nem támogatott, de vis maior helyzet esetén a fizikailag tervezett időszak virtuálisan is teljesíthető.

 • Külföldön tartózkodó ösztöndíjasok:
  • a külföldön tartózkodó ösztöndíjasok beutazhatnak Magyarországra az adott ország kiutazási rendelkezéseinek, illetve a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedések figyelembevételével;
  • a már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat; törekedjenek arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi rendelkezéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket.

 • Magyarországon tartózkodó külföldi ösztöndíjasok:
  • a már Magyarországon tartózkodó támogatott személyek folytassák megkezdett tanulmányi, oktatási és kutatási programjaikat az aktuális hazai járványügyi intézkedéseknek és a hazai fogadó intézmény irányelveinek figyelembevételével.

A mobilitási programokban résztvevő ösztöndíjasok számára továbbra is biztosított a vis maior eljárás: amennyiben a fogadó állam és intézmény mindenkor hatályos helyi járványügyi rendelkezései miatt nincs mód arra, hogy eleget tegyenek ösztöndíjas kötelezettségeiknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak. A vis maior eljárás keretében a vis maior helyzetből fakadó, a szolgáltatók által vissza nem térített plusz költségek igényelhetők számlák, bizonylatok alapján.

Felhívjuk az ösztöndíjasok figyelmét, hogy a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget téve folyamatosan tartsák a kapcsolatot a támogató és a küldő intézmény képviselőivel. Amennyiben a mobilitás során vis maior helyzet adódik, arról az ösztöndíjasnak azonnali bejelentési kötelezettsége van mind a támogató, mind a küldő intézmény felé.

A 2020. évi LVIII. törvény 7. §-a értelmében a központi költségvetési támogatásból megvalósuló 2019/2020. tanévi projektek esetében a megkezdett mobilitásokat 2020. december 15-ig bezárólag kell megvalósítani. A Campus Mundi ösztöndíjak esetében a 2019/2020. tanévi mobilitások 2021. március 31-ig bezárólag teljesíthetőek.

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük, jelezze a felsooktatas{kukac}tpf.hu  címen.

Utolsó módosítás: 2020.06.30.