Kiutazási korlátozások feloldása a szakképzési és felnőtt tanulási programokban

2020.07.01.

Hír | EU, Önkormányzatok, Szakképzés, Felnőtt tanulás

2020. június 26-tól újra megvalósíthatók a nemzetközi mobilitások az Erasmus+ szakképzési és felnőtt tanulási projektjeiben.

Hivatkozással az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2020. június 25-i döntésére, a 2020. március 15-én bevezetett kiutazási korlátozások feloldásával a Tempus Közalapítvány által kezelt szakképzési és felnőtt tanulási projektek keretein belül tervezett nemzetközi mobilitások 2020. június 26-tól kezdődően újra megvalósíthatók az adott célország beutazási rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek és a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek, valamint a fogadó intézmény fogadókészségének a figyelembevételével.

A Tempus Közalapítvány által kezelt szakképzési és felnőtt tanulási pályázatok vonatkozásában az alábbi módon szervezhetők mobilitások:

A támogatott intézményeknek egyrészt az utazások megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről, és amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani, erre továbbra is lehetőségük van a résztvevőknek.

A TKA a lehetőségeihez mérten - a hazai hivatalos szervek által közzétett és a külföldi partnerektől kapott információk alapján - tájékoztatást ad a pályázóinak a külföldi (és hazai) beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, amelyek befolyásolhatják az együttműködések megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó folyamatosan frissülő információkat az alábbi oldalon olvashatják.

 • Az Erasmus+ program szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében azon tevékenységek folytatása is megengedett, amelyek külföldi utazásokkal, nemzetközi találkozókkal járnak.

 • A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megköthetők, az utazások időben történő megkezdésének érdekében.

 • A támogatott személyek a járványhelyzet miatt eddig meg nem kezdett külföldi kiutazásai a fogadó ország rendelkezéseinek figyelembevételével megkezdhetők.

 • Készüljenek fel arra, hogy a fizikai és a virtuális időszakok nyilvántartása, nyomon követése, igazolása minden résztvevő számára biztosított legyen.

Kérjük az intézményi koordinátorok közreműködését abban, hogy a mobilitási résztvevőket tájékoztassák a jelenlegi helyzetben különösen fontos körültekintésről:

 • A kiutazók mindenképpen tájékozódjanak az alábbi honlapokon keresztül:
               •    https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
               •    https://reopen.europa.eu

 • A kiutazások előtt fontos lehet a helyzetnek és a fogadó ország sajátosságainak megfelelő biztosítás megkötése.

 • Amennyiben a fogadó állam és intézmény mindenkor hatályos helyi járványügyi rendelkezései miatt nincs mód arra, hogy eleget tegyenek a mobilitás alatt meghatározott kötelezettségeiknek, akkor korábbi hazatérésük vis maior esetnek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatók. A mobilitási résztvevőnek bármilyen váratlan esemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatnia kell a küldő és a partnerintézményt.

 • A vis maior eljárás fő szabályaival legyenek tisztában a résztvevők (felmerülő extra költségek esetén számlák, bizonylatok megőrzése, az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszaigénylése a szolgáltatótól, stb.) a TKA honlapján közzétett útmutatók iránymutatásai az előttünk álló időszakban is érvényesek.

Amennyiben további információra lenne szüksége a szakképzési vagy felnőtt tanulási projektekkel kapcsolatosan, kérjük, forduljon kapcsolattartójához a Tempus Közalapítványnál.

Utolsó módosítás: 2020.07.01.