Múltunk és jövőnk nagy kérdései – Campus Mundi ösztöndíjasok szemével

2020.07.20.

Magazin | Felsőoktatás

A jövő munkavállalói és kutatói az egész társadalmat érintő kérdésekre keresik a választ a Tudományos eredmények a nagyvilágból 2. című publikációs kötetben. A szerzők olyan egyetemisták, akik a Campus Mundi ösztöndíj segítségével külföldi egyetemeken építhettek szakmai kapcsolatokat, tapasztalhattak meg későbbi kutatási témájukhoz szükséges élményeket, vagy tudták multikulturális környezetben végezni kutatásaikat.

A KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT KIHÍVÁSAI, AVAGY A KULTÚRSOKKRA HATÓ TÉNYEZŐK 

Seprényi Renáta Görögországban töltött szállodai gyakorlata során maga is megtapasztalta a kulturális különbségek okozta kihívásokat, amelyekkel egy külföldi szakmai gyakorlat alatt találkozhatnak a hallgatók. Ez a tapasztalás is arra késztette, hogy egy nagyobb kutatásban tárja fel, milyen célok vezérlik azokat a fiatalokat, akik belevágnak egy ilyen a kalandba. Az eredmények szerint a hallgatókra a kortársaik hasonló élményei vannak a legnagyobb hatással, „amit erősít a FoMO (Fear of Missing Out) érzése, vagyis nem szeretnének kimaradni abból, amit mások már megtapasztaltak. A karrierépítési megfontolások (kapcsolatépítés, szakmai fejlődés) vagy a pénzkereseti szándék nem elsődleges. A külföldön megtapasztalt nehézségek a kommunikációs problémák, a hotelek világának szigorú szabályrendszeréhez való alkalmazkodás, valamint az otthoniak hiánya köré összpontosulnak. Mindezek együttesen járulnak hozzá a kulturális sokk kialakulásához, amelyben az eltérő kulturális közegnek is szerepe van. Az eredmények alapján a kulturális sokk csökkenthető, ha a munkahely nem túlszabályozott, a társaság szupportív, a munkavállaló összességében elégedett a körülményekkel, és kevés nyelvi nehézsége van. A hazatérés után a fiatalok pozitívan vélekednek a tapasztalatokról, főleg személyiségük színesedését és kommunikációs képességeik javulását emelték ki.”
 

A VÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON ÉS SPANYOLORSZÁGBAN 

Tóth Amadea Magyarország mellett Spanyolországban elemezte a vállalatok társadalmi felelősségvállalási (CSR) startégiáit. Kutatásának célja a társadalmi felelősségvállalás témakörében folytatott vizsgálatok új perspektívából való megközelítése volt. A tanulmány a Campus Mundi ösztöndíj támogatásával, spanyolországi szemesztere alatt született, a személyes jelenlét pedig hozzájárult a kutatási eredmények pontosabb meghatározásához, és inspirációt adott ahhoz, hogy ezt a gazdasági témát kulturális megközelítésben vizsgálja. „A spanyolok pozitív kapcsolatot véltek felfedezni a társadalmi felelősségvállalási akcióik és a profitabilitás, valamint a munkavállalók és a munkahelyi környezet között , elkezdtek nagyobb hangsúlyt fektetni az ilyen típusú tevékenységek gyakorlására. Ez azonban a belső érintettek felé irányult leginkább, míg a külső érintettekkel való kommunikáció háttérbe szorult. Ezzel magyarázható, hogy a kifelé történő spanyol vállalati CSR kommunikáció még fejletlenebbnek bizonyul a magyarországihoz képest. Ez utóbbi társadalom viszont elkezdett felzárkózni, és a nyugati országokhoz hasonlóan aktívan tevékenykedik a CSR területén.”
 

A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS MUNKAERŐPIACRA GYAKOROLT VÁRHATÓ HATÁSAI 

Boncz Bettina ezzel a témával először Franciaországban (HEC Egyetem) eltöltött külföldi féléve alatt találkozott, ahol egy digitalizációról szóló konferencián vett részt. „Senki sem tudja biztosan megmondani, hogy a jövőben lesznek-e még munkák az emberek számára. Egy biztos: a technológiai fejlődés üteme megállíthatatlan, ezért annak munkaerőpiacra gyakorolt hatásai is vitathatatlanok. Az pedig, hogy ezek a változások pozitív vagy negatív irányban befolyásolják-e életünket és karrierünket, csak rajtunk múlik, hiszen ahogyan a világtörténelemben mindig, úgy ma is, az emberiség jövőjét csak maga az emberiség képes alakítani.”

 

PÉNZT VAGY ÉLETET? 

Német Réka a pénz és annak biztonsági- művészeti elemeinek digitalizálódásával foglalkozó kutatása során a 2017/2018-as tanévben egy szemesztert töltött a Bécsi Iparművészeti Egyetemen Campus Mundi ösztöndíjjal, ahol Dr. Ingeborg Reichle: Bio Art (Bio művészet) és Günter Seyfried: Understanding Bio Media (A biomédia megértése) című előadásai inspirálták a témában való további elmélyedésre. „A pénz elértéktelenedésével, valamint az új evolúciós technológiák megjelenésével személyazonosságunk, illetve testünk lehet majd értékünk és biztonságunk is egyben. A kapitalista növekedés eddigi környezetpusztító hatásai lehet, hogy egy francia filozófus, Jacques Ellul (1964) által leírt technológiai társadalmat eredményeznek, ahol a természetes környezetet felemészti, majd helyébe lép a technológiai környezet. Ehhez alkalmazkodik az életforma is, így különféle technológiákkal életünk versenyképes szinten tartása lehet majd legfőbb feladatunk, amíg csak létezünk, hogy tovább létezhessünk. Ha ez bekövetkezik, akkor már nem pénzt, hanem életet kell tervezni.”
 

AZ ORTODOX EGYHÁZ NAGY ÉS SZENT ZSINATA 

Szaplonczay Máté a Campus Mundi program rövid tanulmányút ösztöndíjjal 2016 nyarán az Oxford Egyetemen végezhetett kutatómunkát. „Kutatásom célja a Pánortodox Zsinat előzményeinek, eredményeinek, hatásainak feltárása volt. A hozzáférhető anyagok mellett a rövid tanulmányutam talán legnagyobb és leghasznosabb eredménye az Oxford Egyetem professzoraival való szakmai kapcsolat kialakítása volt, mely hosszabb távon nemcsak nekem, de intézményemnek is erősítette szakmai hálózatát.”

A BUDDHISTA TANKA FOGALMA ÉS FUNKCIÓJA 

Besenyei Lili Indiában, Dharamsalában végzett 4 hónapos kutatása alatt képet kapott arról, hogy mit is jelent ma a tibeti buddhisták számára a tibeti tekercskép, vagyis a tanka. Kiutazásának célja a technika elsajátítása mellett az volt, hogy a szakirodalmon túl láthassa, vajon ez a művészet miért olyan fontos még mindig a tibetiek életében. „Indiában elérhetővé vált egy nyugatiakat is befogadó intézmény. Az ösztöndíj segítségével láthattam, hogy a mai világban hogyan is működik ez a művészet, mi változott vagy mi nem változott a régi szakirodalmakban leírtakhoz képest.” 

Tóth Bianka
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

A tanulmánykötetben megjelent írások a világ különböző tájaira és tudományterületeire kalauzolnak el bennünket. Ahogy a szerzők Campus Mundi ösztöndíjas időszakuk során, úgy mi olvasók is ihletet meríthetünk az egyes kultúrák, különböző témák és módszertanok izgalmas találkozásaiból. A publikációk teljes terjedelmükben elérhetők online is, ahol további izgalmas kutatásokat is megismerhetünk!

tka.hu » Kiadványok » Tudományos eredmények a nagyvilágból 2.

A cikk a Pályázati Pavilon 2020. tavaszi számában jelent meg.

Utolsó módosítás: 2020.08.05.